Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka

im. Józefa Lompy w Katowicach

Filia w Gliwicach


Strona główna
Katalog On-Line
Godziny otwarcia
Aktualności
Oferta dla nauczycieli
O bibliotece
Warsztat biblioteki
Usługi biblioteki
Regulamin
Dojazd
Nowości książkowe
Zestawienia bibliograficzne
Galeria wydarzeń
Linki
 
Nowości w zbiorach biblioteki:

>> wykaz <<
Informacje o książkach
Prolongaty terminów
Email:
Tel.:

  (32)231-35-38
O P A C
katalog elektroniczny

>>katalog online<<

 

Czas wolny dzieci i młodzieży - organizacja i bezpieczeństwo

Zestawienie bibliograficzne w wyborze opracowane w oparciu o zbiory własne biblioteki (styczeń 2015)

 

1. BEZPIECZNY

Bezpieczny wypoczynek dzieci i młodzieży // Mag. Szk. - 2007, nr 5, s. II-VIII. - Dodatek specjalny "Bezpieczne ferie"

NOWE

Nowe warunki dla organizatorów wypoczynku najmłodszych // Mag. Szk. - 2010, nr 6, s. 22-23

3. Bachmann, W.

SPĘDZANIE

Spędzanie czasu wolnego przez uczniów w RFN / W. Bachmann // Zagad. Wychow. a Zdr. Psych. - 1986, nr 1, s. 71-88

4. Bobrowski, Krzysztof

CZAS wolny a zachowania ryzykowne młodzieży / Krzysztof Bobrowski // Alkoholizm i Narkomania. - 2007, nr 3, s. 267-287

5. Chmielewska, Beata

RODZINA - skarbnica wzorów spędzania czasu wolnego dzieci klas młodszych / Beata Chmielewska //W: Edukacja prorodzinna/ red. Maria Chymuk, Danuta Topa. - Kraków : Wydaw. Naukowe AP, 2000. - s. 247-251

6. Chorab, Monika

DZIECKO w galerii handlowej : problem dla ochrony - wyzwanie dla pedagoga / Monika Chorab // Wszystko dla Szk. - 2010, nr 12, s. 4-5

7. Drost, Małgorzata

CZAS wolny, czas stracony / Małgorzata Drost // Życie Szk. - 2007, nr 4, s. 5-9

8. Dziurla, Bożena

KOMPENDIUM wiedzy nauczyciela nt. organizowania różnych form wypoczynku zorganizowanego / Bożena Dziurla, Renata Dziurla, Krzysztof Dziurla, Tomasz Dziurla // Wychow. na co Dzień. - 2005, nr 7-8, wkładka s. I-XII

9. Grochociński, Marian (1922-1995)

Przygotowanie dzieci do racjonalnego wykorzystania czasu wolnego / Marian Grochociński. - Warszawa : Wydaw. Szk. i Pedagogiczne, 1979. - 199, [1] s. : 1 il. tab. ; 20 cm. - Bibliogr. s. 193-[200]. - ISBN 83-02-00002-7

Nr inw.: 18738, Sygnatura: 18738

10. Grysko, Iwona

O CZASIE wolnym młodzieży / Iwona Grysko // Probl. Opiek.-Wych. - 2009, nr 6, s. 50-56

11. Hamada, Małgorzata

CO ROBI uczeń w wolnym czasie? / Małgorzata Hamada // Wychowawca. - 2003, nr 7-8, s. 31-33

12. Igielska, Beata

JAK w teledysku / Beata Igielska // Głos Naucz.. - 2008, nr 1, s. 9

13. Karczewska, Joanna

CZAS wolny a bezpieczeństwo dziecka / Joanna Karczewska // Naucz. Począt. - 2008/2009, nr 1, s. 7-14

14. Kempa, Grażyna

SPOŁECZNO-edukacyjne problemy czasu wolnego na tle własnego życia na Górnym śląsku i wspólczesnych zmian cywilizacyjnych / Grażyna Kempa // Chowanna. - 2009, nr 2, s. 155-171

15. Kusztelak, Andrzej

STRUKTURA potrzeb wolnoczasowych młodzieży w świetle badań sondażowych / Andrzej Kusztelak, Natalia Tworek // Prz.Nauk.-Metod. Eduk. dla Bezpieczeństwa. - 2009, nr 3, s. 24-39

16. Malczewski, C.

UCZESTNICTWO

Uczestnictwo uczniów szkół specjalnych w zajęciach pozalekcyjnych i pozaszkolnych / C. Malczewski // Szk. Spec. - 1990, nr 2-3, s. 89-93

17. Marzec, Tadeusz

Czas wolny uczniów starszych klas szkoły podstawowej / Tadeusz Marzec. - Częstochowa : ZNP, 1976. - 157 s. : tab. ; 21 cm. - Bibliogr. Indeks

Nr inw.: 29527, Sygnatura: 29527

18. Maszorek-Szymala, Anna

ROLA rekreacji ruchowej w rozwoju : dzieci w wieku 1-12 lat w małym mieście / Anna Maszorek-Szymala, Monika Sławek// Wychow. Fiz. Zdr. - 2009, nr 9, s. 25-30

19. Minksztym, Joanna

"święta, których dorośli nie obchodzą". Czy wychowanie jest do świętowania koniecznie potrzebne / Joanna Minksztym//W: Wychowanie: pojęcia, procesy, konteksty. T. 2 / red. nauk. Maria Dudzikowa, Maria Czerepaniak-Walczak. - Gdańsk :Gdańskie Wydaw. Pedagogiczne, 2007. - s. 325-359

20. Opieka

Opieka i wychowanie w osiedlu mieszkaniowym : materiały z II Krajowej Konferencji Polskiej Akademii Nauk, Zespołu Pedagogiki Opiekuńczej Komiteu Nauk Pedagogicznych / pod red. Edmunda Trempały, Mariana Balcerka, Mikołaja Winiarskiego. - Warszawa : Wydaw. Szk. i Pedagogiczne, 1981. - 278, [2] s. : 1 portr. ; 20 cm. - Spis treści także ang., niem., ros.. - ISBN 83-02-01031-6

Nr inw.: 22077, Sygnatura: 22077

Nr inw.: 22078, Sygnatura: 22078

21. Orłowska, Małgorzata

STRACONE szanse - czas wolny dzieci z rodzin wykluczonych społecznie / Małgorzata Orłowska // Pedag. Społ. - 2006, nr3, s. 89-100

22. Pałyska, Maciej

KORZYSTANIE z czasu wolnego przez młodzież gimnazjalną / Maciej Pałyska, Joanna Raduj, Krzysztof Ostaszewski //Remedium. - 2006, nr 12, s. 28-29

23. Parnicka, Urszula

WSPÓLNE odpoczywanie w rodzinie / Urszula Parnicka // Eduk. i Dialog. - 2002, nr 5, s. 43-45

24. Pęksa, Janusz

Gry, zabawy i imprezy plenerowe / Janusz Pęksa, Romuald Frey. - Wyd. 2. - Warszawa : Wydaw. Centralnego Ośrodka Kultury, 1976. - 253, [2] s. : il. ; 22 cm. - Bibliogr.

Nr inw.: 15111, Sygnatura: 15111

25. Pitala, Magdalena

NUDA przychodzi, kiedy chce / Magdalena Pitala // Charaktery. - 2004, nr 1, s. 33-34

26. Repsch, E. M.

UCZNIOWSKI ruch artystyczny / E. M. Repsch // Probl. Opiek.-Wych. - 1993, nr 10, s. 426

27. Rice, Wayne

400 [Czterysta] gier i zabaw / Wayne Rice, Mike Yaconelli; tł. Krzysztof Dubis, Grzegorz Gigol. - Kraków : "Nowa Nadzieja", 1994. - 206 s. : il. ; 23 cm. - ISBN 83-86234-14-8

Nr inw.: 34255, Sygnatura: Z-34255

28. Sto

101 [Sto jeden] gier i zabaw dla najmłodszych : dla dzieci w wieku od 0-4 lat / tł. Anna Rogowska. - [Warszawa] : "Visioner", 2003. - 105 s. ; 18 cm. - ISBN 83-918515-9-1

Nr inw.: 39511, Sygnatura: 39511

29. Szumanówna, Wanda (1890-1994)

Zabawy z najmłodszymi dziećmi / tekst Wanda Szumanówna, il. Irena Dembińska. - [Wyd. 2 popr.]. - Warszawa : Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej Ministerstwa Edukacji Narodowej, 2009. - 51, [1] s.: rys. kolor. ; 23 cm. - Wyd. 4. - ISBN 978-83-86954-91-9

Nr inw.: 2757PB, Sygnatura: 2757/pb

30. śnieżyński, Marian (1939- )

Działalność opiekuńczo-wychowawcza w osiedlu / Marian śnieżyński. - Warszawa : Wydaw. Szk. i Pedagogiczne, 1981. - 161, [3] s. : il., tab. ; 21 cm. - Bibliogr. s. 147-149. - ISBN 83-02-00548-7

Nr inw.: 22466, Sygnatura: 22466

Nr inw.: 22467, Sygnatura: 22467

31. świerzbińska, Katarzyna

CZAS wolny to problem pedagogiczny / Katarzyna świerzbińska // Eduk. i Dialog. - 2004, nr 2, s. 37-41

32. Toczek-Werner, Sylwia

CZAS wolny ucznia - nowe wyzwanie dla działalności edukacyjnej w szkole / Sylwia Toczek-Werner // Wychow. na co Dzień. - 2007, nr 7-8, s. 6-12

33. Trojan, Elżbieta

WYCHOWANIE do czasu wolnego (zestawienie bibliograficzne) / Elżbieta Trojan // Wszystko Dla Szk. - 2010, nr 10 , s.23-24

34. Truszkowska-Wojtkowiak, Maria

Fenomen czasu wolnego / Maria Truszkowska-Wojtkowiak. - Gdańsk : "Harmonia Universalis", 2012. - 292 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. s. 273-288. Indeks. - ISBN 978-83-7744-023-0

Nr inw.: 42578, Sygnatura: W-42578

Nr inw.: 42579, Sygnatura: 42579

Nr inw.: 42580, Sygnatura: 42580

35. Walczuk, Artur

BEZPIECZNIE na stoku (aspekty prawne) / Artur Walczuk // Wszystko dla Szk. - 2008, nr 12, s. 21-22

36. Wojciechowska, Katarzyna

PRZYGOTOWANIE uczniów po pierwszym etapie edukacyjnym do racjonalnego spędzania czasu / Katarzyna Wojciechowska //W:Nowe wyzwania i perspektywy dla wychowani przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej / pod red. Barbary Surmy. - Kraków: Wydaw. WAM : Akademia Ignatianum, 2012. - s. 313-334

37. Wypyszyńska, Jagoda

SMOK Edzio i Agatka uczą, jak żyć bezpiecznie : Cz. II Bezpieczne gry i zabawy zimowe / Jagoda Wypyszyńska // ŻycieSzk. - 2013, nr 2, s. 12

38. Zajęcia

Zajęcia na zimowiskach / pod red. Tadeusza Łobożewicza; aut. Zygmunt Bielczyk i in.. - Warszawa : Inst. Wydaw. Zw. Zawodowych, 1989. - 198, [2] s. : rys. ; 21 cm. - (Poradnik). - Bibliogr. s. 197. - ISBN 83-202-0760-6

Nr inw.: 30033, Sygnatura: 30033

 


[ strona główna ]

 

 
Jednostka oświatowa
Samorządu Województwa Śląskiego

DANE ADRESOWE

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka
im. Józefa Lompy w Katowicach
Filia w Gliwicach
ul. Przedwiośnie 2
44-119 Gliwice
tel. (32) 231-35-38
fax (32) 231-35-37
http://www.gliwice.pbw.katowice.pl
e-mail: