Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka

im. Józefa Lompy w Katowicach

Filia w Gliwicach


Strona główna
Katalog On-Line
Godziny otwarcia
Aktualności
Oferta dla nauczycieli
O bibliotece
Warsztat biblioteki
Usługi biblioteki
Regulamin
Dojazd
Nowości książkowe
Zestawienia bibliograficzne
Galeria wydarzeń
Linki 
Nowości w zbiorach biblioteki:

>> wykaz <<
Informacje o książkach
Prolongaty terminów
Email:
Tel.:

  (32)231-35-38
O P A C
katalog elektroniczny

>>katalog online<<


Szkolenie dla nauczycieli. 27.11.2018

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. J. Lompy w Katowicach - Filia w Gliwicach zaprasza na szkolenie dla nauczycieli:
"Zastosowanie papieroplastyki w pracy z dzieckiem".
Szkolenie rozpocznie się w dniu 27.11.2018 r. o godzinie 15:00 w Bibliotece Pedagogicznej w Gliwicach.

Szkolenie poprowadzi nauczyciel konsultant ROME METIS w Katowicach.
Uczestnicy otrzymają zaświadczenie z Regionalnego Ośrodka Metodyczno-Edukacyjnego METIS w Katowicach, publicznej placówki doskonalenia nauczycieli, prowadzonej przez Samorząd Województwa Śląskiego, akredytowanej przez Śląskiego Kuratora Oświaty.

Rejestracja uczestników: Formularz on-line

Gwarancją uczestnictwa w szkoleniu jest dokonanie wpłaty 20 zł do dnia 23 listopada 2018 r. z dopiskiem 602W/GL na konto ROME METIS:
ING Bank Śląski S.A. 94 1050 1214 1000 0090 7749 6066
Szkolenie dla nauczycieli. 19.11.2018

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. J. Lompy w Katowicach - Filia w Gliwicach zaprasza na szkolenie dla nauczycieli:
"Fantastyka dla dzieci i młodzieży jako sposób na lekturę i rozwijanie czytelnictwa".
Szkolenie rozpocznie się w dniu 19.11.2018 r. o godzinie 15:00 w Bibliotece Pedagogicznej w Gliwicach.

Szkolenie poprowadzi doradca metodyczny języka polskiego przy RODN "WOM" w Katowicach.
Uczestnicy otrzymają zaświadczenie z Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli "WOM" w Katowicach, publicznej placówki doskonalenia nauczycieli, prowadzonej przez Samorząd Województwa Śląskiego, akredytowanej przez Śląskiego Kuratora Oświaty.

Udział w szkoleniu jest bezpłatny. Rejestracja:  tel.: (32)231-35-38
Klucz do sukcesu - w ramach konkursu POWR.02.10.00-IP.02-00-007/17

Regionalny Ośrodek Metodyczno-Edukacyjny METIS w Katowicach
Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. J. Lompy w Katowicach
Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli WOM w Bielsku-Białej
zapraszają do udziału w projekcie Klucz do sukcesu - w ramach konkursu POWR.02.10.00-IP.02-00-007/17.

Celem głównym projektu jest podniesienie kompetencji pracowników systemu wspomagania pracy szkoły w zakresie kształtowania kompetencji kluczowych uczniów niezbędnych na rynku pracy w okresie 1.09-2018 - 31.07.2020 r. poprzez:
- wspomaganie szkół/przedszkoli/placówek (praca z konkretną radą pedagogiczną nad działaniami dostosowanymi do potrzeb danej szkoły)
- prowadzenie międzyszkolnych sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli (doskonalenie nauczycieli w obszarach problemowych i przedmiotowych)
- prowadzenie doradztwa dla pracowników systemu wspomagania.

Projekt skierowany jest do:
- pracowników publicznych i niepublicznych placówek doskonalenia nauczycieli;
- pracowników publicznych i niepublicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych;
- pracowników bibliotek pedagogicznych;
- nauczycieli będących doradcami metodycznymi;
- trenerów (osób świadczących usługi szkoleniowe i doradcze w obszarze oświaty, mających potwierdzoną współpracę z co najmniej jedną instytucją systemu wspomagania pracy szkoły lub deklarujących nawiązanie takiej współpracy).

Szczegóły projektu oraz formularze zgłoszeniowe na stronie projektu w Regionalnym Ośrodku Metodyczno-Edukacyjnym METIS: Klucz do sukcesu.IBUK Libra czyli e-książki w Bibliotece Pedagogicznej

Zapraszamy do korzystania z książek w wersji elektronicznej dostępnych na platformie IBUK Libra.
Każdy aktualnie zarejestrowany użytkownik naszej Biblioteki otrzymuje bezpłatny kod dostępu do wydawnictw w formie elektronicznej. ...szczegóły

Wielka Liga Czytelników

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. J. Lompy w Katowicach - Filia w Gliwicach zaprasza szkoły podstawowe Gliwic i powiatu do udziału w ogólnopolskim konkursie czytelniczym: WIELKA LIGA CZYTELNIKÓW.

W roku szkolnym 2018/2019 Biblioteka Pedagogiczna w Gliwicach jest koordynatorem powiatowym konkursu.

Projekt skierowany jest do uczniów szkół podstawowych w dwóch kategoriach wiekowych: klasy 1-4 i klasy 5-8.

Celem konkursu jest wyłonienie najlepszych czytelników wśród uczniów szkół podstawowych, kształtowanie nawyku czytania ze zrozumieniem i zdobywania wiedzy poprzez czytanie, a także promowanie czytelnictwa jako formy wspólnego spędzania czasu rodziców z dziećmi.

Konkurs podzielony jest na cztery etapy:

I Etap - szkolno-biblioteczny: prowadzony przez koordynatora w szkole, trwa od 6 listopada 2018 r. do 31 stycznia 2019 r. i polega na wyłonieniu trójki półfinalistów (z każdej kategorii wiekowej) którzy zdobędą 6 sprawności czytelniczych oraz najlepiej napiszą test kwalifikacyjny,
II Etap - półfinał powiatowy: prowadzony przez koordynatora powiatowego to test drużynowy którego termin wyznaczono na dzień 28 lutego 2019 r.,
III Etap - finał wojewódzki: prowadzony przez koordynatora wojewódzkiego w którym najlepsze drużyny z powiatów rozwiążą test z pytaniami do treści książki wyznaczonej przez organizatorów. Do następnego etapu awansuje jedna drużyna z województwa (w każdej kategorii wiekowej). Półfinał odbędzie się w dniu 28 marca 2019 r.
IV Etap - finał ogólnopolski w Katowicach: uczniowie tworzący zespół (do 3 osób) - po jednej drużynie (w obu kategoriach) z każdego województwa rozwiązują test do wcześniej podanej książki. Finał odbędzie się w dniu 10 maja 2019 r.

11 maja 2019 r. - VIII Wielka Zabawa Rodzinna w Katowicach ogłoszenie wyników, wręczenie dyplomów i nagród. Uroczystościom, będą towarzyszyć liczne atrakcje dla uczestników konkursu i ich rodzin (m.in. Korowód Postaci z Książek, zabawa "Rodzina na medal", spotkania autorskie, kiermasz książek).

Organizatorzy
- Stowarzyszenie "Wielka Liga"
- Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. J. Lompy w Katowicach
- Regionalny Ośrodek Doskonalenia Zawodowego "WOM" w Katowicach
- Instytut Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
- Szkoła Podstawowa nr 1 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Katowicach

Współorganizatorzy konkursu
- Doradca Merytoryczny do spraw bibliotek szkolnych w Katowicach
- Koordynatorzy wojewódzcy i powiatowi

Patronat honorowy
- Minister Edukacji Narodowej
- Marszałek Województwa Śląskiego - Wojciech Saługa
- Śląski Kurator Oświaty - Urszula Bauer
- Polskie Towarzystwo Biblioterapeutyczne

Do pobrania: Formularz zgłoszeniowy dla szkół oraz  Regulamin konkursu WLC 2018/2019

Kontakt z koordynatorem powiatowym (Gliwice i powiat gliwicki):

Szczegółowe informacje i regulamin konkursu dostępny na stronie: www.wielka-liga.pl
Zapraszamy na konferencję 25.10.2018 r.

Zapraszamy na bezpłatne seminarium dla nauczycieli bibliotekarzy i nauczycieli polonistów organizowane w ramach projektu Książka na piątkę, znakomity początek: rozdanie drugie. Seminarium organizowane jest przez Miejską Bibliotekę Publiczną im. Jerzego Fusieckiego w Zabrzu, Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Zabrzu oraz Pedagogiczną Bibliotekę Wojewódzką im. J. Lompy w Katowicach - Filia w Zabrzu.

Seminarium odbędzie się 25 października 2018 roku w budynku Miejskiego Ośrodka Kultury (ul. 3 Maja 91A, 41-800 Zabrze). Prosimy o zapoznanie się z aktualnym programem i sposobem rejestracji: PROGRAM SEMINARIUM.

Zapraszamy na konferencję 23.10.2018 r.

Serdecznie zapraszamy na konferencję edukacyjno-informacyjną Autyzm. Codzienność. Sytuacje społeczne Konferencja odbędzie się 23 października 2018r. w Raciborzu i realizowana jest w ramach dwuletniej kampanii społecznej Autyzm. Codzienność. Od Z jak Zrozum do A jak Akceptuj, której celem jest budowanie świadomości społecznej na temat osób ze spektrum autyzmu.

Na konferencji porzuszone zostaną tematy znane - ale czy akceptowane, rozumiane, pozytywnie odbierane? Sytuacje społeczne dla dziecka ze spektrum to często świat zawiłych labiryntów. Co powiedzieć, co zrobić lub DLACZEGO TAK robisz? Inność, dziwność a może normalność i obrona przed światem zewnętrznym? Jak się czuje dziecko ze spektrum autyzmu w klasie, w szkole, w rodzinie? Na te i inne pytania spróbujemy odpowiedzieć, przedstawiając różne punkty widzenia.

Uczestnicy konferencji otrzymają zestaw materiałów: film edukacyjny, publikację naukową, komiks edukacyjny dla dzieci, ulotki informacyjne i plakaty.

Udział w konferencji jest bezpłatny.

Szczegóły organizacyjne i zgłoszenia: Autyzm. Codzienność. Sytuacje społeczne
Zapraszamy na spotkanie autorskie z Panią Hanną Pasterny - 10.10.2018 r.

Serdecznie zapraszamy nauczycieli oraz wszystkich zainteresowanych problemem funkcjonowania w społeczeństwie osób niepełnosprawnych (w tym z zespołem Aspergera) na spotkanie z Panią Hanną Pasterny - osobą niewidomą, autorką książek, podróżniczką.

Spotkanie odbędzie się 10 października 2018 r., w godz. 15.30-16.30 w siedzibie Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Katowicach przy ulicy Ks. kard. S. Wyszyńskiego 7.


Zgłoszenia do 7 października 2018 r. poprzez: formularz zgłoszenia online
Zapraszamy na konferencję 19.09.2018 r.

Nauczycieli, Bibliotekarzy, Regionalistów zapraszamy na na VIII Konferencję Regionalną z cyklu Człowiek potrzebuje korzeni i skrzydeł, która odbędzie się 19 września pod hasłem Harcerska służba dla Niepodległej.
Udział w konferencji jest nieodpłatny.


Szczegóły i zgłoszenia: VIII Konferencja Regionalna z cyklu Człowiek potrzebuje korzeni i skrzydeł
Nowy regulamin korzystania z PBW w Katowicach 14.09.2018 r.

Szanowni Użytkownicy,

prosimy o zapoznanie się z nowym Regulaminem korzystania z Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. J. Lompy w Katowicach. Regulamin obowiązuje od dnia 14.09.2018 r.
Z tekstem zaktualizowanego Regulaminu można się zapoznać w zakładce "Regulamin".

Więcej szczegółów na stronie Regulamin.Narodowe Czytanie 2018

   

W tegorocznej akcji Narodowego Czytania zorganizowanej w gliwickiej Bibliotece Pedagogicznej wzięli udział uczniowie ze Szkoły Podstawowej nr 14 oraz Liceum Ogólnokształcącego nr 10 w Gliwicach. Czytaniu towarzyszyła wystawa prezentująca twórczość Stefana Żeromskiego i specjalnie przygotowana projekcja multimedialna wprowadzająca w tematykę powieści oraz przybliżająca cel tej corocznej akcji promującej czytelnictwo. Wybór historyczno-politycznej powieści "Przedwiośnie" Stefana Żeromskiego był szczególnie uzasadniony w roku obchodów 100 rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę.

   


Corocznej organizacji Narodowego Czytania patronuje Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda. Warto przypomnieć, że każdego roku wyboru lektury dokonuje się w internetowym głosowaniu.
Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2018/2019

Ministerstwo Edukacji Narodowej wyznaczyło na rok szkolny 2018/2019 następujące Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa:

1. 100 rocznica odzyskania niepodległości - wychowanie do wartości i kształtowanie patriotycznych postaw uczniów;
2. Wdrażanie nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego. Kształcenie rozwijające samodzielność, kreatywność i innowacyjność uczniów;
3. Kształcenie zawodowe oparte na ścisłej współpracy z pracodawcami. Rozwój doradztwa zawodowego;
4. Rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli. Bezpieczne i odpowiedzialne korzystanie z zasobów dostępnych w sieci.

Zapraszamy do zapoznania się z dokumentem opublikowanym przez MEN: Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2018/2019.
Rok szkolny 2018/2019

W roku szkolnym 2018/2019 Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. J. Lompy w Katowicach Filia w Gliwicach udostępnia zbiory wg stałego harmonogramu pracy.

Więcej szczegółów na stronie godziny udostępniania.Nowy regulamin korzystania z PBW w Katowicach

Szanowni Użytkownicy,

prosimy o zapoznanie się z nowym Regulaminem korzystania z Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. J. Lompy w Katowicach. Tekst regulaminu dostępny jest w zakładce "Regulamin".

Więcej szczegółów na stronie Regulamin.Gry uliczne pt. "Inni w GliwicachTajemnicze Gliwice". 15.06.2018 r.

Zapraszamy uczniów klas VII i II Gimnazjum na IV Gliwickie gry uliczne pt. INNI W GLIWICACH. Termin 15 czerwca. Pierwsza drużyna wychodzi o godzinie 11.00. Następne drużyny co 15 minut. Miejsce rozpoczęcia gier: Gimnazjum nr 1 im. S. Batorego w Gliwicach.


Szczegóły:
*Nauczyciele zgłaszają drużynę 3 osobową;
*Zadania związane są z książką Ewy Dragi "INNI";
*Drużyna wykonuje zadania, poruszając się po mieście według planu odczytywanego w kolejnych zadaniach;
*Drużyna musi posiadać telefon z funkcją robienia zdjęć, kręcenia filmów i nagrywania;
*Czas wykonywania zadań jest ograniczony;


Jak nie czytam, jak czytam !!! 8.06.2018

8 czerwca 2018 r. o godz. 10.00 uczniowie z całej Polski zgromadzą się w różnych miejscach, by poczytać to, na co mieli ochotę. Wszystkie te imprezy będą odbywały się w ramach ogólnopolskiej akcji: JAK NIE CZYTAM, JAK CZYTAM".

Zapraszamy także na wspólne czytanie w gliwickiej Bibliotece Pedagogicznej.
W 2017 roku odnotowano 459 409 uczestników wspólnego czytania - pobijmy w tym roku ten rekord!
Sieć współpracy. 23.05.2018

Zapraszamy na kolejne spotkanie "Sieci współpracy i samokształcenia specjalistów ds. dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością i ich rodzin", które rozpocznie się w dniu 23.05.2018 r. o godzinie 15:00.


Zajęcia będą odbywały się w Czytelni Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej im. J. Lompy w Katowicach Filia w Gliwicach.

Więcej szczegółów oraz harmonogramy szkoleń dla nauczycieli: harmonogramy szkoleńSzkolenie dla nauczycieli. 17.05.2018

Najbliższe szkolenie dla nauczycieli odbędzie się w dniu: 17.05.2018 r.
Temat spotkania: "Edukcja przez ruch".
Przypominamy wszystkim zarejestrowanym osobom o konieczności opłaty za udział w szkoleniu. Początek szkolenia o godzinie 15:00. Serdecznie zapraszamy.

Więcej szczegółów oraz harmonogramy szkoleń dla nauczycieli: harmonogramy szkoleń
Gliwickie Targi Edukacyjne - EDUCATION FAIR 2018

Gliwicki Ośrodek Metodyczny we współpracy z Miastem Gliwice organizuje Gliwickie Targi Edukacyjne - Education Fair 2018 skierowane do rodziców, uczniów i uczennic wszystkich typów szkół i placówek oświatowych.

Gliwickie Targi Edukacyjne odbędą się 26 kwietnia 2018r. (czwartek) w godzinach od 10.30 do 16.00 w Hali Sportowej przy Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Gliwicach, ul. Kozielska 1.

W trakcie Targów odwiedzający będą mogli zapoznać się z ofertą oraz obejrzeć stoiska wystawiennicze gliwickich szkół i placówek oświatowych i porozmawiać w punktach konsultacyjnych.
Uczniowie najstarszych klas szkół podstawowych i gimnazjów odwiedzą Targi w zorganizowanych grupach. Rodziców i pozostałych uczniów zainteresowanych ofertą gliwickiej oświaty, zapraszamy do odwiedzin stoisk po uroczystości otwarcia Targów, która jest planowana na godz. 10.00.
Wielka Liga Czytelników

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. J. Lompy w Katowicach - Filia w Gliwicach (koordynator powiatowy) zaprasza drużyny ze szkół podstawowych miasta Gliwice i powiatu Gliwickiego wyłonione w szkolnym etapie do udziału w półfinale powiatowym: WIELKIEJ LIGI CZYTELNIKÓW.
II Etap - półfinał powiatowy dla klas uczniów szkół podstawowych w dwóch kategoriach wiekowych, tj. klasy 1-3 i klasy 4-7 prowadzony przez koordynatora powiatowego to test drużynowy.
Termin półfinału wyznaczono na dzień 12 kwietnia 2018 r. (czwartek) o godzinie 11:00 w siedzibie gliwickiej Biblioteki Pedagogicznej przy ul. Przedwiośnie 2 (w budynku ZSO nr 14).
Podczas półfinału powiatowego drużyny rozwiązują test sprawdzjący wiadomości. Zwycięskie drużyny które osiagną wymagane minimum punktowe zostaną zakwalifikowane do III etapu konkursu.

III Etap - finał wojewódzki: prowadzony przez koordynatora wojewódzkiego to drużynowe potyczki literackie o tytuł mistrza czytania które odbędą się 24 maja 2018 r. w Katowicach.

9 czerwca 2018 r. zostaną ogłoszone wyniki, wręczone dyplomy i nagrody. Uroczystość, której będą towarzyszyć liczne atrakcje dla uczestników konkursu i ich rodzin odbędzie się pod hasłem "VII-ej Wielkiej Zabawy Rodzinnej".


Szczegółowe informacje i regulamin konkursu dostępny na stronie: www.wielka-liga.pl
III konkurs LITERACKO-PLASTYCZNY - INNE ZAKOŃCZENIE

 

Uczniowie szkół podstawowych z Gliwic i powiatu gliwickiego w kolejnej edycji konkursu INNE ZAKOŃCZENIE wykazali się ogromnym zaangażowaniem i kretywnością. Przed jury konkursowym nielada wyzwanie. Na konkurs organizowany przez Szkołę Podstawową FILOMATA oraz Pedagogiczną Bibliotekę Wojewódzką im. J. Lompy w Katowicach - Filię w Gliwicach wpłynęło 60 wspaniałych prac z 10 różnych szkół z terenu miasta i okolicznych miejscowości.
Zadaniem konkursowym było napisanie pracy literackiej tj. autorskiej wersji rozwinięcia i zakończenia załączonej opowieści oraz wykonanie pracy plastycznej będącej ilustracją wydarzeń zawartych w tekście. Ciekawymi opowieściami, barwnymi pracami plastycznymi zapełniliśmy całe pomieszczenie.
Wielki finał już 18 kwietnia 2018 roku!

Wyróżnione prace zostaną zaprezentowane na wystawie pokonkursowej w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej im. Józefa Lompy w Katowicach Filia w Gliwicach.
Szkolenie dla nauczycieli. 10.04.2018

Najbliższe szkolenie dla nauczycieli odbędzie się w dniu: 10.04.2018 r.
Temat spotkania: "Skrzynia skarbów. Bank pomysłów na ciekawe zajęcia poza salą".
Przypominamy wszystkim zarejestrowanym osobom o konieczności opłaty za udział w szkoleniu. Początek szkolenia o godzinie 15:00. Serdecznie zapraszamy.

Więcej szczegółów oraz harmonogramy szkoleń dla nauczycieli: harmonogramy szkoleń
Światowy Dzień Świadomości Autyzmu.

Serdecznie zapraszamy na wykład otwarty pt.: "Zaburzenia ze spektrum Autyzmu" organizowany przez gliwicki Wydział Studiów Społecznych Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa. Wydarzenie jest organizowane w ramach obchodów Światowego Dnia Świadomości Autyzmu.
Podczas spotkania będzie można otrzymać broszurę informacyjno-bibliograficzną przygotowaną przez gliwicką Bibliotekę Pedagogicznę.
Wykład rozpocznie się w dniu 4.04.2018 r. o godzinie 10:00 w Auli WSB przy pl. Piłsudskiego 9 w Gliwicach. Więcej szczegółów organizacyjnych na stronie Facebook.
Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. J. Lompy w Katowicach - Filia w Gliwicach jest partnerem wydarzenia.Szkolenie dla nauczycieli bibliotekarzy. 26.03.2018

 

Najnowsze kierunki i zmiany w opracowaniu zbiorów bibliotecznych wprowadzane przez Bibliotekę Narodową, funkcjonowanie komputerowych katalogów bibliotecznych, nowe potrzeby wyszukiwawcze użytkowników bibliotek to główne zagadnienia poruszane na szkoleniu: "Szaleństwo katalogowania? Zmiany w opracowaniu zbiorów wg Biblioteki Narodowej".
Szkolenie zorganizowane zostało przez Pedagogiczną Bibliotekę Wojewódzką im. J. Lompy w Katowicach Filię w Gliwicach oraz doradcę metodycznego Ewę Fugowską w ramach działalności sieci współpracy nauczycieli bibliotek szkolnych.
...więcej wydarzeńSzkolenie dla nauczycieli. 26.03.2018

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. J. Lompy w Katowicach - Filia w Gliwicach oraz doradca metodyczny Ewa Fugowska zapraszają na szkolenie dla nauczycieli bibliotekarzy: "Szaleństwo katalogowania? Zmiany w opracowaniu zbiorów wg Biblioteki Narodowej" organizowane w ramach działalności sieci współpracy nauczycieli bibliotek szkolnych.
Szkolenie odbędzie się w dniu 26.03.2018 r. o godzinie 15:00 w Gliwickim Ośrodku Metodycznym.

Więcej szczegółów oraz harmonogramy szkoleń dla nauczycieli: harmonogramy szkoleńSieć współpracy. 21.03.2018

 

Komunikowanie się dziecka z otoczeniem - to podstawowe zagadnienia poruszane na kolejnym, tym razem marcowym spotkaniu nauczycieli w ramach "Sieci współpracy i samokształcenia specjalistów ds. dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością i ich rodzin" zorganizowanym w gliwickiej Bibliotece Pedagogicznej.
Wszyscy uczestnicy spotkania otrzymali również publikację zawierającą wykaz materiałów pomocniczych dotyczących autyzmu przygotowaną przez Pedagogiczną Bibliotekę Wojewódzką im. Józefa Lompy w Katowicach Filię w Gliwicach. ...więcej wydarzeńIV Targi pracy i studiów podyplomowych 19.03.2018

 

19.03.2018 Biblioteka Pedagogiczna w Gliwicach tradycyjnie uczestniczyła w IV Targach pracy i studiów podyplomowych organizowanych przez gliwicki Wydział Studiów Społecznych Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa.

Na targach można było się zapoznać ze stoiskami m. in. Powiatowych Urzędów Pracy, uczelni wyższych, punktów pośrednictwa pracy oraz doradców zawodowych. Wśród odwiedzających najliczniejszą grupę stanowili studenci, nauczyciele okolicznych placówek oświatowych, ale także inne osoby zainteresowane dalszą edukacją lub przekwalifikowaniem się w celu zdobycia nowych kompetencji atrakcyjnych na rynku pracy.

  


...więcej wydarzeńSieć współpracy. 21.03.2018

Zapraszamy na kolejne spotkanie "Sieci współpracy i samokształcenia specjalistów ds. dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością i ich rodzin", które rozpocznie się w dniu 21.03.2018 r. o godzinie 15:00.


Zajęcia będą odbywały się w Czytelni Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej im. J. Lompy w Katowicach Filia w Gliwicach.

Więcej szczegółów oraz harmonogramy szkoleń dla nauczycieli: harmonogramy szkoleń100-lecie uzyskania przez kobiety praw wyborczych

 

W bieżącym roku obchodzimy 100-lecie zrównania praw wyborczych kobiet i mężczyzn. Stało się to zgodnie z dekretem o ordynacji wyborczej wydanym przez Józefa Piłsudskiego 28 listopada 1918 roku.
Sejm Reczypospolitej Polskiej uchwałą z dnia 8 czerwca 2017 r. ustanowił Rok 2018 - Rokiem Praw Kobiet [uchwała Sejmu RP].
W ramach obchodów Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Józefa Lompy w Katowicach Filia w Gliwicach przygotowała ekspozycję Kobiety wobec przemian społecznych i prawnych oraz broszurę informacyjno-bibliograficzną pod tym samym tytułem.
Wydarzenie wpisuje się w kalendarium tegorocznych obchodów w województwie śląskim 100-lecia uzyskania przez kobiety praw wyborczych.
Każdy zainteresowany użytkownik biblioteki może otrzymać drukowany egzemplarz przygotowanej broszury, ale jest dostępna też wersja w postaci e-książeczki w formacie pdf do ściągnięcia bezpośrednio ze strony internetowej biblioteki: Kobiety_wobec_przemian_społecznych_i_prawnych_2018.pdf.
Zapraszamy serdecznie.
III konkurs LITERACKO-PLASTYCZNY - INNE ZAKOŃCZENIE

Szkoła Podstawowa FILOMATA oraz Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. J. Lompy w Katowicach - Filia w Gliwicach zapraszają uczniów szkół podstawowych do udziału w III Powiatowym konkursie plastyczno-literackim INNE ZAKOŃCZENIE. Konkurs jest rekomendowany przez doradcę metodycznego ds. pedagogów i psychologów szkolnych oraz wychowawców świetlic Lucynę Markowicz z Gliwickiego Ośrodka Metodycznego.


Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych (kl. 1-7) ze szkół z terenu powiatu gliwickiego. Zadaniem konkursowym jest napisanie pracy literackiej tj. autorskiej wersji rozwinięcia i zakończenia załączonej opowieści oraz wykonanie pracy plastycznej będącej ilustracją wydarzeń zawartych w tekście. Prace należy przesyłać do 20 marca 2018 roku. Ocena prac i przyznanie nagród będzie przeprowadzona w dwóch kategoriach wiekowych tj. kl. 1-3 i kl. 4-7 przez jury złożone z przedstawicieli organizatorów oraz doradców metodycznych Gliwickiego Ośrodka Metodycznego.


Wyróżnione prace zostaną zaprezentowane na wystawie pokonkursowej w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej im. Józefa Lompy w Katowicach Filia w Gliwicach.

Tekst opowieści do rozwinięcia: TEKST

Ilustracja do tekstu opowieści: ILUSTRACJA
Warsztaty dla nauczycieli 07.03.2018

 

"Gry i zabawy matematyczne na pierwszym etapie edukacji" to temat szkolenia dla nauczycieli które odbyło się 7 marca 2018 roku w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej im. J. Lompy w Katowicach - Filia w Gliwicach.
Warsztaty dla nauczycieli miały na celu przedstawienie atrakcyjnych form i metod nauki matematyki z uwzględnieniem możliwości uczniów pierwszego etapu edukacji.
Nauka przez zabawę to prosty, ale zarazem niezwykle skuteczny sposób na przekazywanie dzieciom treści nauczania wprowadzanych na zajęciach edukacyjnych.

W roku szkolnym 2017/2018 cykl szkoleń metodycznych dla nauczycieli organizowanych przez gliwicką Bibliotekę Pedagogiczną odbywa się pod wspólnym hasłem Jakość w edukacji.
Szkolenie zostało zorganizowane w ramach realizacji jednego z podstawowych kierunków polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2017/2018: Podniesienie jakości edukacji matematycznej, przyrodniczej i informatycznej.
...więcej wydarzeńWielka Liga Czytelników

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. J. Lompy w Katowicach - Filia w Gliwicach zaprasza szkoły podstawowe Gliwic i powiatu do udziału w wojewódzkim konkursie czytelniczym: WIELKA LIGA CZYTELNIKÓW.

W roku szkolnym 2017/2018 Biblioteka Pedagogiczna w Gliwicach będzie koordynatorem powiatowym konkursu.

Projekt skierowany jest do uczniów szkół podstawowych w dwóch kategoriach wiekowych: klasy 1-3 i klasy 4-7.

Celem konkursu jest wyłonienie najlepszych czytelników wśród uczniów szkół podstawowych, kształtowanie nawyku czytania ze zrozumieniem i zdobywania wiedzy poprzez czytanie, a także promowanie czytelnictwa jako formy wspólnego spędzania czasu rodziców z dziećmi.

Konkurs podzielony jest na trzy etapy:

I Etap - szkolno-biblioteczny: prowadzony przez koordynatora w szkole, trwa od 15 grudnia 2017 r. do 9 marca 2018 r. i polega na wyłonieniu trójki półfinalistów (z każdej kategorii wiekowej) którzy zdobędą 6 sprawności czytelniczych oraz najlepiej napiszą test kwalifikacyjny,
II Etap - półfinał powiatowy: prowadzony przez koordynatora powiatowego to test drużynowy którego termin wyznaczono na dzień 12 kwietnia 2018 r.,
III Etap - finał wojewódzki: prowadzony przez koordynatora wojewódzkiego to drużynowe potyczki literackie o tytuł mistrza czytania które odbędą się 24 maja 2018 r.

9 czerwca 2018 r. zostaną ogłoszone wyniki, wręczone dyplomy i nagrody. Uroczystość, której będą towarzyszyć liczne atrakcje dla uczestników konkursu i ich rodzin odbędzie się pod hasłem "VII-ej Wielkiej Zabawy Rodzinnej".


Szczegółowe informacje i regulamin konkursu dostępny na stronie: www.wielka-liga.pl
Szkolenie dla nauczycieli. 07.03.2018

Najbliższe szkolenie dla nauczycieli odbędzie się w dniu: 07.02.2018 r.
Temat spotkania: "Gry i zabawy matematyczne na pierwszym etapie edukacji".
Przypominamy wszystkim zarejestrowanym osobom o konieczności opłaty za udział w szkoleniu. Początek szkolenia o godzinie 15:00. Serdecznie zapraszamy.

Więcej szczegółów oraz harmonogramy szkoleń dla nauczycieli: harmonogramy szkoleńSzkolenie dla nauczycieli. 28.02.2018

 

28 lutego 2018 roku w siedzibie Gliwickiego Ośrodka Metodycznego, odbyły się zajęcia warsztatowe: "Tworzenie e-książeczek w usłudze StoryJumper w ramach działalności sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli.
Szkolenie dla gliwickich nauczycieli zorganizowała Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. J. Lompy w Katowicach - Filia w Gliwicach wraz z doradcami metodycznymi Gliwickiego Ośrodka Metodycznego Renatą Cichecką i Aurelią Dąbrowską.

Szkolenie zostało zorganizowane w ramach realizacji jednego z podstawowych kierunków polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2017/2018: Podniesienie jakości edukacji matematycznej, przyrodniczej i informatycznej.Szkolenie dla nauczycieli. 28.02.2018 r.

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. J. Lompy w Katowicach - Filia w Gliwicach wraz z doradcami metodycznymi Aurelią Dąbrowską i Renatą Cichecką z Gliwickiego Ośrodka Metodycznego zapraszają zainteresowanych nauczycieli na komputerowe zajęcia warsztatowe: Tworzenie e-książeczek w usłudze StoryJumper.
Uczestnicy zapoznają się z narzędziem sieciowym StoryJumper, umożliwiającym tworzenie elektronicznych książeczek, które można wykorzystywać w ramach różnych przedmiotów.

Warsztaty odbędą się 28 lutego (środa) o godz. 15.00 w siedzibie Gliwickiego Ośrodka Metodycznego, ul. Okrzei 20 w Gliwicach.

Szkolenie jest bezpłatne. Uczestnicy zajęć otrzymają zaświadczenia.

Zgłoszenia proszę kierować na adres: lub tel. 32 231-35-38.
Konkurs recytatorski Poetycki świat dziecka

   

W dniu 23.02.2018 r. w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 6 w Gliwicach zorganizowaliśmy konkurs recytatorski Poetycki świat dziecka. Zadaniem uczestników konkursu było zaprezentowanie jednego dowolnie wybranego utworu poetyckiego. Jury złożone z przedstawicieli organizatorów oceniało występy uwzględniajac dobór tekstu i jego pamięciowe opanowanie, intonację i modulację głosu, poprawne i płynne deklamowanie, intepretację tekstu, kulturę słowa i ogólny wyraz artystyczny.

Konkurs został zorganizowany w ramach realizacji jednego z podstawowych kierunków polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2017/2018: Wzmacnianie wychowawczej roli szkoły. ...więcej wydarzeń
II WOJEWÓDZKI KONKURS PLASTYCZNY - MANGAKA'S ART

Zespół Szkół Ogólnokształcący nr 14 w Zabrzu zaprasza na
II Wojewódzki Konkurs Rysowania Mangi - Manga po Polsku.
Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych (kl. 4-7), gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z województwa śląskiego.
Wymaganiem konkursu jest narysowanie postaci w stylistyce mangi w ludowym lub historycznym stroju polskim. Rysunek musi być wykonany w kolorze w formacie A4 na białym papierze. Prace należy przesyłać do 5 marca 2018 roku. Szczegóły oraz metryczka do wypełnienia w regulaminie konkursu.

Konkurs jest organizowany pod patronatem Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej
im. J. Lompy w Katowicach
.

Opis i zasady udziału w regulaminie: Manga po polsku.pdf

Plakat informacyjny do pobrania: Plakat - Manga po polsku.pdf
Dzień Bezpiecznego Internetu 6.02.2018

 

6 lutego 2018 r. pod hasłem Tworzymy kulturę szacunku w sieci obchodzimy tegoroczny Dzień Bezpiecznego Internetu.
Z tej okazji w gliwickiej Bibliotece Pedagogicznej można obejrzeć wystawę materiałów edukacyjnych dotyczących tego zagadnienia, a także zapoznać się z 10 zasadami bezpiecznego korzystania z internetu.

Organizatorem obchodów Dnia Bezpiecznego Internetu w Polsce od 2005 r. jest Polskie Centrum Programu Safer Internet (PCPSI), które tworzą państwowy instytut badawczy NASK oraz Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę - realizatorzy unijnego programu "Łącząc Europę" (ang. Connecting Europe Facility - CEF). Głównym partnerem wydarzenia jest Fundacja Orange.
Zachęcamy do zapoznania się z bezpłatnymi materiałami edukacyjnymi przygotowanymi przez NASK i Fundację Dajemy Dzieciom Siłę.

...więcej wydarzeńRozCzytane Ferie w Bibliotece Pedagogicznej 2018

   

RozCzytane Ferie to cykl spotkań dla wychowanków okolicznych placówek, zorganizowanych podczas ferii zimowych 2018 r.
Poznanie biblioteki, zajęcia edukacyjne z elementami biblioterapii, spotkanie z nietypową książką, zajęcia plastyczne oraz prezentacja multimedialna, to główne atrakcje przygotowane dla dzieci odwiedzających placówkę.

  


...więcej wydarzeń
RozCzytane Ferie w Bibliotece Pedagogicznej 2018

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. J. Lompy w Katowicach - Filia w Gliwicach w czasie ferii zimowych zaprasza na następujące formy zajęć związane z promocją czytelnictwa pod wspólnym hasłem: RozCzytane ferie:


- Głośne czytanie bajek terapeutycznych;
- Bajkowe ilustracje - czyli tworzymy ilustracje do naszych ulubionych bajek;
- Gry i układanki z bajkowymi postaciami;
- Projekcje multimedialne popularyzujące czytelnictwo;

Zajęcia przewidziane są dla zorganizowanych grup z przedszkoli i klas początkowych z gliwickich placówek oświatowych.
Zgłoszenia zainteresowanych grup pod numerem tel.: (32) 231-35-38.
Warsztaty dla nauczycieli 16.01.2018

 

"Rysowanki, malowanki, ulepianki czyli jak małym dzieciom mówić o sztuce" to temat szkolenia dla nauczycieli które odbyło się 16 stycznia 2018 roku w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej im. J. Lompy w Katowicach - Filia w Gliwicach.
Warsztaty dla nauczycieli miały na celu wdrożenie podstawowych pojęć z dziedzin sztuk plastycznych, zainteresowanie i przygotowanie nauczycieli do zachęcania dzieci do odbioru dzieł wielkich mistrzów, wprowadzenie pojęć związanych z podstawą analizy dzieł poprzez wyrażanie własnych interpretacji oraz twórczego działania.

W roku szkolnym 2017/2018 cykl szkoleń metodycznych dla nauczycieli organizowanych przez gliwicką Bibliotekę Pedagogiczną odbywa się pod wspólnym hasłem Jakość w edukacji.
...więcej wydarzeńSzkolenie dla nauczycieli. 16.01.2018

Najbliższe szkolenie dla nauczycieli odbędzie się w dniu: 16.01.2018 r.
Temat spotkania: "Rysowanki, malowanki, ulepianki czyli jak małym dzieciom mówić o sztuce".
Przypominamy wszystkim zarejestrowanym osobom o konieczności opłaty za udział w szkoleniu. Początek szkolenia o godzinie 15:30. Serdecznie zapraszamy.

Więcej szczegółów oraz harmonogramy szkoleń dla nauczycieli: harmonogramy szkoleńKonkurs Pięknego Czytania grudzień 2017

   

W dniu 19.12.2017 w gliwickiej Bibliotece Pedagogicznej odbyła się kolejna edycja "Konkursu pięknego czytania". W konkursie wzięli udział uczniowie Liceum Ogólnokształcąego nr 10, Gimnazjum nr 6 oraz Szkoły Podstawowej nr 14 w Gliwicach. Uczestników konkursu oceniało jury złożone z przedstawicieli organizatorów, tj. gliwickiej Biblioteki Pedagogicznej, Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 14 oraz doradca metodyczny ds. języka polskiego z Gliwickiego Ośrodka Metodycznego. Podczas rozstrzygnięcia konkursu i wręczania nagród w Bibliotece Pedagogicznej gościliœśmy Wicedyrektora ZSO nr 14 w Gliwicach. Wszystkim uczestnikom oraz nauczycielom zaangażowanym w organizację konkursu składamy serdeczne podziękowania, a tryumfatorom gratulujemy! Konkurs został zorganizowany w ramach realizacji jednego z podstawowych kierunków polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2017/2018: Wzmacnianie wychowawczej roli szkoły. ...więcej wydarzeń
Warsztaty dla nauczycieli 5.12.2017

 

"Komputer - internet - dziecko. Szanse i zagrożenia świata wirtualnego" to temat szkolenia dla nauczycieli które odbyło się 5 grudnia 2017 roku w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej im. J. Lompy w Katowicach - Filia w Gliwicach.
Warsztaty adresowane były szczególnie do nauczycieli chcących w lepszy sposób zrozumieć niezmiernie aktualne problemy związane z szeregiem szans i zagrożeń świata wirtualnego. Analiza tych zjawisk uwydatniła zarówno pozytywne jak i negatywne aspekty codziennego, a często nadmiernego, stosowania nowych technologii.

W roku szkolnym 2017/2018 cykl szkoleń metodycznych dla nauczycieli organizowanych przez gliwicką Bibliotekę Pedagogiczną odbywa się pod wspólnym hasłem Jakość w edukacji.
...więcej wydarzeńSzkolenie dla nauczycieli. 5.12.2017

Najbliższe szkolenie dla nauczycieli odbędzie się w dniu: 5.12.2017 r.
Temat spotkania: "Komputer - internet - dziecko. Szanse i zagrożenia świata wirtualnego".
Przypominamy wszystkim zarejestrowanym osobom o konieczności opłaty za udział w szkoleniu. Początek szkolenia o godzinie 15:00. Serdecznie zapraszamy.

Więcej szczegółów oraz harmonogramy szkoleń dla nauczycieli: harmonogramy szkoleńSzkolenie multimedialne dla uczniów 1.12.2017

 

"Warsztat informacyjno-bibliograficzny oraz internetowa czytelnia IBUK" to temat szkoleń dla uczniów klas mundurowych z Zespołu Szkół Ekonomiczno-Technicznych w Gliwicach które odbyły się 1 grudnia 2017 roku w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej im. J. Lompy w Katowicach - Filia w Gliwicach.
Prezentacja multimedialna prezentująca możliwości bibliotecznego systemu informatycznego oraz szczegółowe szkolenia z zakresu posługiwania się warsztatem informacyjno-bibligraficznycznego w gliwickiej Bibliotece Pedagogicznej, to zajęcia przeprowadzone w ramach współpracy placówek przy realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa.
...więcej wydarzeńWarsztaty dla nauczycieli 28.11.2017

 

"Ćwiczenia zmysłowo-ruchowe dla dzieci młodszych" to temat szkolenia dla nauczycieli które odbyło się 28 listopada 2017 roku w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej im. J. Lompy w Katowicach - Filia w Gliwicach
Warsztaty adresowane były dla nauczycieli edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej, nauczycieli świetlic, wychowawców, terapeutów zajęciowych, pragnących poznać symptomy zaburzeń sensorycznych u dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym, poznać proste ćwiczenia zmysłowo-ruchowe wspomagające zaburzenia zmysłów oraz wzbogacić warsztat pracy o nowe doświadczenia.

W roku szkolnym 2017/2018 cykl szkoleń metodycznych dla nauczycieli organizowanych przez gliwicką Bibliotekę Pedagogiczną odbywa się pod wspólnym hasłem Jakość w edukacji.
...więcej wydarzeńSzkolenie dla nauczycieli. 28.11.2017

Najbliższe szkolenie dla nauczycieli odbędzie się w dniu: 28.11.2017 r.
Temat spotkania: "Ćwiczenia zmysłowo-ruchowe dla dzieci młodszych".
Przypominamy wszystkim zarejestrowanym osobom o konieczności opłaty za udział w szkoleniu. Początek szkolenia o godzinie 15:00. Serdecznie zapraszamy.

Więcej szczegółów oraz harmonogramy szkoleń dla nauczycieli: harmonogramy szkoleńSieć współpracy. 22.11.2017

 

Organizacja pomocy pedagogiczno psychologicznej w szkoach i placówkach - nowe regulacje prawne - to zagadnienia poruszane na kolejnym, tym razem listopadowym spotkaniu nauczycieli w ramach "Sieci współpracy i samokształcenia specjalistów ds. dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością i ich rodzin" zorganizowanym w gliwickiej Bibliotece Pedagogicznej....więcej wydarzeńKamishibai - teatr obrazu listopad 2017

   

Zajęcia edukacyjne zorganizowane przez Bibliotekę Pedagogiczną w Gliwicach dla wychowanków Zespołu Przedszkoli Miejskich nr 1 w Gliwicach z wykorzystaniem japońskiego teatrzyku Kamishibai tradycyjnie wzbudziły duże zainteresowanie wśród dzieci.
Nauczycieli zainteresowanych przeprowadzeniem zajęć z wykorzystaniem teatrzyku Kamishibai prosimy o kontakt.
...więcej wydarzeń

Sieć współpracy. 22.11.2017

Zapraszamy na kolejne spotkanie "Sieci współpracy i samokształcenia specjalistów ds. dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością i ich rodzin", które rozpocznie się w dniu 22.11.2017 r. o godzinie 15:00.


Zajęcia będą odbywały się w Czytelni Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej im. J. Lompy w Katowicach Filia w Gliwicach.Warsztaty dla nauczycieli 14.11.2017

 

"Ozdoby świąteczne z papieru i nie tylko - edycja bożonarodzeniowa" to temat szkolenia dla nauczycieli które odbyło się 14 listopada 2017 roku w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej im. J. Lompy w Katowicach - Filia w Gliwicach
Tworzenie fantazyjnych świątecznych ozdób zdominowało przebieg całych warsztatów, a kreatywność i fantazja uczestników pozwoliła wykonać mnóstwo ciekawych prac. Część z nich znajdzie swoje miejsce podczas dekorowania choinek.

W roku szkolnym 2017/2018 cykl szkoleń metodycznych dla nauczycieli organizowanych przez gliwicką Bibliotekę Pedagogiczną odbywa się pod wspólnym hasłem Jakość w edukacji.
...więcej wydarzeńSzkolenie dla nauczycieli. 14.11.2017

Najbliższe szkolenie dla nauczycieli odbędzie się w dniu: 14.11.2017 r.
Temat spotkania: "Ozdoby świąteczne z papieru i nie tylko - edycja bożonarodzeniowa".
Przypominamy wszystkim zarejestrowanym osobom o konieczności opłaty za udział w szkoleniu. Początek szkolenia o godzinie 15:00. Serdecznie zapraszamy.

Więcej szczegółów oraz harmonogramy szkoleń dla nauczycieli: harmonogramy szkoleńKonkurs Mój przyjaciel ze stumilowego lasu

   

W dniu 26.10.2017 wspólnie z Przedszkolem Miejskim nr 16 w Gliwicach zorganizowaliśmy konkurs plastyczno-literacki Mój przyjaciel ze stumilowego lasu . Zadaniem uczestników konkursu było stworzenie ilustracji do bajki z wybranym ulubionym bohaterem z książki A.A. Milne'a: Kubuś Puchatek. Oprócz tytułowego bohatera na ilustracjach pojawili się zatem Tygrys, Prosiaczek, Królik, Mama Kangurzyca z Maleństwem, osioł Kłapouchy... Uczestników konkursu oceniało jury złożone z przedstawicieli organizatorów, tj. gliwickiej Biblioteki Pedagogicznej oraz Przedszkola Miejskiego nr 16.

  


W rozstrzygnięciu konkursu i wręczaniu nagród wzięła udział Pani Wicedyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 6 w Gliwicach. Wszystkim uczestnikom oraz nauczycielom zaangażowanym w organizację konkursu składamy serdeczne podziękowania, a tryumfatorom gratulujemy! Najlepsze prace zostały zakwalifikowane do wystawy pokonkursowej w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiem im. J. Lompy w Katowicach - Filia w Gliwicach. Konkurs został zorganizowany w ramach realizacji jednego z podstawowych kierunków polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2017/2018: Wzmacnianie wychowawczej roli szkoły. ...więcej wydarzeń
Cykl szkoleń dla nauczycieli

Zapraszamy na cykl szkoleń dla nauczycieli, wychowawców, pedagogów, bibliotekarzy, które tradycyjnie będą odbywały się w gliwickiej Bibliotece Pedagogicznej. W tym roku naszym hasłem przewodnim jest Jakość w edukacji. Najbliższe warsztaty już 14.11.2017 roku, temat: "Ozdoby świąteczne z papieru i nie tylko - edycja bożonarodzeniowa".

Więcej szczegółów oraz harmonogram wszystkich zajęć: harmonogram szkoleń


Prosimy pobrać szczegółowy folder z informacjami o warsztatach (.pdf): folderKamishibai - teatr obrazu październik 2017

   

Zajęcia edukacyjne zorganizowane przez naszą Bibliotekę dla wychowanków Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 6 w Gliwicach z wykorzystaniem japońskiego teatrzyku Kamishibai wzbudziły duże zainteresowanie wśród dzieci. Żywiołowe reakcje i interakcja uczestników potwierdza celowość wykorzystania Kamishibai podczas zajęć z uczniami.
...więcej wydarzeń

Zapraszamy na konferencję 24.10.2017 r.

Zapraszamy na bezpłatne seminarium dla nauczycieli bibliotekarzy i nauczycieli polonistów organizowane w ramach projektu Książka na piątkę, znakomity początek. Seminarium organizowane jest przez Miejską Bibliotekę Publiczną im. Jerzego Fusieckiego w Zabrzu, Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Zabrzu oraz Pedagogiczną Bibliotekę Wojewódzką im. J. Lompy w Katowicach - Filia w Zabrzu.

Seminarium odbędzie się 24 października 2017 roku w budynku Miejskiego Ośrodka Kultury (ul. 3 Maja 91A, 41-800 Zabrze), część warsztatowa przeprowadzona będzie w Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Zabrzu (ul. 3 Maja 95, 41-800 Zabrze). Prosimy o zapoznanie się z aktualnym programem i sposobem rejestracji: PROGRAM SEMINARIUM.

Spotkanie nauczycieli bibliotekarzy wrzesień 2017

Doradca metodyczny ds. bibliotek szkolnych p. Ewa Fugowska z Gliwickiego Ośrodka Metodycznego zaprasza nauczycieli bibliotekarzy na zebranie metodyczne.

Termin: 28 września, godzina 14:30.
Miejsce: Ksiegarnia Mercurius Gliwice, ul. Wyszyńskiego 14
Tematyka spotkania:
1. Plan pracy na rok szkolny 2017/2018;
2. Diagnoza potrzeb;
3. Bibliotekarz a kierunki polityki oświatowej państwa;
4. Ubytkowanie podręczników;
5. Rola wychowawcza biblioteki.

Serdecznie zapraszamy.Sieć współpracy. 20.09.2017

 

Organizacja kształcenia dzieci i uczniów niepełnosprawnych w przedszkolach, szkołach i placówkach - nowe regulacje prawne - wielospecjalistyczna ocena, IPET, program rewalidacji to zagadnienia poruszane na wrześniowym spotkaniu nauczycieli w ramach "Sieci współpracy i samokształcenia specjalistów ds. dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością i ich rodzin" zorganizowanego w gliwickiej Bibliotece Pedagogicznej....więcej wydarzeńSieć współpracy. 20.09.2017

Zapraszamy na kolejne spotkanie "Sieci współpracy i samokształcenia specjalistów ds. dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością i ich rodzin", które rozpocznie się w dniu 20.09.2017 r. o godzinie 15:00.


Temat spotkania to: "Nowe regulacje związane z kształceniem i opieką dzieci i uczniów niepełnosprawnych".

Zajęcia będą odbywały się w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej im. J. Lompy w Katowicach Filia w Gliwicach.Narodowe Czytanie 2017

   

W tegorocznej akcji Narodowego Czytania zorganizowanej w gliwickiej Bibliotece Pedagogicznej wzięli udział uczniowie Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 14 w Gliwicach. Czytaniu towarzyszyła wystawa prezentująca twórczość Stanisława Wyspiańskiego i specjalnie przygotowana projekcja multimedialna wprowadzająca w tematykę dramatu oraz przybliżająca cel corocznej akcji promującej czytelnictwo. Wybór "Wesela" Stanisława Wyspiańskiego dał okazję do wspólnego czytania dramatu z podziałem na role w które wcielali się uczestnicy spotkania.

  


Corocznej organizacji Narodowego Czytania patronuje Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda. Warto przypomnieć, że każdego roku wyboru lektury dokonuje się w internetowym głosowaniu.

...więcej wydarzeń 

...archiwum wydarzeń

 

 
Jednostka oświatowa
Samorządu Województwa Śląskiego

DANE ADRESOWE

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka
im. Józefa Lompy w Katowicach
Filia w Gliwicach
ul. Przedwiośnie 2
44-119 Gliwice
tel. (32) 231-35-38
fax (32) 231-35-37
http://www.gliwice.pbw.katowice.pl
e-mail: