Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka

im. Józefa Lompy w Katowicach

Filia w Gliwicach


Strona główna
Katalog On-Line
Godziny otwarcia
Aktualności
Oferta dla nauczycieli
O bibliotece
Warsztat biblioteki
Usługi biblioteki
Regulamin
Dojazd
Nowości książkowe
Zestawienia bibliograficzne
Galeria wydarzeń
Linki
 
Nowości w zbiorach biblioteki:

>> wykaz <<
Informacje o książkach
Prolongaty terminów
Email:
Tel.:

  (32)231-35-38
O P A C
katalog elektroniczny

>>katalog online<<

 

Edukacja matematyczna w szkole podstawowej

Ciekawe scenariusze zajęć, metody realizacji, praca z uczniem z trudnościami w matematyce, sprawdzanie wiedzy uczniów, ocenianie, gry i zabawy, programy.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zestawienie bibliograficzne w wyborze opracowane w oparciu o zbiory własne biblioteki (sierpień 2015)

 

1. PRZED SPRAWDZIANEM

Przed sprawdzianem dla klas VI // Matematyka. - 2007, nr 3, s. 163-166

2. PROPOZYCJA

Propozycja rozkładu materiału dla szóstej klasy szkoły podstawowej według programu "Matematyka wokół nas" //Matematyka. - 2002, nr 1, wkł. s. 1-8

3. Adamkiewicz, Maria

ROZRYWKI umysłowe w edukacji matematycznej / Maria Adamkiewicz // Życie Szk. - 2003, nr 9, s. 545-548

4. Antos, Kinga

UTRWALENIE działań na liczbach naturalnych - propozycja lekcji matematyki w klasie IV / Kinga Antos // Wychow. na coDzień. - 2002, nr 2-3, wkł. s. I-III

5. Baciak, Joanna

TEST kompetencji dla klasy V / Joanna Baciak, Agata Furtak, Renata Robak, Bożena Stokłosa // Matematyka. - 2003, nr 2, s. 92-96

6. Bajer-Koss, Lucyna

POWTÓRZENIE pojęć matematycznych i działań na procentach (scenariusz lekcji matematyki w klasie VI) / LucynaBajer-Koss // Wszystko dla Szk. - 2008, nr 9, s. 10

7. Barcik, Zyta

KONSPEKT lekcji ćwiczeniowej w klasie V / Zyta Barcik // Matematyka. - 2007, nr 9 , s. 544-547

8. Barczewska, Joanna

LEKCJA z podręcznikiem / Joanna Barczewska // Matematyka. - 2008, nr 2, s. 92-94

9. Barczewska, Joanna

SKALA i plan - konspekt / Joanna Barczewska // Matematyka. - 2007, nr 1, s. 13-15

10. Barycka, Bogna

FIZYCZNE kłopoty z matematyką : maszyny całkiem proste : 6 / Bogna Barycka // Matematyka. - 2014, nr 10, s. 38-44

11. Barycka, Bogna

FIZYCZNE kłopoty z matematyką : pole pod wykresem, czyli przebyta droga lub wykonana praca / Bogna Barycka //Matematyka. - 2014, nr 7, s. 36-39

12. Bąk, Jadwiga

WYPRAWA w góry - zadania dla SP / Jadwiga Bąk // Matematyka. - 2008, nr 4, s. 230-231

13. Bąk, Jadwiga

TEST. Powtórka przed sprawdzianem szóstoklasisty / Jadwiga Bąk // Matematyka. - 2011, nr 4, s. 30-31

14. Belka-Sendłak, Lucyna

"MISTRZ intelektu" (konkurs matematyczny dla klasy I) / Lucyna Belka-Sendłak // Wszystko dla Szk. - 2008, nr 9, s. 6

15. Biernacka-Lange, Elżbieta

JAK uczyć matematyki w zasadniczej szkole zawodowej specjalnej? / Elżbieta Biernacka-Lange, Małgorzata Głowacka //Szk. Spec. - 2003, nr 4, s. 229-234

16. Bilewicz-Kuźnia, Barbara

GEOMETRIA w edukacji dzieci / Barbara Bilewicz-KuŸnia // Życie Szk. - 2011, nr 5, s. 12-19

17. Bobik, Bogumiła

WYRÓWNYWANIE trudności w nauczaniu matematyki uczniów lekko upoąledzonych umysłowo / Bogumiła Bobik // Szk. Spec. -2007, nr 1, s. 60-66

18. Bobik, Bogumiła

WYRÓWNYWANIE trudnoąci w nauczaniu matematyki uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w świetle współczesnych badań i doświadczeń egzaminatora / Bogumiła Bobik // Forum Naucz. - 2007, nr 3, s. 18-24

19. Bolanowska, Monika

LITEWSKI sprawdzian kompetencji czwartoklasisty / Monika Bolanowska // Matematyka. - 2014, nr 5, s. 33-38

20. Bolanowska, Monika

JAK DODAĆ do siebie nieskończenie wiele liczb : Trzecia wizyta Diabła Liczbowego / Monika Bolanowska // Matematyka. -2014, nr 6, s. 13-16

21. Bolanowska, Monika

RZYMSKI zapis liczb - karta pracy / Monika Bolanowska // Matematyka. - 2010, nr 5, s. 287-295

22. Bolanowska, Monika

O ciągu arytmetycznym w szkole podstawowej / Monika Bolanowska // Matematyka. - 2012, nr 6, s. 26-28

23. Broda, Paweł

PRZYJAZNA matematyka w klasach I-III - propozycja praktycznych rozwiązań / Paweł Broda, Eleonora Nieurzyła //Nauczyciel i Szk. - 2005, nr 3-4, s. 184-191

24. Bryński, Maciej

Nauka o liczbach : poradnik metodyczny dla nauczycieli szkoły podstawowej / Maciej Bryński, Helena Lewicka. - Warszawa : Wydaw. Szk. i Pedagogiczne, 1995. - 127 s. : rys. ; 21 cm. - Bibliogr.. - ISBN 83-02-05572-7 Nr inw.: 34173, Sygnatura: 34173

25. Bugajska-Jaszczołt, Beata

UCZNIOWIE i studenci odkrywają i opisujš prawidłowości / Beata Bugajska-Jaszczołt, Danuta Drygała // Naucz. Począt. -2012/2013, nr 2, s. 34-43

26. Bugajska-Jaszczołt, Beata

NIETYPOWE zadania rozwijające myślenie matematyczne / Beata Bugajska-Jaszczołt, Monika Czajkowska // Naucz. Począt. -2012/2013, nr 1, s. 44-58

27. Bugajska-Jaszczołt, Beata

Trudności językowe związane z badaniem sytuacji realistycznych / Beata Bugajska-Jaszczołt // Naucz. Począt. -2007/2008, nr 4, s. 17-27

28. Bugajska-Jaszczołt, Beata

ROZMOWA heurystyczna jako specyficzny dialog w edukacji matematycznej / Beata Bugajska-Jaszczołt, Monika Czajkowska// Naucz. Począt. - 2009/2010, nr 1, s. 26-40

29. Cackowska, Maria (1933-2004)

EDUKACJA matematyczna po pierwszym etapie reformy / Maria Cackowska, Zofia Dolecka // Życie Szk. - 2004, nr 3, s. 3-10

30. Chwil, Genowefa

DOM moich marzeń - skala i plan / Genowefa Chwil // Matematyka. - 2008, nr 6, s. 349-351

31. Cygan, Agata

METODA Georga Polya, czyli jak zachęcić uczniów do rozwiązywania zadań tekstowych / Agata Cygan // Naucz. Począt. -2012/2013, nr 1, s. 59-69

32. Czajkowska, Monika

BLOKADY emocjonalne w procesie rozwiązywania zadań tekstowych / Monika Czajkowska // Naucz. Począt. - 2007/2008, nr 4, s. 28-37

33. Czajkowska, Monika

MIĘDZY autorem zadania a uczniem / Monika Czajkowska // Matematyka. - 2005, nr 3, s. 11-16

34. Dankowska, Elżbieta

Matematyka : program nauczania i rozkład materiału dla klas IV-VI / Elżbieta Dankowska, Jolanta Gierynowicz. - Gdańsk : "Harmonia", 1999. - 91 s. ; 21 cm. - (Zreformowana Szkoła Podstawowa). - ISBN 83-7134-046-x

Nr inw.: 1481PB, Sygnatura: PM-1481/pb

35. Dąbek, Krystyna

DZIECI rozwiązują zadania tekstowe / Krystyna Dąbek, Dorota Dratwa-Postrożna // Życie Szk. - 2008, nr 7, s. 19-23

36. Dšbek, Krystyna

MATEMATYKA i ruch / Krystyna Dąbek // Życie Szk. - 2009, nr 11, s. 34-37

37. Dšbek, Krystyna

METODA G. Polya w rozwijaniu zdolności matematycznych / Krystyna Dąbek // Życie Szk. - 2009, nr 4, s. 24-31

38. Dšbrowski, Mirosław

Pozwólmy dzieciom myśleć! : o umiejętnościach matematycznych polskich trzecioklasistów / Mirosław Dąbrowski. - Wyd. 2zm.. - Warszawa : Centralna Komisja Egzaminacyjna, 2008. - 143 s. : il. ; 24 cm. - ISBN 83-7400-238-7

Nr inw.: 2603PB, Sygnatura: 2603/pb

Nr inw.: 2604PB, Sygnatura: 2604/pb

Nr inw.: 42800, Sygnatura: 42800

39. Dšbrowski, Mirosław

Matematyka 2001 : program nauczania matematyki w klasach 4-6 szkoły podstawowej / aut. Mirosław Dąbrowski, Piotr Piskorski, Wacław Zawadowski. - Warszawa : Wydaw. Szk. i Pedagogiczne, 1999. - 62 s. ; 24 cm. - (Reforma). - ISBN 83-02-07360-1

Nr inw.: 1415PB, Sygnatura: PM-1415/pb

40. Dąbrowski, Mirosław

Matematyka 2001 : program nauczania matematyki w klasach 4-8 szkoły podstawowej / aut. Mirosław Dąbrowski, Piotr Piskorski, Wacław Zawadowski. - Warszawa : Wydaw. Szk. i Pedagogiczne, 1997. - 88 s. ; 24 cm. - ISBN 83-02-05641-3

Nr inw.: 1218PB, Sygnatura: 1218/pb

41. Deląg, Barbara

NAUCZYCIELE klas I-III o edukacyjnych programach komputerowych stosowanych w realizacji treści matematycznych /Barbara Deląg // Edukacja. - 2011, nr 3, s. 57-65

42. Dendzik, Dorota

LEKCJA matematyki w pracowni multimedialnej / Dorota Dendzik // Eduk. Medialna. - 2002, nr 2, s. 31-35

43. Dędza, Elżbieta

Ekosprinter przyrodniczo-matematyczny : klasa II / Elżbieta Dędza ; [il. Michał Pszczółkowski]. - Chełmno : Wydaw. Olimp, [2010]. - 95, [1] s. : il. ; 25 cm. - ISBN 978-83-927232-5-7

Nr inw.: 2895PB, Sygnatura: 2895/pb

44. Dmitruk-Sierocińska, Katarzyna

KOMPETENCJE intelektualne uczniów klas I-III szkoły podstawowej specjalnej a efekty uczenia sie matematyki /Katarzyna Dmitruk-Sierocińska // Kwart. Pedag. - 2004, nr 4, s. 165-176

45. Dmitruk-Sierocińska, Katarzyna

KOMPETENCJE w zakresie dziecięcego liczenia uczniów zaliczanych do lekko upośledzonych umysłowo - klasy I-III /Katarzyna Dmitruk-Sierocińska // Szk. Spec. - 2004, nr 4, s. 285-293

46. Dmitruk-Sierocińska, Katarzyna

OPERACYJNE rozumowanie uczniów upośledzonych umysłowo w stopniu lekkim a edukacja matematyczna w pierwszych latach nauki / Katarzyna Dmitruk - Sierocińska // Szk. Spec. - 2004, nr 2, s. 116-120

47. Dyrka, Agnieszka

LEKCJA ćwiczeniowa metodš konkursu / Agnieszka Dyrka // Matematyka. - 2008, nr 4, s. 212-214

48. Dyrka, Agnieszka

OBLICZENIA procentowe / Agnieszka Dyrka // Matematyka. - 2004, nr 4, s. 22-23

49. Dyrka, Agnieszka

Przedświąteczna lekcja w klasie IV / Agnieszka Dyrka // Matematyka. - 2007, nr 10, s. 598-600

50. Dziecko

Dziecko i matematyka / red. nauk. Ewa Swoboda, Jan Gunčaga ; [aut. Anne D. Cockburn et al.]. - Rzeszów : Wydaw. Uniw. Rzeszowskiego, 2009. - 246 s. : il. (w tym kolor.) ; 23 cm. - Bibliogr. s. 233-240. Indeks. - ISBN 978-83-7338-472-9

Nr inw.: 41701, Sygnatura: PD-41701

Nr inw.: 41702, Sygnatura: 41702

51. Dziecko

Dziecko w szkolnej rzeczywistości. Założony a rzeczywisty obraz edukacji elementarnej / red. Halina Sowińska;Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. - Wyd. 2. - Poznań : Wydaw. Nauk. Uniw. im. A. Mickiewicza, 2013. - 593 s. : tab., wykr. ; 24 cm. - (Psychologia i Pedagogika ; Nr 156). - Bibliogr.. - ISBN 978-83-232-2548-5

Nr inw.: 42962, Sygnatura: NP-42962

52. Dziedziny

Dziedziny kształcenia w klasach I-III / red. nauk. Marzenna Magda-Adamowicz, Lidia Kataryńczuk-Mania. - Warszawa : "Żak", 2013. - 269 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. s. 252-269. - ISBN 978-83-62015-66-5

Nr inw.: 43088, Sygnatura: 43088

53. Dziuba, Iwona

JAK pracować z książkš pt. "Sposób na tabliczkę mnożenia"? / Iwona Dziuba // Naucz. Począt. - 2004/2005, nr 4, s.63-72

54. Dziugieł, Mirosława

DLA KOGO trudna matematyka? / Mirosława Dziugieł // Życie Szk. - 2003, nr 7, s. 407-409

55. Edukacja

Edukacja nieustajšca wyzwaniem społeczeństawa informacyjnego. - Poznań : Wydaw. Wyższej Szk. Bezpieczeństwa, 2009=>. -25 cm. - T. 2 / red. nauk. Andrzej Zduniak. - 2010. - 414 s. : rys., tab.. - (Edukacja XXI wieku ; 20). - ISBN 978-83-61304-19-7

Nr inw.: 42939, Sygnatura: 42934/II

56. Edukacja

Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna wyzwaniem dla nauczycieli i wychowawców nowego wieku / red. nauk. Eugeniusz Bielicki, Mieczysław Ciosek ; Gdańska Wyższa Szkoła Humanistyczna. - Toruń : Wydaw. Adam Marszałek, 2012. - 470 s. : il. (w tym kolor.) ; 23 cm. - Materiały z międzynarodowej konf., 17 maja 2010 r., Gdańsk. - Bibliogr. przy niektórych ref.. - ISBN 978-83-7780-471-1

Nr inw.: 42875, Sygnatura: 42875

57. Egzamin

Egzamin z matematyki dla poziomu podstawowego opracowany na podstawie przykładów zadań angielskich / pod red. MariiKlawe-Mazurowej. - Warszawa : MEN, 1999. - 23 s. ; 30 cm. - (Egzaminy, ISSN Sprawdziany i Testy z Państw Europejskich ; z. 7). - Program SMART, komponent 02. - ISBN 83-7204-110-5

Nr inw.: 1535PB, Sygnatura: 1531/pb/VII

58. Faliszewska, Jolanta

LICZBY w kolorach w edukacji matematycznej dzieci w klasach I-III / Jolanta Faliszewska // Życie Szk. - 2008, nr 4,s. 29-34

59. Faliszewska, Jolanta

Matematyka : klasa pierwsza, częœć 1 : [podręcznik] / Jolanta Faliszewska; rys. Mariusz Brudnik. - Kielce : "Mac", 1997. - 96 s. : il. kolor. ; 24 cm. - (Moje Rachunki)

Nr inw.: 1203PB, Sygnatura: NP-1203/pb

60. Fechner-Sędzicka, Iwona

Rozwijanie zainteresowań i zdolności matematycznych uczniów klas I-III szkoły podstawowej : poradnik dla nauczyciela /Iwona Fechner-Sędzicka, Barbara Ochmańska, Wiesława Odrobina. - Warszawa : Ośrodek Rozwoju Edukacji, 2012. - 112 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. s. 105-106, 109-112. - ISBN 978-83-62360-25-3

Nr inw.: 2845PB, Sygnatura: NPM-2845/pb

Nr inw.: 2846PB, Sygnatura: 2846/pb

Nr inw.: 2847PB, Sygnatura: 2847/pb

Nr inw.: 2848PB, Sygnatura: 2848/pb

Nr inw.: 2849PB, Sygnatura: 2849/pb

Nr inw.: 2850PB, Sygnatura: 2850/pb

61. Filip, Jan

Dziecko w świecie matematyki / Jan Filip, Tadeusz Rams. - Kraków : "Impuls", 2000. - 197 s. ; 23 cm. - (Nauczyciele - Nauczycielom). - Bibliogr.. - ISBN 83-88030-54-X

Nr inw.: 37166, Sygnatura: MD-37166

Nr inw.: 37174, Sygnatura: 37174

62. Góralczyk, Justyna

DODAWANIE ułamków - konspekt lekcji w klasie IV / Justyna Góralczyk // Matematyka. - 2008, nr 1, s. 39-41

63. Grabowska, Barbara

Matematyka wokół nas : szkoła podstawowa : program nauczania / Barbara Grabowska, Helena Lewicka, Elżbieta Rosłon. - Warszawa : Wydaw. Szk. i Pedagogiczne, 1999. - 28, [3] s. ; 24 cm. - (Reforma). - Bibliogr. s. [30]. - ISBN 83-02-07325-3

Nr inw.: 1414PB, Sygnatura: PM-1414/pb

64. Gruszczyk-Kolczyńska, Edyta (1940- )

Dziecięca matematyka / Edyta Gruszczyk-Kolczyńska, Ewa Zielińska. - Warszawa : WYdaw. szk. i Pedagogiczne, 1997. - 184 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr.. - ISBN 83-02-06487-4

Nr inw.: 35911, Sygnatura: NPM-35911

Nr inw.: 35912, Sygnatura: 35912

65. Gruszczyk-Kolczyńska, Edyta (1940- )

Dziecięca matematyka : książka dla rodziców i nauczycieli dzieci z wadą słuchu / Edyta Gruszczyk-Kolczyńska, Ewa Zielińska, Małgorzata Kupisiewicz. - Warszawa : Wydaw. Szk. i Pedagogiczne, 1999. - 228 s. : il. ; 24 cm. - (Edukacja Matematyczna Dzieci: w domu, ISSN ISSN i w szkole). - Bibliogr.. - ISBN 83-02-07189-7

Nr inw.: 37259, Sygnatura: PGS-37259

Nr inw.: 37260, Sygnatura: 37260

66. Gruszczyk-Kolczyńska, Edyta (1940- )

Jak nauczyć dzieci sztuki konstruowania gier? : metodyka, scenariusze zajęć oraz wiele ciekawych gier i zabaw /Edyta Gruszczyk-Kolczyńska, Krystyna Dobosz, Ewa Zielińska. - Warszawa : Wydaw. Szk. i Pedagogiczne, 1996. - 198 s. : il. ; 24 cm. - (Edukacja Matematyczan Dzieci: w domu, ISSN ISSN klasie zerowej i poradniach). - Bibliogr.. - ISBN 83-02-06084-4

Nr inw.: 35442, Sygnatura: 35442

Nr inw.: 35558, Sygnatura: NPM-35558

67. Gruszczyk-Kolczyńska, Edyta (1940- )

PRZECENIONE możliwości / Edyta Gruszczyk-Kolczyńska // Matematyka. - 2013, nr 2, s. 2-6

68. Gruszczyk-Kolczyńska, Edyta (1940- )

GŁÓWNE grzechy edukacji matematycznej / Edyta Gruszczyk-Kolczyńska // Psychol. w Szk. - 2010, nr 2, s. 109-123

69. Gruszczyk-Kolczyńska, Edyta (1940- )

Dzieci ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się matematyki : przyczyny, diagnoza, zajęcia korekcyjno-wyrównawcze /Edyta Gruszczyk-Kolczyńska. - Wyd. 7. - Warszawa : Wydaw. Szk. i Pedagogiczne, 2008. - 312 s. : il. ; 24 cm. - (Edukacja Matematyczna Dzieci). - Bibliogr. s. 304-312.. - ISBN 978-83-02-06528-6

Nr inw.: 41866, Sygnatura: RED-41866

70. Gruszczyk-Kolczyńska, Edyta (1940- )

Dziecięca matematyka : program dla przedszkoli, klas zerowych i placówek integracyjnych / Edyta Gruszczyk-Kolczyńska,Ewa Zielińska. - Warszawa : Wydaw. Szk. i Pedagogiczne, 1999. - 62, [2] s. ; 24 cm. - (Reforma). - ISBN 83-02-07338-5

Nr inw.: 1412PB, Sygnatura: PM-1412/pb

71. Hanisz, Jadwiga

Zadania na szóstkę : scenariusze zajęć z uczniami klasy drugiej szkoły podstawowej / Jadwiga Hanisz. - Warszawa : Wydaw. Szk. i Pedagogiczne, 1996. - 95, [1] s. : rys. ; 24 cm. - ISBN 83-02-05933-1

Nr inw.: 1195PB, Sygnatura: 1195/pb

72. Hanisz, Jadwiga

O UCZENIU się matematyki / Jadwiga Hanisz // Życie Szk. - 2005, nr 8, s. 4-12

73. Hanisz, Jadwiga

CELE wczesnoszkolnej edukacji matematycznej / Jadwiga Hanisz // Życie Szk. - 2005, nr 6, s. 10-15

74. Hoffmann, Agata

WROCŁAWSKIE krasnoludki i matematyka / Agata Hoffmann // Matematyka. - 2012, nr 4, s. 20-31

75. Iłowska, Alina

GRY planszowe w nauczaniu matematyki / Alina Iłowska // Życie Szk. - 2002, nr 2, s. 112-114

76. Jabłońska, Iwona

NA KAŻDYM kroku... matematyka / Iwona Jabłońska // Życie Szk. - 2009, nr 4, s. 32-34

77. Jak

Jak pracować z uczniem zdolnym ? : poradnik nauczyciela matematyki : praca zbiorowa / pod red. Małgorzaty Mikołajczyk. - Warszawa : Ośrodek Rozwoju Edukacji, 2012. - 213 s. : il. (w tym kolor.) ; 24 cm. - Bibliogr. przy pracach.. - ISBN 978-83-62360-03-1

Nr inw.: 2807PB, Sygnatura: MD-2807/pb

Nr inw.: 2808PB, Sygnatura: 2808/pb

Nr inw.: 2809PB, Sygnatura: 2809/pb

78. Jaroni, Elżbieta

Dylematy integrowanej edukacji wczesnoszkolnej / Elżbieta Jaroni. - Kraków : "Impuls", 2008. - 130 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr.. - ISBN 978-83-7587-064-0

Nr inw.: 41236, Sygnatura: NP-41236

Nr inw.: 41237, Sygnatura: 41237

79. Jelinek, Jan Amos

UCZENIE się matematyki w kl. I (na podstawie badań z wykorzystaniem pragramu "Klik uczy liczyć w Zielonej Szkole" /Jan Amos Jelinek // Nowa Szk. - 2013, nr 9, s. 25-29

80. Jończyk, Danuta

MATEMATYKA nie musi być nudna - zajęcia otwarte dla rodziców w klasie II / Danuta Jończyk // Naucz. Począt. -2004/2005, nr 4, s. 84-88

81. Jucewicz, Marta

Matematyka z plusem : program nauczania matematyki dla drugiego etapu edukacyjnego (klasy IV-VI szkoły podstawowej) /Marta Jucewicz, Marcin Karpiński, Jacek Lech. - Gdańsk : Gdańskie Wydaw. Oświatowe, 1999. - 32 s. ; 23 cm. - ISBN 83-87788-06-6

Nr inw.: 1325PB, Sygnatura: PM-1325/pb

82. Kałun, Małgorzata

MATEMATYKA w nauczaniu zintegrowanym / Małgorzata Kałun // Eduk. i Dialog. - 2003, nr 7, s. 47-51

83. Kałuża, Augustyn

ZADANIA dla kółek matematycznych w SP / Augustyn Kałuża, Ewa Wesołowska-Wnęk // Matematyka. - 2014, nr 11, s. 13-16

84. Kałuża, Augustyn

ZADANIA dla kółek matematycznych w SP / Augustyn Kałuża, Ewa Wesołowska-Wnęk // Matematyka. - 2014, nr 7, s. 33-35

85. Kałuża, Augustyn

ZADANIA dla kółek matematycznych w SP / Augustyn Kałuża, Ewa Wesołowska-Wnęk // Matematyka. - 2014, nr 8, s. 8-9

86. Kałuża, Augustyn

ZADANIA dla kółek matematycznych w SP / Augustyn Kałuża, Ewa Wesołowska-Wnęk // Matematyka. - 2014, nr 9, s. 13-16

87. Kałuża, Augustyn

ZADANIA dla kółek matematycznych w SP / Augustyn Kałuża, Ewa Wesołowska-Wnęk // Matematyka. - 2014, nr 10, s. 10-14

88. Kamińska, Wanda

SYMETRIA osiowa w świecie i wokół nas / Wanda Kamińska // Forum Naucz. - 2008, nr 2, s. 50-56

89. Karkut, Janusz

STRATEGIE rozwiązywania zadań w szkole podstawowej / Janusz Karkut // Matematyka. - 2009, nr 5, s. 279-282

90. Kolowca, Krystyna

MAJ wokół nas : scenariusz zajęć dla klasy II / Krystyna Kolowca // Naucz. Począt. - 2012/2013, nr 4, s. 65-77

91. Kopciewicz, Lucyna

MATEMATYKA powinna być interesująca? - pytanie o efekty "krytycznego" kształcenia nauczycielek wczesnej edukacji /Lucyna Kopciewicz // Kult. i Eduk. - 2010, nr 2, s. 32-45

92. Kozieł, Renata

KOMPUTER w procesie kształtowania umiejętności arytmetycznych uczniów klas wczesnoszkolnych / Renata Kozieł //Chowanna. - 2007, nr 2, s. 158-165

93. Kozieł, Renata

KOMPUTER pomaga uczyć matematyki / Renata Kozieł // Życie Szk. - 2007, nr 1, s. 12-18

94. Kozłowska-Brzoza, Alicja

Gry i zabawy matematyczne : dla uczniów szkół podstawowych / Alicja Kozłowska-Brzoza. - Opole : Wydaw. Nowik, 2008. - 112 s. : il. ; 21 cm. - ISBN 978-83-89848-30-7

Nr inw.: 41472, Sygnatura: 41472

95. Kozłowska, Hanna

MATEMATYKA inaczej : (zajęcia lekcyjne w nauczaniu wczesnoszkolnym) / Hanna Kozłowska // Wszystko dla Szk. - 2012,nr 9, s. 7

96. Krajewska, Monika

świąteczna matematyka / Monika Krajewska // Życie Szk. - 2004, nr 4, s. 19-22

97. Krajka, Krystyna

Z matematyką na ty / Krystyna Krajka, Bożena Œwitoń // Życie Szk. - 2005, nr 3, s. 20-22

98. Krawczyńska, Elżbieta

DLA kogo trudna matematyka / Elżbieta Krawczyńska // Życie Szk. - 2004, nr 3, s. 49-52

99. Kubat, Jadwiga

Działam, więc umiem : program nauczania matematyki w klasach 4-6 szkoły podstawowej / Jadwiga Kubat, Tadeusz Marczewski, Wiesław Went. - Warszawa : "Juka", 1999. - 107 s. ; 15x23 cm. - (Reforma Edukacji). - ISBN 83-7253-008-4

Nr inw.: 1318PB, Sygnatura: PM-1318/pb

Nr inw.: 1434PB, Sygnatura: 1434/pb

100. Kupisiewicz, Małgorzata

KSZTAŁTOWANIE umiejętności liczenia u dzieci z wadš słuchu / Małgorzata Kupisiewicz // Szk. Spec. - 2002, nr 2, s.104-109

101. Kurka, Hanna

POBAWMY się... może korkami / Hanna Kurka // Życie Szk. - 2009, nr 7, s. 38-41

102. Kurłowicz, Elżbieta

LEKCJE na Dzień Ziemi / Elżbieta Kurłowicz // Matematyka. - 2003, nr 2, s. 97-99

103. Lankiewicz, Bogusława

Matematyka : podręcznik dla klasy drugiej szkoły podstawowej / Bogusława Lankiewicz, Zbigniew Semadeni. - Wyd. 7. - Warszawa : Wydaw. Szk. i Pedagogiczne, 1996. - 96 s. : il. kolor. ; 24 cm. - ISBN 83-02-05470-4

Nr inw.: 1194PB, Sygnatura: NP-1194/pb

104. Lankiewicz, Bogusława

Matematyka : podręcznik dla klasy drugiej szkoły podstawowej / Bogusława Lankiewicz, Zbigniew Semadeni. - Wyd. 7. -Warszawa : Wydaw. Szk. i Pedagogiczne, 1996. - S. 66-71

105. Lech, Dorota

DZIEŃ z życia Kołowinki i Okršglaska - konspekt / Dorota Lech, Barbara Pilas // Matematyka. - 2006, nr 8, s. 20-23

106. Lech, Dorota

DZIAŁANIA na ułamkach / Dorota Lech, Barbara Pilas // Matematyka. - 2004, nr 5, s. 9-13

107. Lewicka, Helena

Matematyka : książka dla nauczyciela klasy czwartej / Helena Lewicka, Mirosawa Zawal-Jarosik. - Warszawa : Wydaw. Szk. i Pedagogiczne, 1996. - 96 s. : il. ; 20 cm. - ISBN 83-02-05940-4

Nr inw.: 35245, Sygnatura: 35245

108. Malina, Anna

W POSZUKIWANIU drogi do sukcesów matematycznych dziecka / Anna Malina //W: Nowe wyzwania i perspektywy dla wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej / pod red. Barbary Surmy. - Kraków : Wydaw. WAM : Akademia Ignatianum, 2012. - s. 117-134

109. Marzec, Władysława

LEKCJA o kątach - konspekt / Władysława Marzec // Matematyka. - 2006, nr 7, s. 36-37

110. Marzec, Władysława

MIERZENIE kątów - konspekt lekcji w klasie IV / Władysława Marzec // Matematyka. - 2009, nr 1, s. 11-13

111. Matematyka

Matematyka dla Ciebie : program nauczania matematyki w klasach IV-VI / oprac. Marianna Ciosek [et al.]. - Warszawa : "Prószyński i S-ka", 1999. - 32 s. ; 30 cm. - ISBN 83-88985-60-4

Nr inw.: 1315PB, Sygnatura: PM-1315/pb

112. Matematyka

Matematyka krok po kroku : program nauczania matematyki w klasach IV-VI szkoły podstawowej / Ryszard J. Pawlak [etal.] ; [red. Daniela Sasiak]. - Łódź : Res Polona, 1999. - 48 s. ; 21x30 cm. - ISBN 83-7071-157-X

Nr inw.: 1316PB, Sygnatura: PM-1316/pb

113. Matematyka

Matematyka na co dzień : program nauczania matematyki dla sześcioklasowej szkoły podstawowej : klasy IV-VI / aut.Renata Bolek i in.. - Goleszów : "Innowacje", 1999. - 58 s. ; 24 cm. - ISBN 83-86425-90-3

Nr inw.: 1324PB, Sygnatura: PM-1324/pb

114. Matematyka

Matematyka : klasa 1: przewodnik metodyczny / oprac. i red. Jolanta Faliszewska. - Kielce : "MAC", 1997. - rys. ; 21 cm. - Cz. 1. - 119 s.. - ISBN 83-86102-97-7

Nr inw.: 35870, Sygnatura: NPM-35753/I

115. Matematyka

Matematyka : klasa 1: przewodnik metodyczny / oprac. i red. Jolanta Faliszewska. - Kielce : "MAC", 1997. - rys. ; 21 cm. - Cz. 2. - 80 s.. - ISBN 83-86102-98-5

Nr inw.: 35753, Sygnatura: NPM-35753/II

116. Matematyka

Matematyka : klasa 1: przewodnik metodyczny / oprac. i red. Jolanta Faliszewska. - Kielce : "MAC", 1997. - rys. ; 21 cm. - Cz. 3. - 80 s.. - ISBN 83-86102-99-3

Nr inw.: 35754, Sygnatura: NPM-35753/III

117. Matematyka

Matematyka : klasa 1: przewodnik metodyczny / oprac. i red. Jolanta Faliszewska. - Kielce : "MAC", 1997. - rys. ; 21 cm. - Cz. 4. - 68 s.. - ISBN 83-87019-00-3

Nr inw.: 35755, Sygnatura: NPM-35753/IV

118. Matematyka

Matematyka : klasa 2: przewodnik metodyczny / oprac. i red. Jolanta Faliszewska. - Kielce : "MAC", 1997. - rys. ; 21 cm. - Cz. 1. - 95 s.. - ISBN 83-87019-05-4

Nr inw.: 35756, Sygnatura: NPM-35756/I

119. Matematyka

Matematyka : klasa 3: przewodnik metodyczny / oprac. i red. Jolanta Faliszewska. - Kielce : "MAC", 1997. - rys. ; 21 cm. - Cz. 1. - 103 s.. - ISBN 83-87019-13-5

Nr inw.: 35757, Sygnatura: NPM-35757/I

120. Mączka, Marta

MATEMATYKA na arabskim targu. Wprowadzenie równań z niewiadomš w postaci okienka / Marta Mšczka // Życie Szk. - 2011,nr 5, s. 33-36

121. Mączka, Marta

NAUCZANIE początkowe matematyki w Polsce i na świecie / Marta Mączka // Naucz. Począt. - 2012/2013, nr 1, s. 98-105

122. Michalczyk, Daria

MATEMATYKA i język angielski - próba integracji / Daria Michalczyk // Naucz. Począt. - 2012/2013, nr 2, s. 89-97

123. Michalska, Magdalena

GRA planszowa "Wyścig Wielkanocnych Zajšczków" / Magdalena Michalska // Życie Szk. - 2013, nr 3, s. 30-31

124. Mieleszkiewicz, Ewa

ZADANIA tekstowe / Ewa Mieleszkiewicz // Życie Szk. - 2008, nr 8, s. 22-25

125. Mieleszkiewicz, Ewa

Trudności w uczeniu się matematyki - jak im zapobiegać? / Ewa Mieleszkiewicz // Życie Szk. - 2009, nr 11, s. 46-55

126. Mieleszkiewicz, Ewa

Rozwiązywanie zadań tekstowych / Ewa Mieleszkiewicz // Życie Szk. - 2008, nr 4, s. 16-20

127. Mikołajczyk, Małgorzata

Eureka : program nauczania matematyki dla klas IV-VI szkoły podstawowej / Małgorzata Mikołajczyk. - Warszawa : Wydaw. Szkolne PWN, 1999. - 119, [2] s. ; 24 cm. - (Reforma). - ISBN 83-7195-189-2

Nr inw.: 1314PB, Sygnatura: PM-1314/pb

128. Misiejuk, Ewa

ODEJMOWANIE liczb całkowitych. Karty pracy dla szkoły podstawowej / Ewa Misiejuk // Matematyka. - 2010, nr 3, s.172-174

129. Misiejuk, Ewa

SPRAWDZIAN szóstoklasisty / Ewa Misiejuk // Matematyka. - 2014, nr 8, s. 2-7

130. Misiejuk, Ewa

Goniąc króliczka czyli o sprawdzianie klas szóstych : Czy coœ nam mówią wyniki sprawdzianu szóstoklasisty? / Ewa Misiejuk // Matematyka. - 2013, nr 8, s. 17-26

131. Muzyczka, Zofia

NAUCZANIE zintegrowane - efekty / Zofia Muzyczka // Matematyka. - 2008, nr 4, s. 216-219

132. Myrcik, Barbara

DODAWANIE i odejmowanie w zakresie 1000 (scenariusz zajęć z kształcenia zintegrowanego) / Barbara Myrcik // Wszystkodla Szk. - 2008, nr 9, s. 16-17

133. Mysiak, Janina

SZKOLNY konkurs matematyczny dla klas III / Janina Mysiak // Nowe w Szk. - 2003, nr 5, wkł. s. III-IV

134. Mysiak, Janina

KONKURS matematyczny dla klas III / Janina Mysiak // Naucz. Począt. - 2004/2005, nr 4, s. 93-96

135. Niewola, Dorota

Zabawy matematyczne : propozycje dla dzieci w wieku przedszkolnym i młodszym wieku szkolnym / Dorota Niewola. - Kraków : "Impuls", 2012. - 92 s. : il. ; 18 cm. - ISBN 978-83-7850-159-6

Nr inw.: 42613, Sygnatura: 42613

136. Nowak, Bogumiła

KLASYFIKACJA czworokątów / Bogumiła Nowak // Matematyka. - 2008, nr 3, s. 140-142

137. Nowe

Nowe wyzwania i perspektywy dla wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej / pod red. Barbary Surmy. - Kraków : Akademia Ignatianum : "WAM", 2012. - 362 s. ; 23 cm. - Bibliogr.. - ISBN 978-83-7614-011-7 (Ignatianum).- 978-83-7505-888-8 (WAM)

Nr inw.: 42448, Sygnatura: PD-42448

Nr inw.: 42449, Sygnatura: 42449

Nr inw.: 42887, Sygnatura: 42887

138. Nowik, Jerzy

Kształcenie matematyczne w edukacji wczesnoszkolnej / Jerzy Nowik. - Wyd. 2 rozsz.. - Opole : Wydaw. Nowik, 2011. - 304 s. : il. (w tym kolor.) ; 24 cm. - Bibliogr. s. 255-257. - ISBN 978-83-62687-05-3

Nr inw.: 42178, Sygnatura: NPM-42178

139. Nowik, Jerzy

Kształcenie matematyczne w edukacji wczesnoszkolnej / Jerzy Nowik. - Opole : Wydaw. Nowik, 2009. - 280 s. : il. (w tym kolor.) ; 24 cm. - Bibliogr. s. 255-257. - ISBN 978-83-89848-79-6

Nr inw.: 41474, Sygnatura: 41474

140. Od Pitagorasa

Od Pitagorasa do Euklidesa : autorski program nauczania matematyki w szkole podstawowej i gimnazjum (liceum) / zespółaut.: Michał Szurek et al.. - Warszawa : "Adam", 1999. - 70, [2] s. ; 21x29 cm. - (Reforma Edukacji). - ISBN 83-7232-028-4

Nr inw.: 1323PB, Sygnatura: PM-1323/pb

141. Ostrowska, Anna

Konspekty lekcji matematyki dla klasy czwartej szkoły podstawowej / Anna Ostrowska, Władysława Paczesna, Halina Węgierska. - Warszawa : Wydaw. Szk. i Pedagogiczne, 1997. - 264 s. ; 24 cm. - (Biblioteczka Metodyczna Matematyka). - ISBN 83-02-06588-9

Nr inw.: 35863, Sygnatura: 35863

142. Oterman, Marzena

BADANIE dojrzałości szkolnej / Marzena Oterman // Życie Szk. - 2010, nr 6, s. 34-45

143. Pawelec, Lidia

ROLA nauczyciela w kształtowaniu pojęć matematycznych / Lidia Pawelec // Naucz. Począt. - 2012/2013, nr 2, s. 24-33

144. Pedagogika

Pedagogika wczesnoszkolna wobec zmieniających się kontekstów społecznych / red. nauk. Marzenna Magda-Adamowicz, IwonaKopaczyńska. - Toruń : Wydaw. Adam Marszałek, 2014. - rys., tab. ; 23 cm. - Bibliogr.. - T. 1 / red. nauk. Marzenna Magda-Adamowicz, Iwona Kopaczyńska. - 322 s.. - ISBN 978-83-7780-552-7

Nr inw.: 42973, Sygnatura: NP-42973/I

Nr inw.: 43036, Sygnatura: 43036/I

145. Piechota, Feliksa

MAGICZNE kwadraty : rozwijamy matematyczne zainteresowania dzieci / Feliksa Piechota, Emilia Szymczak // Życie Szk. -2014, nr 10, s. 16-17

146. Podmiotowość

Podmiotowość w edukacji wobec odmienności kulturowych oraz społecznych zróżnicowań. - Poznań : Wydaw. Wyższej Szk. Bezpieczeństwa, 2012=>. -25 cm. - T. 2 / red. nauk. Natalia Majchrzak, Natasza Starik, Andrzej Zduniak. - 2012. - 546 s. : ryc., tab.. - (Edukacja XXI wieku ; 28). - Bibliogr. przy rozdz.. - ISBN 978-83-61304-54-8

Nr inw.: 42924, Sygnatura: 42946/II

147. Program

Program edukacji matematycznej w szkole podstawowej i gimnazjum : "Błękitna Matematyka" (kl. I-III SP) / aut. BogdanJ. Nowecki i in.. - Bielsko-Biała : "Kleks", 1999. - 28 s. ; 15 x 21 cm. - Na okł. : Nowa Błękitna Matematyka, kl. I-III SP. - ISBN 83-7194-131-5

Nr inw.: 1321PB, Sygnatura: PM-1321/pb

Nr inw.: 1438PB, Sygnatura: 1438/pb

148. Program

Program edukacji matematycznej w szkole podstawowej i gimnazjum : "Błękitna Matematyka" (kl. IV-VI SP) / aut. BogdanJ. Nowecki i in.. - Bielsko-Biała : "Kleks", 1999. - 31 s. ; 15 x 21 cm. - Na okł. : Nowa Błękitna Matematyka, kl. IV-VI SP. - ISBN 83-7194-131-5

Nr inw.: 1320PB, Sygnatura: PM-1320/pb

149. Przerada, Monika

UKŁAD współrzędnych. Konspekt lekcji / Monika Przerada // Matematyka. - 2006, nr 9, s. 28-30

150. Przerada, Monika

PISEMNE dodawanie - konspekt lekcji w klasie IV / Monika Przerada // Matematyka. - 2008, nr 7, s. 424-426

151. Przyjazna

Przyjazna matematyka : edukacja matematyczna, etap I, klasy I-III : program nauczania dla szkoły podstawowej / oprac.Zbigniew Semadeni i in.. - Warszawa : Wydaw. Szk. i Pedagogiczne, 1998. - 15 s. ; 23 cm. - ISBN 83-02-06966

-3

Nr inw.: 1214PB, Sygnatura: PM-1214/pb

152. Pyrzyk, Jarosława

LEKCJA powtórzeniowo-utrwalająca z matematyki dla klasy VI szkoły podstawowej / Jarosława Pyrzyk // Wychow. na co Dzień. - 2004, nr 7-8, wkł. s. III-V

153. Pyzowska, Dorota

TEST osiągnięć uczniów klasy III z zakresu edukacji matematycznej / Dorota Pyzowska // Naucz. Począt. - 2004/2005, nr4, s. 73-76

154. Radczyc-Grzelak, Anna

KONKURS matematyczny dla klas szóstych / Anna Radczyc-Grzelak // Matematyka. - 2007, nr 3, s. 149-152

155. Rechnio-Kołodziej, Beata

TURNIEJ matematyczny dla klasy I / Beata Rechnio-Kołodziej // Wszystko dla Szk. - 2008, nr 9, s. 4

156. Rozwijanie

Rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów w procesie edukacji wczesnoszkolnej / red. nauk. Janina Uszyńska-Jarmoc,Barbara Dudel, Małgorzata Głoskowska-Sołdatow. - Wyd. 2. - Kraków : "Impuls", 2014. - 257 s. : il. ; 25 cm. - Bibliogr. s. 233-257. - ISBN 978-83-7850-555-6

Nr inw.: 42896, Sygnatura: PD-42896

157. Rozwijanie

Rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów w procesie edukacji wczesnoszkolnej / red. nauk. Janina Uszyńska-Jarmoc,Barbara Dudel, Małgorzata Głoskowska-Sołdatow. - Kraków-Białystok : "Impuls", 2013. - 257 s. : il. ; 25 cm. - Bibliogr. s. 233-257. - ISBN 978-83-7850-087-2

Nr inw.: 42981, Sygnatura: 42981

158. Rożek, Bożena

Klubik Małego Matematyka : rozwijanie aktywności matematycznych uczniów I etapu edukacyjnego / Bożena Rożek, Elżbieta Urbańska ; [ORE Ośrodek Rozwoju Edukacji]. - Warszawa : Ośrodek Rozwoju Edukacji, 2012. - 64 s. : il. (w tym kolor.) ; 24 cm. - ISBN 978-83-62360-14-7

Nr inw.: 2842PB, Sygnatura: NPM-2842/pb

Nr inw.: 2843PB, Sygnatura: 2843/pb

Nr inw.: 2844PB, Sygnatura: 2844/pb

159. Rucińska-Wrzesińska, Małgorzata

POWTÓRKA po lekcji. Wprowadzamy pojęcie: największy wspólny dzielnik (3) / Małgorzata Rucińska-Wrzesińska //Matematyka. - 2007, nr 1, s. 16-18

160. Rucińska-Wrzesińska, Małgorzata

POWTÓRKA przed lekcją. Wprowadzamy pojęcie największy wspólny dzielnik (1) / Małgorzata Rucińska-Wrzesińska //Matematyka. - 2006, nr 9, s. 22-24

161. Rucińska-Wrzesińska, Małgorzata

NWD -lekcja właściwa / Małgorzata Rucińska - Wrzesińska // Matematyka. - 2006, nr 10, s. 20-22

162. Rucińska-Wrzesińska, Małgorzata

UŁAMKI zwykłe : zamiast tradycyjnej powtórki (2) / Małgorzata Rucińska-Wrzesińska // Matematyka. - 2009, nr 4, s.206-213

163. Rucińska-Wrzesińska, Małgorzata

OD ZERA do dziewiątki : ciekawostki o liczbach (1) / Małgorzata Rucińska-Wrzesińska // Matematyka. - 2009, nr 5, s.273-278

164. Rucińska-Wrzesińska, Małgorzata

PODZIELNOŒĆ liczb naturalnych : zamiast tradycyjnej powtórki (1) / Małgorzata Rucińska-Wrzesińska // Matematyka. -2008, nr 5, s. 295-301

165. Rucińska-Wrzesińska, Małgorzata

KONKURS matematyczny dla każdego / Małgorzata Rucińska-Wrzesińska // Matematyka. - 2008, nr 10, s. 601-613

166. Rucińska-Wrzesińska, Małgorzata

POLE trapezu - lekcja ćwiczeniowa / Małgorzata Rucińska-Wrzesińska // Matematyka. - 2006, nr 1, s. 39-43

167. Rucińska-Wrzesińska, Małgorzata

MNOŻENIE i dzielenie / Małgorzata Rucińska-Wrzesińska // Matematyka. - 2005, nr 5, s. 36-38

168. Rucińska-Wrzesińska, Małgorzata

CIEKAWE sposoby na nudne przykłady (5) / Małgorzata Rucińska-Wrzesińska // Matematyka. - 2007, nr 9 , s. 540-543

169. Rzepińska, Grażyna

KALKULATORY na lekcjach matematyki i w dorosłym życiu absolwenta szkoły specjalnej / Grażyna Rzepińska // Szk. Spec. - 2003, nr 3, s. 183-185

170. Samołyk, Krystyna

LEKCJA matematyki z wykorzystaniem TI w nauczaniu poczštkowym (klasa I) / Krystyna Samołyk // Komput. w Szk. - 2003,nr 2, s. 25-31

171. Sawicki, Tadeusz

Matematyka / Tadeusz Sawicki, Renata Reclik, Jerzy Nowik. - Opole : "Nowik", 1997. - 252 s. : rys. ; 24 cm. - (To nauczyciel klas poczštkowych wiedzieć powinien). - Bibliogr.. - ISBN 83-905456-5-9

Nr inw.: 36152, Sygnatura: 36152

172. Semadeni, Zbigniew (1934- )

MATEMATYKA w edukacji poczštkowej jako fundament całej matematyki szkolnej / Zbigniew Semadeni // Naucz. Począt. -2012/2013, nr 1, s. 7-43

173. Semadeni, Zbigniew (1934- )

"MUSISZ" i "nie wolno" w szkolnej tradycji nauczania matematyki / Zbigniew Semadeni // Matematyka. - 2009, nr 2, s.75-83

174. Siedel, Jolanta

ABY rozwiązać, trzeba zrozumieć / Jolanta Siedel // Życie Szk. - 2009, nr 8, s. 23-26

175. Simon, Zuzanna

TRUDNA matematyka dla małych / Zuzanna Simon // Matematyka. - 2004, nr 4, s. 31-36

176. Simon, Zuzanna

KLASÓWKA z geometrii / Zuzanna Simon // Matematyka. - 2006, nr 10, s. 22-26

177. Simon, Zuzanna

KLASÓWKI w klasie V / Zuzanna Simon // Matematyka. - 2006, nr 9, s. 25-27

178. Simon, Zuzanna

KLASÓWKA z ułamków dziesiętnych / Zuzanna Simon // Matematyka. - 2007, nr 1, s. 18-22

179. Simon, Zuzanna

ĆWICZENIA z cyrklem / Zuzanna Simon // Matematyka. - 2006, nr 10, s. 42-43

180. Skura, Małgorzata

Na progu : ile w dziecku ucznia, a w nauczycielu mistrza? : o co chodzi w pierwszej klasie? / Małgorzata Skura,Michał Lisicki. - Wyd. 2 zm.. - Warszawa : Ośrodek Rozwoju Edukacji, 2014. - 87, [1] s. ; 24 cm. - Bibliogr. s. 87-[88]. - ISBN 978-83-62360-18-5

Nr inw.: 43140, Sygnatura: 43140

181. Smołyk, Krystyna

EDUKACJA matematyczna w klasie I z wykorzystaniem zabaw komputerowych / Krystyna Smołyk // Naucz. Poczšt. - 2002/2003, nr 3, s. 91-95

182. Sokołowski, Stanisław

MATEMATYKA w nauczaniu zintegrowanym / Stanisław Sokołowski // Życie Szk. - 2002, nr 8, s. 491-493

183. Sokołowski, Stanisław

Rozwiązywanie zadań tekstowych / Stanisław Sokołowski // Życie Szk. - 2004, nr 1, s. 36-38

184. Sokołowski, Stanisław

SZYBKO liczyć. Rachunek pamięciowy w nauczaniu zintegrowanym / Stanisław Sokołowski // Życie Szk. - 2008, nr 7, s.45-47

185. Stasica, Jadwiga

160 [sto sześćdziesišt] pomysłów na zajęcia zintegrowane w klasach I-III : matematyka / Jadwiga Stasica. - Wyd. 3. - Kraków : "Impuls", 2008. - 185 s. : il. ; 21 cm. - ISBN 83-7308-013-9

Nr inw.: 41475, Sygnatura: 41475

186. Struktura

Struktura autorskiego programu nauczania matematyki w klasach IV-VI : II etap edukacji / oprac. Bronisław Ladaczek. - Wrocław : Bronisław Ladaczek, 1999. - 51 s. ; 21 cm. - ISBN 83-906827-0-2

Nr inw.: 1319PB, Sygnatura: PM-1319/pb

187. Stucka-Bogdan, Ewa

WDRAŻANIE dzieci młodszych do stosowania w życiu wyrażeń dwumianowanych / Ewa Stucka-Bogdan, Edmund Stucki // Naucz.Począt. - 2004/2005, nr 4, s. 31-41

188. Stucki, Edward

Metodyka nauczania matematyki w klasach niższych / Edward Stucki; Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Bydgoszczy. - Bydgoszcz : Wydaw. WSP, 2000. - rys. ; 21 cm. - Bibliogr.. - Cz. 3. - Wyd. 3 zm. i poszrz. - 350 s.. - Bibliogr.. - ISBN 83-7096-094-4

Nr inw.: 39748, Sygnatura: NPM-39746/III

189. Szczygieł, Monika

OSWAJANIE liczb / Monika Szczygieł, Krzysztof Cipora // Psychol. w Szk. - 2013, nr 5, s. 49-54

190. Szumilas, Ewa Małgorzata

Gotowość do nauczania matematyki dzieci siedmioletnich z problemami zdrowotno-rozwojowymi / Ewa Małgorzata Szumilas// Naucz. Począt. - 2004/2005, nr 4, s. 18-30

191. ściążko, Barbara

POLE trapezu - lekcja problemowa / Barbara ściążko // Matematyka. - 2006, nr 1, s. 36-38

192. śliwa, Barbara

KLIK uczy liczyć w zielonej szkole / Barbara śliwa // Życie Szk. - 2005, nr 5, s. 43-45

193. śliwińska-Gabryś, Agnieszka

KSZTAŁTOWANIE intuicji pojęć kombinatorycznych, statystycznych, rachunku prawdopodobieństwa w edukacji probabilistycznej / Agnieszka śliwińska-Gabryś // Naucz. Począt. - 2004/2005, nr 4, s. 42-52

194. Treliński, Gustaw

ELEMENTY geometrii w nauczaniu początkowym / Gustaw Treliński // Życie Szk. - 2011, nr 5, s. 22-32

195. Treliński, Gustaw

DZIAŁANIA prowadzące do wyuczania bezradności matematycznej / Gustaw Treliński // Naucz. Począt. - 2007/2008, nr 4,s. 46-61

196. Treliński, Gustaw

DYKTANDO matematyczne / Gustaw Treliński // Naucz. Poczšt. - 2007/2008, nr 4, s. 79-80

197. Treliński, Gustaw

MATEMATYZOWANIE jako wiodąca strategia nauczania matematyki w integralnym systemie kształcenia / Gustaw Treliński //Naucz. Począt. - 2007/2008, nr 4, s. 8-16

198. Treliński, Gustaw

REALISTYCZNE nauczanie matematyki / Gustaw Treliński // Naucz. Poczšt. - 2007/2008, nr 4, s. 38-45

199. Treliński, Gustaw

NIE najłatwiejszš, ale najpiękniejszą prowadź ich drogš, czyli o kształceniu umiejętności rozwišzywania zadań matematycznych / Gustaw Treliński // Życie Szk. - 2011, nr 10, s. 12-22

200. Turek, Grażyna

SKALA i plan w klasie IV SP / Grażyna Turek // Matematyka. - 2006, nr 8, s. 56-57

201. Ujma, Bożena

Cztery pory roku w matematyce : program nauczania matematyki : II etap edukacyjny : klasy IV-VI / Bożena Ujma,Grażyna Rygał. - Opole : "Nowik", 1999. - 47 s. ; 30 cm

Nr inw.: 1317PB, Sygnatura: PM-1317/pb

202. Wabińska, Beata

RODZINA Wielokątów (przedstawienie kukiełkowe) / Beata Wabińska // Wszystko dla Szk. - 2008, nr 9, s. 5-6

203. Walenwender, Bogusława

KOŃCOWOROCZNY sprawdzian z edukacji matematycznej ucznia klasy I / Bogusława Walenwender, Elżbieta Balwierz // Częst.Biul. Oświat. - 2003, nr 1, s. 83-88

204. Węgrzyńska, Ewa

PROPOZYCJA scenariusza zajęć w klasie III / Ewa Węgrzyńska // Naucz. Począt. - 2003/2004, nr 3, s. 74-87

205. Wilk-Siwek, Helena

Matematyka : program realistyczno-czynnościowego kształcenia w klasach IV-VI szkoły podstawowej / Helena Wilk-Siwek. - Bielsko-Biała : "Kleks", 1999. - 16, [16] s. ; 15x21 cm. - (Tęczowa Szkoła). - "Cztery strony świata". - ISBN 83-7194-187-0

Nr inw.: 1497PB, Sygnatura: PM-1497/pb

206. Wiśniowska, Alicja

POMOC dydaktyczna do ćwiczeń w mnożeniu i dzieleniu / Alicja Wiśniowska // Naucz. Począt. - 2004/2005, nr 4, s. 58-62

207. Wojciechowska, Agnieszka

O PODSTAWIE programowej dla SP / Agnieszka Wojciechowska // Matematyka. - 2007, nr 10, s. 595-597

208. Wojciechowska, Agnieszka

SPRAWDZIAN dla klasy VI / Agnieszka Wojciechowska // Matematyka. - 2003, nr 2, s. 91

209. Wojciechowska, Krystyna

Zadania tekstowe w kształceniu zintegrowanym : jak pomagać dzieciom budować i rozwiązywać zadania tekstowe / Krystyna Wojciechowska. - Opole : Wydaw. Nowik, 2007. - 136 s. : il. ; 29 cm. - ISBN 978-83-89848-54-3

Nr inw.: 41880, Sygnatura: 41880

Nr inw.: 42009, Sygnatura: 42009

210. Wojteczek, Monika

OD ZABAWY do świata liczb / Monika Wojteczek // Naucz. Poczšt. - 2012/2013, nr 1, s. 70-88

211. Wojteczek, Monika

ZAPROSZENIE do świata geometrii / Monika Wojteczek // Naucz. Począt. - 2012/2013, nr 2, s. 44-71

212. Wspomaganie

Wspomaganie rozwoju umysłowego oraz edukacja matematyczna dzieci w ostatnim roku wychowania przedszkolnego i wpierwszym roku szkolnej edukacji : cele i treści kształcenia, podstawy psychologiczne i pedagogiczne oraz wskazówki doprowadzenia zajęć z dziećmi w domu, w przedszkolu i w szkole / praca zbior. pod red. Edyty Gruszczyk - Kolczyńskiej. - Warszawa : Wydaw. Edukacja Polska, 2009. - 478 s. : il. ; 23 cm. - Bibliogr.. - ISBN 978-83-7635-067-7

Nr inw.: 41581, Sygnatura: NPM-41581

Nr inw.: 41582, Sygnatura: 41582

Nr inw.: 41583, Sygnatura: 41583

213. Wurzel, Anna

środki audiowizualne na zajęciach z matematyki / Anna Wurzel // Życie Szk. - 2008, nr 4, s. 21-24

214. Zalewska, Grażyna

GRANIASTOSŁUPY : scenariusz lekcji matematyki w kl. V / Grażyna Zalewska // Matematyka. - 2014, nr 5, s. 39-43

215. Zaremba, Danuta

PORÓWNYWANIE ułamków : lekcje w czwartej klasie / Danuta Zaremba // Matematyka. - 2011, nr 7, s. 26-28

216. Zaremba, Danuta

PORÓWNYWANIE ułamków dziesiętnych : Lekcje w czwartej klasie / Danuta Zaremba // Matematyka. - 2012, nr 5, s. 34-35

217. Zaremba, Danuta

MNOŻENIE i dzielenie ułamków dziesiętnych przez 10 : lekcje w czwartej klasie / Danuta Zaremba // Matematyka. - 2012,nr 6, s. 24-25

218. Zielińska, Agnieszka

POMOCE naukowe dla klasy V / Agnieszka Zielińska // Matematyka. - 2007, nr 5, s. 280-283

219. Ziemiańska-Toeplitz, Maria

RZYMSKI zapis liczb / Maria Ziemiańska-Toeplitz // Matematyka. - 2010, nr 5, s. 286-287

220. Żądło, Joanna

źródła błędów w edukacji matematycznej dziecka / Joanna Żądło // Nowa Szk. - 2009, nr 4, s. 53-58

221. Żołyńska, Jolanta

SPRAWDZAM umiejętność liczenia... / Jolanta Żołyńska // Życie Szk. - 2003, nr 9, s. 548-549

222. Żuchnik, Dorota

NAUCZANIE geometrii w nauczaniu zintegrowanym / Dorota Żuchnik // Naucz. Poczšt. - 2004/2005, nr 4, s. 53-57

 


Powrót

 

 
Jednostka oświatowa
Samorządu Województwa Śląskiego

DANE ADRESOWE

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka
im. Józefa Lompy w Katowicach
Filia w Gliwicach
ul. Przedwiośnie 2
44-119 Gliwice
tel. (32) 231-35-38
fax (32) 231-35-37
http://www.gliwice.pbw.katowice.pl
e-mail: