Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka

im. Józefa Lompy w Katowicach

Filia w Gliwicach


Strona główna
Katalog On-Line
Godziny otwarcia
Aktualności
Oferta dla nauczycieli
O bibliotece
Warsztat biblioteki
Usługi biblioteki
Regulamin
Dojazd
Nowości książkowe
Zestawienia bibliograficzne
Galeria wydarzeń
Linki
 
Nowości w zbiorach biblioteki:

>> wykaz <<
Informacje o książkach
Prolongaty terminów
Email:
Tel.:

  (32)231-35-38
O P A C
katalog elektroniczny

>>katalog online<<

 

Dzieci zdolne, ambitne, utalentowane - jak je wspierać ?

Zestawienie bibliograficzne w wyborze opracowane w oparciu o zbiory własne biblioteki (wrzesień 2014)

 

1. Abramczyk, Janusz

CZY mamy system opieki dla dzieci wybitnie uzdolnionych / Janusz Abramczyk // Nowa Szk. - 2003, nr 5, s. 18-22

2. Barabas, Magdalena

DIAGNOZA i praca z uczniem zdolnym / Magdalena Barabas //W: Kompetencje diagnostyczne i terapeutyczne nauczyciela /pod red. nauk. Danuty Wosik-Kawali i Teresy Zubrzyckiej-Maciąg. - Kraków : "Impuls", 2011. - s. 27-42

3. Bates, Janet

Dzieci zdolne, ambitne i utalentowane / Janet Bates, Sarah Munday; tł. Robert Waliś. - Warszawa : Wydawnictwo K.E. Liber, 2005. - 81 s. ; 21 cm. - Bibliogr. s. 81. - ISBN 83-60215-05-7

Nr inw.: 39707, Sygnatura: 39707

4. Bernacka, Ewa

ROZPOZNAWANIE dzieci uzdolnionych / Ewa Bernacka // Remedium. - 2002, nr 1, s. 10-12

5. Bernacka, Ryszarda Ewa

Zdolność a uzdolnienie / Ryszarda Ewa Bernacka // Wychowawca. - 2006, nr 1, s. 5-9

6. Biedroń, Adriana

PROFIL zdolności poznawczych osoby uzdolnionej językowo - studium przypadku / Adriana Biedroń, Anna Szczepaniak //Edukacja. - 2008, nr 4, s. 40-49

7. Biernacka, Beata

ZDOLNY, ale leniwy / Beata Biernacka // Eduk. i Dialog. - 2003, nr 10, s. 40-42

8. Biernacka, Ryszarda Ewa

NIE przegap uzdolnień / Ryszarda Ewa Biernacka // Psychol. w Szk. - 2009, nr 1, s. 99-108

9. Biernacka, Ryszarda Ewa

PORTRETOWANIE dzieci przez pryzmat pojęć "zdolność" i "uzdolnienie" : cz. 2 / Ryszarda Ewa Biernacka // Nowa Polszcz. - 2003, nr 2, s. 53-59

10. Biernacka, Ryszarda Ewa

PORTRETOWANIE dzieci przez pryzmat pojęć "zdolność" i "uzdolnienie" : cz. 1 / Ryszarda Ewa Biernacka // Nowa Polszcz. - 2003, nr 1, s. 56-60

11. Biernacka, Ryszarda Ewa

SZYBCIEJ, więcej i twórczo... / Ryszarda Ewa Biernacka // Psych. w Szk. - 2009, nr 4, s. 113-122

12. Boczarowa, Ołena

ISTOTA pojęcia "uzdolnienie" i jego rodzaje / Ołena Boczarowa // Szk. Spec. - 2011, nr 1, s. 5-14

13. Braun, Marcin

Jak pracować ze zdolnymi : poradnik dla nauczycieli i rodziców / Marcin Braun, Maria Mach. - Warszawa : Ośrodek Rozwoju Edukacji, 2012. - 63 s. ; 24 cm. - Bibliogr.

Nr inw.: 2828PB, Sygnatura: D-2828/pb

Nr inw.: 2829PB, Sygnatura: 2829/pb

Nr inw.: 2830PB, Sygnatura: 2830/pb

Nr inw.: 2831PB, Sygnatura: 2831/pb

Nr inw.: 2832PB, Sygnatura: 2832/pb

Nr inw.: 2833PB, Sygnatura: 2833/pb

14. Broda, Paweł

KSZTAŁCENIE uczniów uzdolnionych i opieka nad nimi / Paweł Broda // Nauczyciel i Szk. - 2011, nr 1, s. 71-78

15. Bula, Anna

UCZEŃ zdolny jest ciekawy świata, pyta i myœli krytycznie / Anna Bula // Naucz. Poczšt. - 2009/2010, nr 3, s. 14-20

16. Cegłowska, Monika

CHARAKTERYSTYKA funkcjonowania dziecka zdolnego : cz. 1 / Monika Cegłowska // Remedium. - 2011, nr 6, s. 9-11

17. Cegłowska, Monika

CHARAKTERYSTYKA trudności dziecka zdolnego : cz. 2 / Monika Cegłowska // Remedium. - 2011, nr 7-8, s. 18-20

18. Chalber-Dšdala, Anna

DZIECI zdolne wymagają troski / Anna Chalber-Dšdala // Eduk. i Dialog. - 2004, nr 9, s. 26-30

19. Chruszczewski, Michał H.

KONDYCJA uzdolnionych i społeczne warunki przejawiania się ich uzdolnień / Michał Chruszczewski // Ruch Pedag. - 2004, nr 5-6, s. 5-22

20. Chruszczewski, Michał H.

RODZAJOWA specyficzność uzdolnień / Michał H. Chruszczewski // Ruch Pedag.. - 2007, nr 3-4, s. 5-15

21. Chruszczewski, Michał H.

POJĘCIE i struktura uzdolnień plastycznych / Michał H. Chruszczewski // Ruch Pedag. - 2008, nr 1-2, s. 49-60

22. Chruszczewski, Michał H.

Myślenie skojarzeniowe i jego miejsce w uzdolneniach artystycznych / Michał H. Chruszczewski // Ruch Pedag. - 2010,nr 3-4, s. 43-55

23. Cieœlikowska, Joanna

NIEPOWODZENIA szkolne uczniów zdolnych - jak na problem powinni spojrzeć wychowawcy / Joanna Cieślikowska // Wychow.na co Dzień. - 2003, nr 7-8, s. 30-35

24. Domański, Cezary W.

TALENT wnukom przekażę / Cezary W. Domański // Charaktery. - 2003, nr 10, s. 26-27

25. Dyrda, Beata

KIEDY uczeń zdolny słabo się uczy / Beata Dyrda // Psych. w Szk. - 2009, nr 4, s. 46-55

26. Dyrda, Beata

GDY uczeń zdolny słabo się uczy / Beata Dyrda // Psychol. w Szk. - 2010, nr 2, s. 68-74

27. Dyrda, Beata

TRUDNE dzieciństwo dziecka zdolnego / Beata Dyrda // Chowanna. - 2010, nr 1, s. 109-117

28. Dyrda, Beata

Syndrom Nieadekwatnych Osišgnięć jako niepowodzenie szkolne uczniów zdolnych. Diagnoza i terapia / Beata Dyrda. - Kraków : "Impuls", 2000. - 172 s. ; 23 cm. - Bibliogr.. - ISBN 83-7308-024-4

Nr inw.: 37846, Sygnatura: D-37846

Nr inw.: 37847, Sygnatura: 37847

29. Dyrda, Beata

Zjawiska niepowodzeń szkolnych uczniów zdolnych : rozpoznawanie i przeciwdziałanie / Beata Dyrda. - Kraków : "Impuls", 2007. - 98, [2] s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. s. 93-98. - ISBN 978-83-7308-963-1

Nr inw.: 40938, Sygnatura: D-40938

Nr inw.: 40939, Sygnatura: 40939

30. Dyrda, Beata

Edukacyjne wspieranie rozwoju uczniów zdolnych : studium społeczno-pedagogiczne / Beata Dyrda. - Warszawa : "Żak", 2012. - 536 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr., netogr. s. 472-500. - ISBN 978-83-62015-42-9

Nr inw.: 42444, Sygnatura: D-42444

Nr inw.: 42445, Sygnatura: 42445

31. Gracki, Andrzej

FORMY pracy z uczniami uzdolnionymi sportowo - podstawy prawne / Andrzej Gracki // Częstochowski Biul. Oświat. - 2008, nr 2, s. 10-12

32. Grandin, Temple

GENIUSZ może być nienormalnością - nauczanie osób z Zespołem Aspergera / Temple Grandin // światło i Cienie. - 2004,nr 4, s. 51-55

33. Grodecka, Ewa

SZKOLNE perełki. O pracy z uczniem zdolnym / Ewa Grodecka // Dyr. Szk. - 2008, nr 5, s. 49-50

34. Gruszczyk-Kolczyńska, Edyta (1940- )

DZIECI uzdolnione matematycznie (cz. 2) / Edyta Gruszczyk-Kolczyńska // Psychol. w Szk. - 2011, nr 2, s. 88-99

35. Gruszczyk-Kolczyńska, Edyta (1940- )

DZIECI uzdolnione matematycznie (cz. 1) / Edyta Gruszczyk-Kolczyńska // Psychol. w Szk. - 2011, nr 1, s. 106-116

36. Grzegorczyk, Małgorzata

ROZWÓJ zdolności przez zabawę / Małgorzata Grzegorczyk // Eduk. i Dialog. - 2004, nr 10, s. 39-42

37. Hoppe, Christian

SUPERMÓZG w obrazie / Christian Hoppe, Jelena Stojanovic // Charaktery. - 2009, nr 7, s. 64-66

38. Jagiełło-Rusiłowski, Adam

PRZEKONANIA o własnym talencie a sukcesy edukacyjne nastolatków / Adam Jagiełło-Rusiłowski // Eduk. i Dialog. - 2008,nr 5, s. 26-32

39. Jak

Jak pracować z uczniem zdolnym ? : poradnik nauczyciela matematyki : praca zbiorowa / pod red. Małgorzaty Mikołajczyk. - Warszawa : Ośrodek Rozwoju Edukacji, 2012. - 213 s. : il. (w tym kolor.) ; 24 cm. - Bibliogr. przy pracach.. - ISBN 978-83-62360-03-1

Nr inw.: 2807PB, Sygnatura: MD-2807/pb

Nr inw.: 2808PB, Sygnatura: 2808/pb

Nr inw.: 2809PB, Sygnatura: 2809/pb

40. Jałowiecka, Aneta

SPECJALNE potrzeby edukacyjne do kwadratu, czyli o poszukiwaniu zdolności twórczych uczniów z dysleksją/ AnetaJałowiecka // Naucz. Począt. - 2009/2010, nr 3, s. 48-58

41. Karwowski, Maciej

KLIMAT szkoły a zdolności twórcze uczniów: w poszukiwaniu prokreatywnej synergii / Maciej Karwowski // Ruch Pedag. -2009, nr 5-6, s. 39-63

42. Komorowska, Marta

GENY a umiejętności poznawcze / Marta Komorowska // Remedium. - 2010, nr 12, s. 6-7

43. Kosyra-Cieślak, Teresa

Praca z uczniem zdolnym na lekcjach języka polskiego i zajęciach pozalekcyjnych / Teresa Kosyra-Cieślak. - Warszawa : Ośrodek Rozwoju Edukacji, 2013. - 223 s. ; 24 cm. - Bibliogr., netogr. s. 220-223. - ISBN 978-83-62360-22-2

Nr inw.: 2799PB, Sygnatura: MDP-2799/pb

Nr inw.: 2800PB, Sygnatura: 2800/pb

Nr inw.: 2801PB, Sygnatura: 2801/pb

Nr inw.: 2802PB, Sygnatura: 2802/pb

Nr inw.: 2803PB, Sygnatura: 2803/pb

Nr inw.: 2804PB, Sygnatura: 2804/pb

Nr inw.: 2805PB, Sygnatura: 2805/pb

Nr inw.: 2806PB, Sygnatura: 2806/pb

44. Kotlarski, Kazimierz

SUKCES ucznia zależy od ciebie / Kazimierz Kotlarski // Psychol. w Szk. - 2009, nr 1, s. 79-89

45. Krasoń, Katarzyna

Dwa światy : ruch dyrektywny i niedyrektywny jako wizualizacja - odkrywanie - poznawanie / Katarzyna Krasoń, GrażynaSzafraniec. - Kraków : "Impuls", 2002. - 230 s. : il. (w tym kolor.) ; 24 cm. - Bibliogr.. - ISBN 83-7308-070-8

Nr inw.: 39383, Sygnatura: T-39383

46. Krzywka, Andrzej

INTELIGENCJA emocjonalna a zdolności twórcze / Andrzej Krzywka // Eduk. i Dialog. - 2004, nr 10, s. 25-31

47. Kuczyńska, Beata

CHARAKTERYSTYKA ucznia zdolnego / Beata Kuczyńska // Eduk. i Dialog. - 2004, nr 2, s. 56-57

48. Kuczyńska, Beata

SKĽD się biorą zdolne dzieci / Beata Kuczyńska // Eduk. i Dialog. - 2002, nr 5, s. 38-39

49. Kuśpit, Małgorzata

Zdolności a kompetencje społeczne uczniów / Małgorzata Kuśpit // Remedium. - 2005, nr 9, s. 16-17

50. Ledzińska, Maria

O NIEKTÓRYCH mitach na temat uczniów zdolnych / Maria Ledzińska // Psychol. w Szk. - 2008, nr 4, s. 39-46

51. Limont, Wiesława

Uczeń zdolny / Wiesława Limont. - Gdańsk : Gdańskie Wydaw. Psychologiczne, [2010]. - 317, [4] s. : fot., rys., wykr. ; 24 cm. - Bibliogr. przy pracach. Indeks.. - ISBN 978-83-7489-198-1

Nr inw.: 41876, Sygnatura: D-41876

Nr inw.: 41877, Sygnatura: 41877

52. Limont, Wiesława

WZMOŻONA pobudliwość uczniów zdolnych / Wiesława Limont // Psych. w Szk. - 2009, nr 4, s. 37-44

53. Limont, Wiesława

ZDOLNI do wszystkiego / Wiesław Limont // Charaktery. - 2003, nr 10, s. 8-13

54. Limont, Wiesława

"STAŃ na ramionach gigantów", czyli uczeń zdolny jako problem wychowawczy / Wiesława Limont //W: Wychowanie: pojęcia,procesy, konteksty. T. 3 / red. nauk. Maria Dudzikowa, Maria Czerepaniak-Walczak. - Gdańsk : Gdańskie Wydaw.Pedagogiczne, 2007. - s. 109-128

55. Limont, Wiesława

CZY potrzebna jest pedagogika zdolności? / Wiesława Limont, Joanna Cieślikowska //W: Teoria i praktyka edukacjiuczniów zdolnych / red. Wiesława Limont. - Kraków : "Impuls", 2005. - s. 31-62

56. Limont, Wiesława.

SZKOŁA - szansa czy zagrożenie dla ucznia zdolnego? / Wiesława Limont // Psychol. w Szk. - 2004, nr 3, s. 83-93

57. Lisak, Renata

CZY osoby dotknięte autyzmem mogą mieć uzdolnienia? / Renata Lisak, Ewa Frączek // światło i Cienie. - 2004, nr 4, s.47-50

58. Łebecka, Grażyna

ROLA wychowawcy w pracy z uczniem zdolnym / Grażyna Łebecka // Dyr. Szk. - 2005, nr 2, s. 51-53

59. Marek, Mariola

NOWE wyzwania w zarządzaniu wiedzš w przedszkolu : studium przypadku dziecka uzdolnionego obcej narodowości wprzedszkolu / Mariola Marek // Dyr. Szk. - 2008, nr 12, s. 49-53

60. Marzec, Magdalena (1980- )

UCZEŃ zdolny... niespecjalnej troski / Magdalena Marzec // Psychol. w Szk. - 2008, nr 1, s. 45-54

61. Marzec, Magdalena (1980- )

DLACZEGO geniusze mają słabe stopnie? / Magdalena Marzec // Psychol. w Szk. - 2008, nr 3, s. 101-110

62. Miedzińska, Grażyna

STYMULOWANIE zdolności twórczych i werbalnych uczniów / Grażyna Miedzińska // Jęz. Obce Szk. - 2002, nr 1, s. 26-29

63. Minova, Monika

STYMULOWANIE zdolności u dzieci w wieku przedszkolnym / Monika Minova // Częstochowski Biul. Oświat. - 2011, nr 3, s.45-49

64. Monks, Franz J.

Zdolności a twórczość / Franz J. Monks //W: Teoria i praktyka edukacji uczniów zdolnych / red. Wiesława Limont. -Kraków : "impuls", 2005. - s. 19-30

65. Pilecka, Beata

EDUKACJA przedszkolna - szansš dla rozwoju dziecka potencjalnie zdolnego / Beata Pilecka, Krystyna Nowak-Grobelska//W: Teoria i praktyka edukacji uczniów zdolnych / red. Wiesława Limont. - Kraków : "Impuls", 2005. - s. 221-233

66. Pitala, Magdalena

ZDOLNI także ci mniej zdolni / Magdalena Pitala // Psychol. w Szk. - 2007, nr 2, s. 53-65

67. Pufal-Struzik, Irena

ROZWIJANIE i wspomaganie twórczego rozwoju dzieci w procesie edukacji / Irena Pufal-Struzik // Naucz. Począt. -2003/2004, nr 3, s. 23-27

68. Rechnio-Kołodziej, Beata

ROZWIJANIE uzdolnień plastycznych dzieci w młodszym wieku szkolnym (innowacja pedagogiczna) / Beata Rechnio-Kołodziej// Wszystko dla Szk. - 2010, nr 7-8, s. 30-33

69. Rechnio-Kołodziej, Beata

Zdolności twórcze uczniów - jak je wspierać? / Beata Rechnio-Kołodziej // Wszystko dla Szk. - 2009, nr 1, s. 13-15

70. Rimm, Sylvia

Dlaczego zdolne dzieci nie radzą sobie w szkole / Sylvia Rimm; przekł. Monika Horzowska. - Poznań : "Moderski i S-ka", 2000. - 439 s. ; 22 cm. - ISBN 83-87505-43-9

Nr inw.: 37599, Sygnatura: D-37599

71. Rysiewicz, Jacek

UZDOLNIENIA do nauki języków obcych. Pomiar i implikacje dydaktyczne / Jacek Rysiewicz // Jęz. Obce Szk. - 2010, nr 2, s. 3-15

72. Sarnowska, Magdalena

DZIECKO zdolne - dziecko trudne / Magdalena Sarnowska // Nowe w Szk. - 2001-2002, nr 4, s. 10-12

73. Sękowski, Andrzej E.

PREFERENCJA wartości uczniów zdolnych / Andrzej E. Sękowski, Beata Łubianka // Prz. Psychol. - 2009, nr 4, s. 409-433

74. Słowikowska, Teresa Ewa

CZY dobry oznacza zdolny? / Teresa Ewa Słowikowska // Nowa Szk. - 2005, nr 9, s. 49-52

75. Stańczak, Małgorzata Anna

Zaspokajanie potrzeb ucznia zdolnego w szkole / Małgorzata Stańczak. - Olsztyn : Wydaw. Uniw. Warmińsko-Mazurskiego, 2009. - 198 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. s. 189-196.. - ISBN 978-83-7299-620-6

Nr inw.: 41792, Sygnatura: 41792

76. Strelau, Jan (1931- )

GENEZA inteligencji / Jan Strelau // Charaktery. - 2011, nr 3, s. 96-100

77. Stróżyński, Klemens

INWESTYCJA w uczniowskie talenty / Klemens Stróżyński // Nowa Szk. - 2008, nr 6, s. 14-18

78. Syrek-Kosowska, Anna

"KLUB Omnibusa" - projekt edukacyjny dla uczniów zdolnych / Anna Syrek-Kosowska // Wychow. na co Dzień. - 2007, nr 4-5, s. 20-21

79. Szydłowska, Lucyna

WSPIERANIE rozwoju zdolności u dzieci w wieku przedszkolnym w świetle programów autorskich i innowacji pedagogicznych/ Lucyna Szydłowska //W: Teoria i praktyka edukacji uczniów zdolnych / red. Wiesława Limont. - Kraków : "Impuls", 2005. - s. 235-241

80. Szymborski, Krzysztof

Widzą, czego inni nie widzą / Krzysztof Szymborski // Charaktery. - 2003, nr 10, s. 24-25

81. Szymczyk, Krystyna

KSZTAŁCENIE i promowanie uczniów zdolnych / Krystyna Szymczyk // Mag. Szk. - 2008, nr 10, s. 8-9

82. Szymik, Eugeniusz

ROZWÓJ dziecka zdolnego (studium przypadku) / Eugeniusz Szymik, Katarzyna Kuznik // Nauczyciel i Szk. - 2009, nr 3-4,s. 61-65

83. Teoria

Teoria i praktyka edukacji uczniów zdolnych / red. Wiesława Limont. - Kraków : "Impuls", 2005. - 372,[4] s. : fot., rys., wykr. ; 24 cm. - Bibliogr. przy pracach. Indeks.. - ISBN 83-7308-659-5

Nr inw.: 39490, Sygnatura: D-39490

Nr inw.: 39491, Sygnatura: 39491

84. Tomczyk-Churska, Anna

WSZYSTKO w jednym, czyli jak pracować w ICIM z młodzieżą uzdolnionš / Anna Tomczyk-Churska // Bibl. w Szk. - 2009, nr5, s. 12-14 . - Dodatek Biblioteka Centrum Informacji (02)

85. Turska, Dorota

NIEZDOLNY prymus? W poszukiwaniu wyjaśnienia pozornego absurdu / Dorota Turska // Psychol. w Szk. - 2008, nr 2, s.87-92

86. Uszyńska-Jarmoc, Janina

SZKOŁA gubi diamenty / Janina Uszyńska-Jarmoc // Psychol. w Szk. - 2010 , nr 1, s. 61-69

87. Wieczorek, Monika

PRACA z dzieckiem zdolnym w świetle praktyki nauczycielskiej / Monika Wieczorek // Nowa Szk. - 2009, nr 6, s. 36-41

88. Wieczorkowski, Kazimierz

KOMPUTER jako œrodek stymulownia twórczości / Kazimierz Wieczorkowski // Forum Oœw. - 2003, nr 2, s. 113-136

89. Winiarczyk, Anna

O SPECYFICE pracy z uczniem zdolnym / Anna Winiarczyk // Naucz. Począt. - 2009/2010, nr 3, s. 14-20

90. Włoch, Agnieszka

UCZEŃ zdolny a szkolne i pozaszkolne przestrzenie edukacyjne / Agnieszka Włoch // Nowa Szk. - 2013, nr 2, s. 7-18

91. Wojciechowska, Julita

GENIUSZ specjalnej troski / Julita Wojciechowska // Charaktery. - 2009, nr 1, s. 36-39

92. Wojdyło, Kamila

MODEL integracyjny motywacji osiągnięć (MIMO) / Kamila Wojdyło // Now. Psychol. - 2007, nr 4, s. 25-45

93. Wroński, Tadeusz (1915-2000)

Zdolni i niezdolni : o grze i antygrze na skrzypcach / Tadeusz Wroński. - Kraków : Polskie Wydaw. Muzyczne, 1979. - 155, [1] s. : 2 il., nuty ; 24 cm. - ISBN 83-224-111-6

Nr inw.: 18283, Sygnatura: 18283

94. Zając, Gertruda

PRACA z dzieckiem zdolnym / Gertruda Zając // Życie Szk. - 2008, nr 2, s. 45-49

95. Zdolni

Zdolni w szkole, czyli o zagrożeniach i możliwościach rozwojowych uczniów zdolnych : poradnik dla nauczycieli iwychowawców : praca zbiorowa / pod red. Wiesławy Limont, Joanny Cieślikowskiej, Dominiki Jastrzębskiej. - Warszawa : Oœrodek Rozwoju Edukacji, 2013. - 173 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. przy pracach.. - ISBN 978-83-62360-13-0

Nr inw.: 2810PB, Sygnatura: D-2810/pb

Nr inw.: 2811PB, Sygnatura: 2811/pb

Nr inw.: 2812PB, Sygnatura: 2812/pb

Nr inw.: 2813PB, Sygnatura: 2813/pb

Nr inw.: 2814PB, Sygnatura: 2814/pb

96. Zielicz, Włodzimierz

Poradnik pracy z uczniem zdolnym w zakresie fizyki w szkole ponadgimnazjalnej / Włodzimierz Zielicz. - Warszawa : Ośrodek Rozwoju Edukacji, 2012. - 86 s. : il. kolor. ; 24 cm. - Bibliogr. s. 86. - ISBN 978-83-62360-33-8

Nr inw.: 2815PB, Sygnatura: MD-2815/pb

Nr inw.: 2816PB, Sygnatura: 2816/pb

Nr inw.: 2817PB, Sygnatura: 2817/pb

Nr inw.: 2818PB, Sygnatura: 2818/pb

Nr inw.: 2819PB, Sygnatura: 2819/pb

Nr inw.: 2820PB, Sygnatura: 2820/pb

Nr inw.: 2821PB, Sygnatura: 2821/pb

97. Zimbardo, Philip G. (1933- )

GENIALNE kombinacje / Philip G. Zimbardo, Robert L. Johnson, Vivian McCann // Charaktery. - 2011, nr 1, s. 30-33

98. Zimmerman, Barry J.

Zdolny uczeń : metody planowania samodzielnej nauki : poczucie własnej skuteczności ucznia / B. J. Zimmerman, S.Bonner, R. Kovach ; przekł. Magdalena Polaszewska-Nicke. - Gdańsk : Gdańskie Wydaw. Psychologiczne, 2008. - 127 s. ; 24 cm. - (Biblioteka Wychowawcy). - Bibliogr. s. 126-127.. - ISBN 978-83-7489-150-9

Nr inw.: 41264, Sygnatura: 41264

99. Żuchelkowska, Krystyna

ROZPOZNAWANIE i rozwijanie zdolności u dzieci w wieku przedszkolnym / Krystyna Żuchelkowska // Wychow. na co Dzień. -2011, nr 6, s. 3-8

 


[ strona główna ]

 

 
Jednostka oświatowa
Samorządu Województwa Śląskiego

DANE ADRESOWE

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka
im. Józefa Lompy w Katowicach
Filia w Gliwicach
ul. Przedwiośnie 2
44-119 Gliwice
tel. (32) 231-35-38
fax (32) 231-35-37
http://www.gliwice.pbw.katowice.pl
e-mail: