Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka

im. Józefa Lompy w Katowicach

Filia w Gliwicach


Strona główna
Katalog On-Line
Godziny otwarcia
Aktualności
Oferta dla nauczycieli
O bibliotece
Warsztat biblioteki
Usługi biblioteki
Regulamin
Dojazd
Nowości książkowe
Zestawienia bibliograficzne
Galeria wydarzeń
Linki
 
Nowości w zbiorach biblioteki:

>> wykaz <<
Informacje o książkach
Prolongaty terminów
Email:
Tel.:

  (32)231-35-38
O P A C
katalog elektroniczny

>>katalog online<<

 

Bezdomność

Zestawienie bibliograficzne w wyborze opracowane w oparciu o zbiory własne biblioteki (maj 2015)

 

1. Antas, Alicja

ZJAWISKO bezdomności w Polsce - pomoc, opieka dawniej i dziś / Alicja Antas // Auxil. Soc. - 2003, nr 1, s. 156-166

2. Barczyk-Nessel, Angelika

REINTEGRACJA społeczna i zawodowa bezdomnych. Częœć II - kontekst teoretyczny / Angelika Barczyk-Nessel, Dariusz Nessel // Nauczyciel i Szk. - 2014, nr 1, s. 123-134

3. Barczyk-Nessel, Angelika

REINTEGRACJA społeczna i zawodowa bezdomnych : Część I - kontekst teoretyczny / Angelika Barczyk-Nessel, Dariusz Nessel // Nauczyciel i Szk. - 2013, nr 2, s. 109-121

4. Bezdomność

Bezdomność : szkice z socjologii, polityki społecznej i katolickiej nauki społecznej / red. Jan Mazur ; Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Wydział Nauk Społecznych. Katedra Polityki Społecznej. - Lublin : Wydaw. KUL, 2006. - 183, [2] s. : il. ; 21 cm. - ISBN 83-7363-428-2

Nr inw.: 40494, Sygnatura: PS-40494

Nr inw.: 40590, Sygnatura: 40590

5. Białas, Anna

ZJAWISKO bezdomności kobiet w ujęciu teorii psychologicznych / Anna Białas // Auxil. Soc. - 2003, nr 2, s. 30-61

6. Białas, Anna

Doświadczenie sytuacji trudnych przez kobiety bezdomne - kontekst edukacyjny / Anna Białas //W: Człowiek naedukacyjnej fali: współczesne konteksty edukacji dorosłych / pod red. Marka Podgórnego. - Kraków : "Impuls", 2005. - s.379-398

7. Chańko, Anna

O POTRZEBIE poczucia koherencji u osób bezdomnych / Anna Chańko // Pr. Soc. - 2013, nr 1, s. 115-120

8. Chršściel, Katarzyna

ZJAWISKO bezdomności w ujęciu nie tylko normatywnym / Katarzyna Chršściel // Pr. Soc. - 2007, nr 6 , s. 17-31

9. Chršściel, Katarzyna

ZJAWISKO bezdomności w ujęciu nie tylko normatywnym / Katarzyna Chršściel // Pr. Soc. - 2007, nr 6 , s. 17-31

10. Człowiek

Człowiek, społeczeństwo, państwo w sytuacjach kryzysu / red. nauk. Wojciech Horyń, Natalia Dębowska. - Poznań : Wydaw. Wyższej Szk. Bezpieczeństwa, 2014. - 473 s. : il. ; 25 cm. - (Bezpieczeństwo - Wielorakie Perspektywy ; 1). - Bibliogr. przy pracach. - Tekst częśc. ang., słowac. Streszcz. ang. przy pracach. - ISBN 978-83-61304-76-0

Nr inw.: 42937, Sygnatura: 42937

11. Dębski, Maciej

Bezdomność dzieci w województwie pomorskim / Maciej Dębski // Remedium. - 2010, nr 10, s. 1-3

12. Dudziak, Bronisława

BEZDOMNI w Bielsku-Białej i Cieszynie / Bronisława Dudziak // Pr. Soc. - 2007, nr 4, s. 105-116

13. Figarski, Jacek

FORMY wsparcia bezdomnych kobiet i samotnych matek / Jacek Figarski // Pr. Soc. - 2005, nr 1, s. 60-65

14. Gšsior, Henryk (1928- )

FENOMEN bezdomności jako problem społeczny w woj. katowickim : lata 1996-1997 / Henryk Gąsior // Auxil. Soc. - 1998,nr 1, s. 124-130

15. Grabarczyk, Iwona

System wsparcia i pomocy bezdomnym : (na przykładzie działalności Domu Odzyskanych dla Życia - Markot w Marwałdzie) /Iwona Grabarczyk. - Olsztyn : Wydaw. Uniw. Warmińsko-Mazurskiego, 2007. - 253 s. : fot., wykr., tab. ; 24 cm. - Bibliogr. s. 231-242. - ISBN 978-83-7299-529-2

Nr inw.: 43074, Sygnatura: 43074

16. Gršczyńska, Karolina

DLACZEGO żyją na ulicy? Bezdomność w strukturze społecznej / Karolina Gršczyńska // Pr. Soc. - 2013, nr 1, s. 41-60

17. Hołyst, Brunon (1930- )

Kryminologia / Brunon Hołyst. - Wyd. 6 zm. i rozsz.. - Warszawa : Wydaw. Prawnicze PWN, 1999. - 1154 s. ; 24 cm. - Bibliogr.. - ISBN 83-87558-58-3

Nr inw.: 36790, Sygnatura: 36790

18. Ilnicka, Renata Małgorzata

BEZDOMNOśĆ czy wyizolowanie społeczne? / Renata Małgorzata Ilnicka // Pr. Soc. - 2009, nr 5, s. 3-20

19. Kmita, Katarzyna

AUTOBIOGRAFIA jako badanie w działaniu i terapia. Metodologia badania bezdomnych / Katarzyna Kmita, Maria Mendel,Katarzyna Młyńska, Jolanta Sokołowska // Pedag. Społ. - 2007, nr 1, s. 59-70

20. Kołaczkowski, Bartosz

Pomoc społeczna : wybrane instytucje pomocy rodzinie i dziecku / Bartosz Kołaczkowski, Małgorzata Ratajczak. - Warszawa : Wolters Kluwer, 2013. - 297 s. ; 24 cm. - Bibliogr. s. 277-286, wykaz aktów prawnych s. 287-293, wykaz orzecznictwa s. 295-297. - Stan prawny na 1 września 2013 r.. - ISBN 978-83-264-4511-8

Nr inw.: 42891, Sygnatura: PS-42891

21. Kostrzyńska, Małgorzata

INSTYTUCJONALNE próby "udomowienia" bezdomnego : analiza relacji bezdomy - instytucja z perspektywy badań własnych /Małgorzata Kostrzyńska // Pedag. Społ. - 2012, nr 1, s. 81-100

22. Kostrzyńska, Małgorzata

W JAKI sposób świat "obcych" staje się światem "swoich" / Małgorzata Kostrzyńska // Pr. Soc. - 2010, nr 4, s. 54-68

23. Kotański, Marek (1942-2002)

Marek Kotański - człowiek i jego dzieło : praca zbiorowa / pod red. Pawła Karpowicza. - Białystok : "Kreator", 2004. - 242, [1] s. : fot., mapa ; 24 cm. - ISBN 83-7344-019-4

Nr inw.: 40995, Sygnatura: 40995

24. Kowalczyk, Danuta

AKTYWIZOWANIE bezdomnych w ośrodkach wsparcia / Danuta Kowalczyk // Eduk. Doros. - 2011, nr 1, s. 101-113

25. Lech, Adam

świat społeczny bezdomnych i jego legitymizacje / Adam Lech. - Katowice : "ślšsk", 2007. - 318 s. ; 21 cm. - (Biblioteka Pracownika Socjalnego). - Bibliogr.. - ISBN 978-83-7164-534-1

Nr inw.: 40803, Sygnatura: S-40803

Nr inw.: 40804, Sygnatura: 40804

26. Makowiecka, Dorota

KRYMINOGENNE aspekty bezdomności / Dorota Makowiecka // Auxil. Soc. - 2005, nr 1, s. 187-198

27. Manowski-Słomka, Roland

BEZDOMNOśĆ jako problem społeczny / Roland Manowski-Słomka // Nauczyciel i Szk. - 2013, nr 2, s. 101-107

28. Matejek, Józefa

RODZINNE uwarunkowania bezdomności / Józefa Matejek, Beata Moskała //W: Edukacja prorodzinna / red. Maria Chymuk,Danuta Topa. - Kraków : Wydaw. Naukowe AP, 2000. - s. 157-164

29. Mendel, Maria (1960- )

TRANSFORMACJA ustrojowa w biograficznych narracjach osób bezdomnych / Maria Mendel // Pedag. Społ. - 2006, nr 4, s.257-274

30. Mierzwa, Tadeusz

RODZAJE bezdomności i bezdomni we Włoszech / Tadeusz Mierzwa // Pr. Soc. - 2009, nr 4, s. 107-126

31. Mierzwa, Tadeusz

WŁOSKIE organizacje pozarządowe działajšce na rzecz bezdomnych / Tadeusz Mierzwa // Pr. Soc. - 2010, nr 4, s. 103-125

32. Młyńska, Katarzyna

SPOŁECZNE unicestwienie osób wykluczonych społecznie. Analiza trajektorii bezdomnych / Katarzyna Młyńska // Pedag.Społ. - 2007, nr 4, s. 61-81

33. Murzyńska, Urszula

PROGRAM zapobiegania bezdomności / Urszula Murzyńska // Probl. Opiek.-Wych. - 2002, nr 8, s. 39-41

34. Nowak, Anna

POMOC bezdomnym (na terenie miasta Gliwice) / Anna Nowak // Auxil. Soc. - 1999, nr 1/2, s. 33-40

35. Nowak, Anna

BEZDOMNOśĆ jako problem społeczny w dobie niepokojącej współczesności (realia instytucjonalne a możliwości niesienia pomocy) / Anna Nowak // Auxil. Soc. - 2005, nr 2, wkładka s. I-XVI

36. Nowak, Joanna

Bezdomność - konieczność czy wybór? Komunikat z badań / Joanna Nowak // Pr. Soc. - 2006, nr 1, s. 71-77

37. Oliwa-Ciesielska, Monika

Piętno nieprzypisania : studium o wyizolowaniu społecznym bezdomnych / Monika Oliwa-Ciesielska. - Wyd. 2 popr. - Poznań : Wydaw. Naukowe Uniw. A. Mickiewicza, 2006. - 206, [2] s. : il. ; 24 cm. - (Socjologia). - Bibliogr. s. 201-207. - ISBN 83-232-1651-7

Nr inw.: 40292, Sygnatura: S-40292

Nr inw.: 40293, Sygnatura: 40293

38. Patologie

Patologie naszych czasów : rozważania i opinie pokolenia młodych o istocie zjawisk, rodzajach i zapobieganiu zachowań dewiacyjnych / red. Adam Dršżek, Ewa Drążek. - Białystok : "Prymat", 2007. - 253 s. ; 21 cm. - ISBN 978-83-60534-45-8

Nr inw.: 40178, Sygnatura: PA-40178

Nr inw.: 40179, Sygnatura: 40179

39. Pedagogika

Pedagogika społeczna : człowiek w zmieniającym się świecie / pod red. Tadeusza Pilcha i Ireny Lepalczyk. - Wyd. 2 rozszrz. i popr.. - Warszawa : "Żak", 1995. - 475 s. ; 22 cm. - Bibliogr. - Indeks. - ISBN 83-86770-09-0

Nr inw.: 34847, Sygnatura: 34847

Nr inw.: 34848, Sygnatura: 34848

Nr inw.: 34931, Sygnatura: 34931

Nr inw.: 34932, Sygnatura: 34932

Nr inw.: 39039, Sygnatura: 39039

Nr inw.: 40970, Sygnatura: 40970

40. Pedagogika

Pedagogika społeczna : człowiek w zmieniającym się świecie / pod red. Tadeusza Pilcha i Ireny Lepalczyk. - Wyd. 2 rozszrz. i popr. - dodr. - Warszawa : "Żak", 2003. - 475 s. ; 22 cm. - Bibliogr. Indeks. - ISBN 83-86770-09-0

Nr inw.: 42002, Sygnatura: 42002

Nr inw.: 42003, Sygnatura: 42003

41. Piekut-Brodzka, Danuta M.

ATMOSFERA w rodzinach pochodzenia osób bezdomnych / Danuta M. Piekut-Brodzka // Edukacja. - 2003, nr 2, s. 45-49

42. Piekut-Brodzka, Danuta M.

CHARAKTERYSTYKA zbiorowości społecznie upośledzonych na przykładzie bezdomności - zagadnienia metodyczne / Danuta M.Piekut-Brodzka //W: Skazani na wykluczenie / pod red. Małgorzaty Ostrowskiej. - Kraków : Wydaw. APS, 2005. - s. 120-126

43. Pindral, Aleksander

Zagrożenie bezdomnościš osób z zaburzeniami psychicznymi w kontekście działania ustawy o ochronie zdrowia psychicznego/ Aleksander Pindral // Auxil. Soc. - 2000, nr 3/4, s. 90-106

44. Pindral, Aleksander

STRES zawodowy pracowników schronisk dla bezdomnych / Aleksander Pindral // Auxil. Soc. - 1999, nr 3/4, s. 124-134

45. Płowiec, Kamila

POMOC bezdomnej młodzieży w Wielkiej Brytanii / Kamila Płowiec // Probl. Opiek.-Wych. - 2004, nr 5, s. 42-48

46. Pospiszyl, Irena

Patologie społeczne / Irena Pospiszyl. - Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 2008. - 362, [1] s. ; 24 cm. - (Resocjalizacja). - Bibliogr. s. 334-347. Indeksy. - ISBN 978-83-01-15327-4

Nr inw.: 40667, Sygnatura: 40667

Nr inw.: 40678, Sygnatura: 40678

Nr inw.: 40679, Sygnatura: 40679

Nr inw.: 40680, Sygnatura: 40680

Nr inw.: 41567, Sygnatura: PA-41567

Nr inw.: 41969, Sygnatura: 41969

47. Przymeński, Andrzej

POLITYKA społeczna wobec problemu bezdomności w Polsce po 1990 roku / Andrzej Przymeński // Pr. Soc. - 2006, nr 4, s.3-23

48. Przymeński, Andrzej

MIESZKALNICTWO socjalne jako instrument demarginalizacji społecznej bezdomych na przykładzie Poznania : diagnoza irekomendacje / Andrzej Przymeński, Monika Oliwa-Ciesielska // Polit. Społ. - 2010, nr 3, s. 1-7

49. Rodak, Mateusz

O "CYRKU", który nie był cyrkiem - rzecz o warszawskim międzywojennym domu noclegowym / Mateusz Rodak // Pr. Soc. -2010, nr 4, s. 86-102

50. Rodak, Mateusz

KOLONIA dla bezdomych w Warszawie na Zoliborzu (1923-1939) / Mateusz Rodak // Pr. Soc. - 2011, nr 1, s. 106-114

51. Sierpowska, Iwona

SYTUACJA prawna osoby bezdomnej w Polsce / Iwona Sierpowska // Pr. Soc. - 2011, nr 3, s. 85-105

52. Sochocki, Marcin J.

BEZDOMNOśĆ w Polsce - projekt systemowy / Marcin J. Sochocki // Remedium. - 2010, nr 5, s. 1-3

53. Stankiewicz, Leszek

Zrozumieć bezdomność : (aspekty polityki społecznej) / Leszek Stankiewicz. - Olsztyn : Wydaw. Uniw. Warmińsko-Mazurskiego, 2002. - 137, [1] s. : il., mapy ; 24 cm. - Bibliogr.. - ISBN 83-7299-163-4

Nr inw.: 39633, Sygnatura: PS-39633

Nr inw.: 39634, Sygnatura: 39634

54. Stankiewicz, Leszek

ZJAWISKO bezdomności : etapy przechodzenia w stan bezdomności / Leszek Stankiewicz // Auxil. Soc. - 1999, nr 1/2, s.24-32

55. śledzianowski, Jan

UZALEŻNIENIA a stan zdrowia osób bezdomych / Jan śledzianowski // Probl. Alkoh. - 2006, nr 3, s. 3-16

56. śledziowska, Ewlina

SPOŁECZNE i indywidualne uwarunkowania bezdomności mężczyzn / Ewlina śledziowska // Auxil. Soc. - 2002, nr 2, s.129-140

57. Theiss, Wiesław

BEZPRIZORNI : dzieci Stalina i Makarenki / Wiesław Theiss //W: Wymiary dzieciństwa / pod red. Jadwigi Binczyckiej i Barbary Smolińskiej-Theiss. - Kraków : "Impuls", 2005. - s. 73-83

58. Theiss, Wiesław

"WIELKA resocjalizacja". Bezdomne dzieci w Rosji (1918-1939) / Wiesław Theiss // Probl. Opiek.-Wych. - 2007, nr 10,s. 44-49

59. Tyl, Magdalena

DYSFUNKCJONALNOśĆ rodziny a bezdomność / Magdalena Tyl // Pr. Soc. - 2005, nr 1, s. 46-59

60. Wišcek, Aneta

O STANDARYZACJI usług świadczonych na rzecz bezdomnych / Aneta Wišcek // Pr. Soc. - 2011, nr 4, s. 114-127

61. Wojtczak, Dorota

BIEDA i ubóstwo - skutki pauperyzacji / Dorota Wojtczak // Pr. Soc. - 2006, nr 3, s. 25-44

62. Wokół

Wokół rodziny : wychowanie, kultura, społeczeństwo / red. nauk. Andrzej Garbarz, Grzegorz Grzybek. - Rzeszów : Bonus Liber Wydaw. i Drukarnia Diecezji Rzeszowskiej, 2011. - 290 s. : il. ; 21 cm. - Bibliogr.. - ISBN 978-83-62488-47-6

Nr inw.: 42854, Sygnatura: 42854

63. Woźniakowska, Jadwiga

WĘDROWNE ptaki z podciętymi skrzydłami / Jadwiga Woźniakowska // śląsk. - 2010, nr 12, s. 10-12

64. WoŸnicka, Elżbieta

Bezdomność osób starszych - problem jednostkowy i społeczny / Elżbieta Woźnicka // Gerontologia Społeczna. - 2007, nr1, s. 85-94

65. Wybrane

Wybrane zagadnienia psychologii alkoholizmu / red. Jan Chodkiewicz, Krzysztof Gąsior. - Warszawa : "Difin", 2013. - 223 s. : il. ; 23 cm. - (Engram). - Materiały z konf., 2011 r., Kielce. - Bibliogr. przy ref.. - ISBN 978-83-7641-974-9

Nr inw.: 42985, Sygnatura: 42985

66. Wymiary

Wymiary dzieciństwa : problemy dziecka i dzieciństwa w zmieniajšcym się społeczeństwie / pod red. nauk. Jadwigi Bińczyckiej i Barbary Smolińskiej-Theiss. - Kraków : "Impuls", 2005. - 208 s. ; 24 cm. - Bibliogr.. - ISBN 83-7308-578-5

Nr inw.: 39375, Sygnatura: W-39375

Nr inw.: 39376, Sygnatura: 39376

67. Zjawiska

Zjawiska patologii społecznej : uwarunkowania, rozmiary, profilaktyka, prognozy : materiały Ogólnopolskiej Konferencji zorganizowanej przez Katedrę Pedagogiki Specjalnej WSP w Bydgoszczy w dn. 8-9 maja 1995 r. / red. Teresa Sołtysiak, Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Bydgoszczy. - Bydgoszcz : Wydaw. Uczelniane WSP, 1995. - 272 s. : tab. ; 24 cm. - Bibliogr.. - ISBN 83-7096-144-4

Nr inw.: 35950, Sygnatura: PA-35950

Nr inw.: 35951, Sygnatura: 35951

 


[ strona główna ]

 

 
Jednostka oświatowa
Samorządu Województwa Śląskiego

DANE ADRESOWE

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka
im. Józefa Lompy w Katowicach
Filia w Gliwicach
ul. Przedwiośnie 2
44-119 Gliwice
tel. (32) 231-35-38
fax (32) 231-35-37
http://www.gliwice.pbw.katowice.pl
e-mail: