Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka

im. Józefa Lompy w Katowicach

Filia w Gliwicach


Strona główna
Katalog On-Line
Godziny otwarcia
Aktualności
Oferta dla nauczycieli
O bibliotece
Warsztat biblioteki
Usługi biblioteki
Regulamin
Dojazd
Nowości książkowe
Zestawienia bibliograficzne
Galeria wydarzeń
Linki
 
Nowości w zbiorach biblioteki:

>> wykaz <<
Informacje o książkach
Prolongaty terminów
Email:
Tel.:

  (32)231-35-38
O P A C
katalog elektroniczny

>>katalog online<<

 

Narkotyki - jak się nie uzależnić, jak leczyć, co należy wiedzieć.

Zestawienie bibliograficzne w wyborze opracowane w oparciu o zbiory własne biblioteki (lipiec 2014 r.)

 

1 UŻYWANIE substancji psychoaktywnych przez uczniów - wyniki badań ESPAD // Serwis Inform. Narkomania. - 2009, nr 2, s.32-36

2. UŻYWANIE narkotyków przez kobiety w ciąży // Serwis Inform. Narkomania. - 2012, nr 4, s. 24-30

3. TO MUSISZ wiedzieć. Narkotyki, rodzaje i opis. Cz. 1 // Prz. Ośw. - 2002, nr 14, s. 8-10

4. TO MUSISZ wiedzieć. Narkotyki, rodzaje i opis. Cz. 2 // Prz. Ośw. - 2002, nr 15, s. 17-18

5. Bartłomiejczyk, Magdalena

DRAGI po polsku: wpływ języka angielskiego na rozwój polskiego slangu narkotykowego / Magdalena Bartłomiejczyk //Por. Jęz. - 2006, nr 7, s. 29-39

6. Bšk, Robert

WYBRANE aspekty samooceny i uczestnictwa w kulturze fizycznej a konsumpcja narkotyków / Robert Bšk // Lider. - 2006,nr 3, s. 7-9

7. Bernasiewicz, Maciej

SUBKULTURA hip-hopowa a problem narkotyków / Maciej Bernasiewicz // Wychow. na co Dzień. - 2006, nr 1-2, s. 19-22

8. Bieńko, Mariola

BLIŻEJ siebie - dalej od narkotyków / Mariola Bieńko // Probl. Opiek.-Wych. - 2005, nr 7, s. 13-18

9. Bobrowski, Krzysztof

FAZY używania nielegalnych substancji psychoaktywnych a picie alkoholu wśród młodzieży i młodych dorosłych /Krzysztof Bobrowski // Alkoholizm i Narkomania. - 2008, nr 4, s. 141-362

10. Borzucka-Sitkiewicz, Katarzyna

NADUŻYWANIE substancji psychoaktywnych - charakterystyka, zasięg i aspekty prawne zjawiska / KatarzynaBorzucka-Sitkiewicz, Kszysztof Sas-Nowosielski, Leszek Wieczorek // Wychow. na co Dzień. - 2006, nr 10-11, s. IX-XVI(wkładka)

11. Brdak, Ireneusz Leszek

CIEMNA strona księżyca / Ireneusz Leszek Brdak // Forum Penitencjarne. - 2009, nr 4, s. 24

12. Bronowski, Paweł

ROLA czynników ryzyka w programach zapobiegania narkomanii / Paweł Bronowski // Probl. Nark. - 1998, nr 3, s. 54-61

13. Bukowska, Bogusława

RAPORT światowej Komisji ds. Polityki Narkotykowej - cz. I / Bogusława Bukowska // Remedium. - 2011, nr 12, s. 26-27

14. Cekiera, Czesław (1930- )

RYZYKO konsumowania grzybów halucynogennych / Czesław Cekiera // Probl. Alkoh. - 2005, nr 4-5, wkładka s. XII-XVI

15. Cekiera, Czesław (1930- )

RYZYKO przyjmowania grzybów halucynogennych / Czesław M. Cekiera // Probl. Nark. - 2007, nr 2, s. 27-32

16. Cekiera, Czesław (1930- )

Psychoprofilaktyka uzależnień oraz terapia i resocjalizacja osób uzależnionych : metody, programy, modele, ośrodki,zakłady, wspólnoty / Czesław Cekiera; Towarzystwo Naukowe Katolic. Uniwer. Lubelskiego. - /Wyd. 3/. - Lublin : Tow. Nauk. KUL, 1999. - 313 s. ; 24 cm. - (Prace Wydziału Nauk Społecznych ; 47). - Bibliogr.. - ISBN 83-87703-00-1

Nr inw.: 37513, Sygnatura: PA-37513

17. Cekiera, Czesław (1930- )

RYZYKO uzależnień od substancji psychotropowych wśród dzieci i młodzieży / Czesław M. Cekiera //W: Zjawiskowe formypatologii społecznych oraz profilaktyka i resocjalizacja młodzieży / por red. Teresy Sołtysiak, Jolanty Sudar-Makulewicz. - Bydgoszcz : Wydaw. Akademii Bydgoskiej, 2003. - s. 15-28

18. Chałubiński, Jacek

KOMPLEKSOWY system leczniczo-rehabilitacyjny dla pacjentów uzależnionych od sybstancji psychoaktywnych oraz pacjentówz "podwójną diagnozą" Górnośląskiego Stowarzyszenia "Familia" w Gliwicach / Jacek Chałubiński // Probl. Nark. - 2001,nr 3, s. 32-35

19. Chojecki, Dawid

NOWE substancje psychoaktywne : mafedron i syntetyczne kanabinoidy / Dawid Chojecki // Serwis Inform. Narkomania. -2010, nr 2, s. 21-23

20. Chojecki, Dawid

SZYBKA informacja, skuteczne działanie / Dawid Chojecki, Michał Kidawa // Serwis Inform. Narkomania. - 2006, nr 1, s.22-25

21. Chrobot, Agnieszka

SYGNAŁY ostrzegawcze - rola pediatry i lekarza rodzinnego w rozpoznawaniu uzależnienia / Agnieszka Chrobot // Probl.Nark. - 2006, nr 3, s. 31-34

22. Davenport-Hines, Richard (1953- )

Odurzeni : historia narkotyków 1500-2000 / Richard Davenport-Hines ; przeł. Agnieszka Cioch. - Warszawa : W.A.B., 2006. - 716, [4] s. ; 21 cm. - (Z Wagą). - Indeks.. - ISBN 978-83-7414-213-7

Nr inw.: 40336, Sygnatura: K-40336

23. Dšbrowska, Katarzyna

KONSEKWENCJE używania i nadużywania marihuany w świetle współczesnej wiedzy / Katarzyna Dšbrowska, Ewa Miturska,Jacek Moskalewicz, Łukasz Wieczorek // Alkoholizm i Narkomania. - 2012, nr 2, s. 167-186

24. Denst-Sadura, Aleksandra

N JAK NARKOTYKI / Aleksandra Denst-Sadura // Głos Naucz. - 2008, nr 29, s. 12

25. Dimoff, Timothy

Jak rozpoznać czy dziecko sięga po narkotyki / Timothy Dimoff, Steve Carper; tł. Jan Piotrowski, Łukasz Ronikier. -[Wyd. 2]. - Warszawa : "Elma Boks", 1994. - 203 s. ; 21 cm. - (Biblioteczka Wychowawcy ; nr 7). - Bibliogr.. - ISBN 83-901046-0-1

Nr inw.: 34194, Sygnatura: 34194

Nr inw.: 34195, Sygnatura: 34195

26. Dobroczyński, Bartłomiej

MIĘSO bogów / Bartłomiej Dobroczyński // Znak. - 2013, nr 2, s. 22-32

27. Dobrowolska, Katarzyna

CO MÓWIą wyniki badań o szkodliwości zażywania marihuany? : przegląd badań / Katarzyna Dobrowolska, Ewa Miturska,Jacek Moskalewicz, Łukasz Wieczorek // Serwis Inform. Narkomania. - 2012, nr 3, s. 33-37

28. Dzielska, Anna

UŻYWANIE przez młodzież marihuany i upijanie się w latach 2006-2010 / Anna Dzielska // Remedium. - 2012, nr 4, s.30-31

29. Dziewulski, Stefan

"PIWO i marihuana - prolog do uzależnienia" / Stefan Dziewulski // Probl. Nark. - 2002, nr 3, s. 41-46

30. Faliński, Krzysztof

CZAS zmienić przyzwyczajenia - wojewódzka antynarkotykowa kampania społeczna / Krzysztof Faliński // Serwis Inform.Narkomania. - 2010, nr 2, s. 44-48

31. Gabrysiak, Janusz

PROGRAM "Zintegrowany system środowiskowej profilaktyki uzależnień" - podstawowe założenia, dotychczasowe efekty /Janusz Gabrysiak, Magdalena Pych // Probl. Nark. - 2001, nr 1, s. 7-40

32. Gawlik, Joanna

W POSZUKIWANIU lepszego świata / Joanna Gawlik // Eduk. i Dialog. - 2007, nr 4, s. 37-43

33. Ginowicz, Halina

GDY środków psychoaktywnych jest dwa lub więcej / Halina Ginowicz //świat Probl. - 2003, nr 12, s. 24-26

34. Górska, Magdalena

RELACJE rodzic-dziecko w rodzinach młodzieży uzależnionej od narkotyków / Magdalena Górska // Alkoholizm i Narkomania. - 2007, nr 1, s. 11-29

35. Grabowska, Beata

PROBLEM narkomanii w Młodzieżowym Oœrodku Adaptacji Społecznej w Koszalinie / Beata Grabowska // Probl. Nark. - 2006,nr 2, s. 78-80

36. Grabowska, Beata

KONSTRUKTYWNA komunikacja jako forma wsparcia pacjenta z uzależnieniem od środków psychoaktywnych / Beata Grabowska// Probl. Nark. - 2003, nr 4, s. 55-58

37. Gryniuk-Toruń, Iwona

TRUDNOŒCI w diagnozowaniu problemu narkotykowego wśród młodzieży szkolnej / Iwona Gryniuk-Toruń // Remedium. - 2005,numer specjalny, s. 20-21

38. Hłobił, Agnieszka

NARKOTYKI - młodzież - profilaktyka: refleksje pedagoga - praktyka / Agnieszka Hłobił // Wychow. na co Dzień. - 2005,nr 10-11, s. 25-26

39. Hoffmann, Beata

Narkotyki w kulturze młodzieżowej / Beata Hoffmann. - Kraków : "Impuls", 2014. - 170 s. ; 24 cm. - Bibliogr. Indeks. - ISBN 978-83-7850-608-9

Nr inw.: 42886, Sygnatura: 42886

40. Hoffmann, Beata

"GRA w zielone" czyli o marihuanie w kulturze hip-hopowej / Beata Hoffmann // Probl. Opiek.-Wych. - 2006, nr 10, s.21-26

41. Hornowska, Elżbieta (1952- )

UŻYTECZNOśĆ badania środowiska rodzinnego osób uzależnionych od narkotyków / Elżbieta Hornowska // Serwis Inform.Narkomania. - 2006, nr 3, s. 40-43

42. Janiszewki, Włodzimierz

DLACZEGO nie należy legalizować używania marihuany? / Włodzimierz Janiszewki // Probl. Nark. - 2004, nr 4, s. 25-30

43. Janiszewski, Włodzimierz

PREKURSORY narkotyków / Włodzimierz Janiszewski // Probl. Nark. - 2003, nr 4, s. 29-40

44. Jędruszak, Łukasz

NARKOTYKI w ruchu drogowym / Łukasz Jędruszak // Serwis Inform. Narkomania. - 2006, nr 4, s. 25-27

45. Jędrzejczak, Marian

PSYCHOSPOŁECZNE uwarunkowania rozwoju narkomanii u żołnierzy służby zasadniczej / Marian Jędrzejczak // Probl. Nark. - 2001, nr 4, s. 39-53

46. Jędrzejko, Mariusz

NARKOTYKI a przestępstwa seksualne / Mariusz Jędrzejko, Piotr Polak // Probl. Alkoh. - 2006, nr 1, s. 14-19

47. Jędrzejko, Mariusz

NARKOTYKI: marginalizacja i wykluczenie społeczne młodzieży / Mariusz Jędrzejko // Probl. Alkoh. - 2005, nr 4-5, s.16-23

48. Jędrzejko, Mariusz

NARKOTYKI w internecie - dzieło boga, czy dziecko szatana / Mariusz Jędrzejko // Probl. Nark.. - 2007, nr 3, s. 25-40

49. Kantor, Aneta

NARKOTYKI w Rawiczu / Aneta Kantor // Forum Penitencjarne. - 2009, nr 1, s. 14

50. Karpowicz, Paweł (1954- )

Narkotyki : jak pomóc człowiekowi i jego rodzinie: duchowe aspekty leczenia uzależnienia / Paweł Karpowicz. - Wyd. 2. - Białystok : "Kreator", 2003. - 253 s. ; 24 cm. - (Dusza Współczesnego Człowieka). - Bibliogr.. - ISBN 83-7344-004-6

Nr inw.: 39100, Sygnatura: PA-39100

Nr inw.: 39101, Sygnatura: 39101

51. Karwicka, Krystyna

My, rodzice dzieci z Dworca Centralnego / Krystyna Karwicka, Andrzej Orchemiak. - Warszawa : "W.A.B.", 1999. - 212 s. ; 21 cm. - ISBN 83-87021-89-X

Nr inw.: 36787, Sygnatura: 36797

52. Kidawa, Michał

SYSTEM Ostrzegania o Nowych Narkotykach / Michał Kidawa // Remedium. - 2007, nr 5, s. 28-29

53. Kidawa, Michał

DOPALACZE - przejściowa moda czy realne zagrożenie? / Michał Kidawa // Serwis Inform. Narkomania. - 2009, nr 1, s. 2-5

54. Kocoń, Katarzyna

PO CZYM poznać czy nastolatek bierze marihuanę okazjonalnie, czy problemowo / Katarzyna Kocoń, KatarzynaOkulicz-Kozaryn // Remedium. - 2005, numer specjalny, s. 24-25

55. Kocur, Józef

MODELE używania środków uzależniajacych jako czynniki różnicujące narkomanów / Józef Kocur, Dariusz Szczęsny //Probl. Nark. - 2002, nr 1, s. 44-47

56. Kolbowska, Agnieszka

NOWE media w profilaktyce uzależnień / Agnieszka Kolbowska, Agata Kręt // Serwis Inform. Narkomania. - 2007, nr 2, s.9-14

57. Kolbowska, Agnieszka

RAPORT Europejskiego Centrum Informacji o Narkotykach i Narkomanii / Agnieszka Kolbowska, Michał Kidawa // Remedium. - 2006, nr 7-8, s. 48-50

58. Kolbowska, Agnieszka

CHOROBY zakaŸne związane z używaniem narkotyków / Agnieszka Kolbowska // Serwis Inform. Narkomania. - 2006, nr 3, s.27-31

59. Kolbowska, Agnieszka

UŻYWANIE narkotyków a płeć / Agnieszka Kolbowska // Serwis Inform. Narkomania. - 2007, nr 1, s. 36-41

60. Kolbowska, Agnieszka

NARKOTYKI w klubach i dyskotekach / Agnieszka Kolbowska // Remedium. - 2007, nr 6, s. 26-27

61. Kolbowska, Agnieszka

DOPALACZE / Agnieszka Kolbowska // Serwis Inform. Narkomania. - 2009, nr 1, s. 6-9

62. Kołodziejczyk, Tomasz

WYCHOWAWCA, guru czy terapeuta - o filozofii pracy z młodzieżą uzależnioną / Tomasz Kołodziejczyk // Probl. Nark. -2002, nr 2, s. 58-61

63. Kołomański, Łukasz

PROBLEMOWE używanie substancji psychoaktywnych przez dzieci i młodzież - przyczyny i uwarunkowania / Łukasz Kołomański// Wychow. na co Dzień. - 2007, nr 12, s. 14-17

64. Kołomański, Łukasz

PRZECIWDZIAŁANIE uzależnieniom - program zapobiegania narkomanii wœród dzieci i młodzieży / Łukasz Kołomański //Wychow. na co Dzień. - 2008, nr 4-5, s. IV-VIII . - Wkładka

65. Kotański, Marek (1942-2002)

MONAR jako system resocjalizacji narkomanów i "Ruch Czystych Serc" jako profilaktyki uzależnień / Martek Kotański //Probl. Nark. - 2002, nr 2, s. 62-67

66. Kowal, Katarzyna

RODZINNE uwarunkowania narkotyzowania się dzieci i młodzieży / Katarzyna Kowal // Edukacja. - 2003, nr 2, s. 39-44

67. Krajewski, Krzysztof

PRAWO karne wobec narkotykóow i narkomanii: ustawodawstwo polskie na tle modeli regulacji dotyczących narkotyków /Krzysztof Krajewski // Alkoholizm i Narkomania. - 2007, nr 4, s. 425-437

68. Krajewski, Krzysztof

POLSKIE ustawodawstwo dotyczące narkotyków i narkomanii: pomiędzy represja a terapiš / Krzysztof Krajewski // SerwisInform. Narkomania. - 2008, nr 5, s. 7-11

69. Krawczinska, Dominika

CHOROBA, zaburzenie osobowości, reakcja na stres, czy...? W poszukiwaniu definicji współuzależnienia występującego wrodzinie z problemem uzależnienia dziecka od narkotyków / Dominika Krawczinska // Probl. Nark. - 2007, nr 4, s. 5-29

69. Krawczyk, Waldemar

NARKOTYK z laboratorium / Waldemar Krawczyk, Daniel Dudek // Serwis Inform. Narkomania. - 2006, nr 1, s. 26-31

70. Kruszko, Krzysztof

ZE SZCZYTÓW uniesień na piekła dno. Mechanizm narkotykowego uzależnienia / Krzysztof Kruszko // Probl. Nark. - 2007,nr 2, s. 19-26

71. Kubiak-Krzywicka, Wiesława

UDZIAŁ rodziny w resocjalizacji narkomanów w Monarze / Wiesława Kubiak-Krzywicka // Opieka Wychow. Ter. - 2006, nr 3-4, s. 52-54

72. Labiak, Damian

PROWINCJONALNE "branie", czyli zagrożenie narkomanią wśród młodzieży niedużego miasta / Damian Labiak // Wychow. naco Dzień. - 2003, nr 10-11, s. 34-39

73. łazuga-Koczurowska, Jolanta

RODZINA a problem uzależnień od narkotyków / Jolanta łazuga-Koczurowska // Probl. Nark. - 2002, nr 1, s. 40-43

74. Maj, Zbigniew

POSTAWY i opinie na temat prowadzenia samochodu pod wpływem narkotyków / Zbigniew Maj, Tomasz Kowalewicz //

SerwisInform. Narkomania. - 2009, nr 1, s. 44-47

75. Maj, Zbigniew

MŁODZIEŻ wobec narkotyków / Zbigniew Maj, Tomasz Kowalewicz // Serwis Inform. Narkomania. - 2009, nr 3, s. 36-42

76. Malczewski, Artur

PROBLEM narkotyków i narkomanii w Polsce - analiza zróżnicowania terytorialnego / Artur Malczewski // Serwis Inform.Narkomania. - 2010, nr 2, s. 32-40

77. Malczewski, Artur

śMIERTELNE przedawkowania narkotyków w Polsce i w Europie / Artur Malczewski // Remedium. - 2010, nr 11, s. 28-29

78. Malczewski, Artur

PIERWSZE ogólnopolskie badania klientów oraz programów niskoprogowych / Artur Malczewski // Serwis Inform. Narkomania. - 2009, nr 2, s. 26-31

79. Malczewski, Artur

STANDARDY jakości w profilaktyce uzależnień od narkotyków - cz.II / Artur Malczewski // Remedium. - 2010, nr 5, s.28-29

80. Malczewski, Artur

STANDARDY jakości w profilaktyce uzależnień od narkotyków - cz.I / Artur Malczewski // Remedium. - 2010, nr 4, s.30-31

81. Malczewski, Artur

STANDARDY jakości w profilaktyce uzależnień od narkotyków - cz.IV / Artur Malczewski // Remedium. - 2010, nr 7-8, s.48-49

82. Malczewski, Artur

STANDARDY jakości w profilaktyce uzależnień od narkotyków - cz.V / Artur Malczewski // Remedium. - 2010, nr 9, s.28-29

83. Malczewski, Artur

STANDARDY jakości w profilaktyce uzależnień od narkotyków - cz.VI / Artur Malczewski // Remedium. - 2010, nr 10, s.28-29

84. Malczewski, Artur

PROBLEM narkotyków i narkomanii w Europie i w Polsce / Artur Malczewski // Remedium. - 2010, nr 12, s. 28-29

85. Malczewski, Artur

UŻYWANIE substancji psychoaktywnych w populacji generalnej - wyniki badania z 2009 roku / Artur Malczewski, MichałKidawa // Serwis Inform. Narkomania. - 2010, nr 3, s. 26-30

86. Malczewski, Artur

PROBLEM narkotyków i narkomanii w Polsce - najnowsze dane / Artur Malczewski // Serwis Inform. Narkomania. - 2010, nr4, s. 5-7

87. Malczewski, Artur

PROFILAKTYKA narkotykowa w Europie - badania / Artur Malczewski // Remedium. - 2010, nr 3, s. 28-29

88. Malczewski, Artur

MARIHUANA i heroina w Europie / Artur Malczewski // Remedium. - 2013, nr 6, s. 30-31

89. Malczewski, Artur

NIELEGALNY rynek oraz przestępczość związana z narkotykami w świetle najnowczych badań / Artur Malczewski, MartaStruzik // Probl. Nark. - 2009, nr 1, s. 35-66

90. Malczewski, Artur

PRZESTĘPCZOśĆ narkotykowa oraz nielegalny rynek narkotyków - cz. I / Artur Malczewski // Remedium. - 2013, nr 9, s.30-31

91. Malczewski, Artur

PRZESTĘPCZOśĆ narkotykowa i nielegalny rynek narkotyków. Cz. I / Artur Malczewski // Serwis Inform. Narkomania. - 2009, nr 3, s. 26-35

92. Malczewski, Artur

PRZESTĘPCZOśĆ narkotykowa i nielegalny rynek narkotyków. Cz. II / Artur Malczewski // Serwis Inform. Narkomania. -2009, nr 4, s. 21-28

93. Malczewski, Artur

PRZESTĘPCZOśĆ narkotykowa oraz nielegalny rynek narkotyków - trendy oraz rozmiar zjawiska : cz. 1 / Artur Malczewski// Serwis Inform. Narkomania. - 2012, nr 3, s. 38-47

94. Malczewski, Artur

PRZESTĘPCZOśĆ narkotykowa oraz nielegalny rynek narkotyków - trendy oraz rozmiar zjawiska : cz. 2 / Artur Malczewski// Serwis Inform. Narkomania. - 2012, nr 4, s. 40-45

95. Malczewski, Artur

ZGONY z powodu narkotyków / Artur Malczewski // Serwis Inform. Narkomania. - 2007, nr 2, s. 49-52

96. Malczewski, Artur

REDUKCJA podaży narkotyków / Artur Malczewski // Serwis Inform. Narkomania. - 2007, nr 3, s. 17-27

97. Malczewski, Artur

PROGRAMY wymiany igieł i strzykawek w Polsce i Europie / Artur Malczewski // Serwis Inform. Narkomania. - 2009, nr 1,s. 21-23

98. Malczewski, Artur

EUROPEJSKIE standardy w redukcji popytu na narkotyki / Artur Malczewski // Remedium. - 2011, nr 10, s. 30-31

99. Maresz, Małgorzata

FRANCUSKA strategia pomocy osobom uzależnionym od narkotyków / Małgorzata Maresz, Agnieszka Sejda // Probl. Nark. -2003, nr 2, s. 67-70

100. Markiewicz, Aleksander

WPŁYW alkoholu i narkotyków na sprawność kierowcy / Aleksander Markiewicz, Robert Rejniak // Probl. Nark. - 2007, nr 1, s. 69-76

101. Markiewicz, Aleksander

ROZPOZNANIE osób przyjmujących substancje psychoaktywne / Aleksander Markiewicz // Probl. Nark. - 2002, nr 4, s. 55-60

102. Maxwell, Ruth

Dzieci, alkohol, narkotyki : przewodnik dla rodziców / Ruth Maxwell; przeł. Jadwiga Węgrodzka. - Gdańsk : Gdańskie Wydaw. Psychologiczne, 1994. - 203 s. ; 21 cm. - Bibliogr.. - ISBN 83-85416-23-4

Nr inw.: 35213, Sygnatura: 35213

Nr inw.: 39068, Sygnatura: 39068

103. May-Majewski, Andrzej

NORMY i zasady leczenia pacjentów z podwójnš diagnozą / Andrzej May-Majewski // Probl. Nark. - 2001, nr 3, s. 27-31

104. McKeganey, Neil

PRZEPROWADZANIE losowych testów na obecność narkotyków wœród uczniów / Neil McKeganey // Remedium. - 2005, numerspecjalny, s. 22-23

105. Michel, Małgorzata

ZNACZENIE grupy rówieśniczej w konsumpcji substancji odurzających jako punkt wyjścia do tworzenia pozytywnych oddziaływań profilaktycznych / Małgorzata Michel //W: Zjawiskowe formy patologii społecznych oraz profilaktyka iresocjalizacja młodzieży / por red. Teresy Sołtysiak, Jolanty Sudar-Makulewicz. - Bydgoszcz : Wydaw. Akademii Bydgoskiej, 2003. - s. 365-377

106. Młodzież

Młodzież z grup ryzyka : perspektywy profilaktyki / pod red. Miry Prajsner. - Warszawa : Państw. Ag. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 2003. - 142, [1] s. : tab., wykr. ; 24 cm. - Bibliogr. przy pracach. - ISBN 83-88075-45-4

Nr inw.: 39871, Sygnatura: 39871

Nr inw.: 40094, Sygnatura: 40094

Nr inw.: 40095, Sygnatura: 40095

107. Moch, Włodzimierz

"ZIELONA dama z zielonym panem", czyli słownictwo narkotykowe a tabu dzisiaj / Włodzimierz Moch // Por. Jęz. - 2003,nr 9, s. 30-43

108. Muszyńska, Danuta

BRAŁEM? Nie jedę! Po narkotykach rozum wysiada / Danuta Muszyńska // Serwis Inform. Narkomania. - 2009, nr 4, s. 16-18

Nr inw.: 42905, Sygnatura: 42905

109. Narożna, Danuta

PROBLEM narkomanii w opinii uczniów na przykładzie badań młodzieży ponadgimnazjalnej w Słupsku / Danuta Narożna //Lider. - 2008, nr 1, s. 18-21

110. Obmiński, Zbigniew

MARIHUANA - zagrożenie dla zdrowia / Zbigniew Obmiński, Andrzej Pokrywka // Probl. Alkoh. - 2002, nr 1, wkł s. I-III

111. Okulicz-Kozaryn, Katarzyna

UŻYWANIE narkotyków przez młodzież - pojęcia definicyjne / Katarzyna Okulicz-Kozaryn // Remedium. - 2005, nr 6, s.18-19

112. Olesiak, Zofia

SAMOPOMOCOWE grupy wsparcia dla rodzin osób uzależnionych / Zofia Olesiak // Probl. Nark. - 2005, nr 2, s. 60-62

113. Olszewski, Michał (1977- )

Towar wjeżdża na chabecie : narkotyki w więzieniach / Michał Olszewski // Tyg. Powsz. - 2010, nr 44, s. 14-15

114. Orliński, Wojciech

ON ODKRYŁ LSD / Wojciech Orliński // Probl. Nark. - 2008, nr 3, s. 21-28

115. Parczewski, Rafał

UCZNIOWIE gimnazjum a narkotyki. Komunikat z badań / Rafał Parczewski // Wychow. na co Dzień. - 2007, nr 1-2, s. 7-12

116. Parrot, Andy C.

KAC po ekstazie / Andy C. Parrot // Charaktery. - 2009, nr 8, s. 88-90

117. Pisarska, Agnieszka

UŻYWANIE substancji psychoaktywnych oraz agresja i przemoc wśród uczniów szkół gimnazjalnych z perspektywy badań ilościowych i jakościowych / Agnieszka Pisarska, Anna Borucka, Katarzyna Okulicz-Kozaryn, Krzysztof Ostaszewski, JoannaRaduj // Alkoholizm i Narkomania. - 2012, nr 4, s. 357-382

118. Podleœna, Iwona

PRACA pedagogiczno-terapeutyczna z uczniem uzależnionym / Iwona Podleśna // Wychow. na co Dzień. - 2004, nr 10-11,wkł. s. I-II

119. Polityka

Polityka narkotykowa / aut. Monika Abucewicz i in.; wstęp Adam Ostolski. - Warszawa : Wydaw. Krytyki Politycznej, 2009. - 255 s. ; 16 cm. - (Przewodniki Polityki Krytycznej). - ISBN 978-83-61006-60-2

Nr inw.: 41308, Sygnatura: 41308

120. Profilaktyka

Profilaktyka w środowisku lokalnym / red. Grażyna świątkiewicz. - Warszawa : Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii, 2002. - 161 s. ; 26 cm. - ISBN 83-903395-9-5

Nr inw.: 1800PB, Sygnatura: PA-1800/pb

121. Przewłocki, Ryszard

MÓZG na haju / Ryszard Przewłocki // Charaktery. - 2007, nr 3, s. 48-51

122. Rejniak, Robert

REALIZACJA zajęć z młodzieżą w ramach programu "Fred goes net" / Robert Rejniak // Serwis Inform. Narkomania. - 2009,nr 2, s. 14-19

123. Rogala-Obłękowska, Jolanta

JAK rodzina przyczynia się do brania narkotyków przez młodzież / Jolanta Rogala-Obłękowska // Probl. Nark. - 2001, nr2, s. 12-21

124. Rogala-Obłękowska, Jolanta

OBSZARY zaburzeń w rodzinach narkomanów / Jolanta Rogala-Obłękowska // Probl. Nark. - 2001, nr 3, s. 16-26

125. Rogers, Peter D.

Narkotyki i nastolatki : zagrożenia, zapobieganie, leczenie / Peter D. Rogers, Lea Goldstein; przel. Leon MarianKalinowski. - Gdańsk : Gdańskie Wydaw. Psychologiczne, 2004. - 222 s. ; 21 cm. - (Rodzice! Wychowawcy !). - Bibliogr.. - ISBN 83-89574-08-X

Nr inw.: 38860, Sygnatura: 38860

Nr inw.: 38861, Sygnatura: 38861

126. Romanowska, Barbara

ROLA rodziców w zapobieganiu narkomanii / Barbara Romanowska // Probl. Nark.. - 2007, nr 4, s. 81-84

127. Rybczyńska, Dorota

Młodzież a problem narkomanii : dynamika postaw wobec zjawiska narkomanii młodzieży zielonogórskich szkół i uczelni /Dorota Rybczyńska. - Zielona Góra : Wydaw. WSP, 1994. - 115 s. : rys., tab. ; 21 cm. - Bibliogr.. - ISBN 83-85693-43-2

Nr inw.: 34351, Sygnatura: 34351

Nr inw.: 34352, Sygnatura: 34352

128. Sasin, Piotr

WSPÓŁUZALEŻNIENIE rodziców dzieci uzależnionych od narkotyków / Piotr Sasin // Wychow. na co Dzień. - 2006, nr 10-11,s. 3-7

129. Sherman, Carl

WPŁYW narkotyków na przekaŸnictwo nerwowe / Carl Sherman // Serwis Inform. Narkomania. - 2008, nr 3, s. 28-33

130. Sierosławski, Janusz

OSZACOWANIE liczby problemowych uzytkowników opioidów w Polsce / Janusz Sierosławski // Alkoholizm i Narkomania. -2012, nr 4, s. 347-356

131. Sierosławski, Janusz

SUBSTANCJE psychoaktywne, postawy i zachowania: profilaktyka / Janusz Sierosławski // Serwis Inform. Narkomania. -2004, nr 1, s. 13-21

132. Sierosławski, Janusz

SUBSTANCJE psychoaktywne, postawy i zachowania: używanie narkotyków wśród dorosłych / Janusz Sierosławski // SerwisInform. Narkomania. - 2003, nr 2, s. 1-20

133. Sierosławski, Janusz

NARKOMANI w zakładach karnych i aresztach śledczych / Janusz Sierosławski // Serwis Inform. Narkomania. - 2001, nr 2,s. 45-56

134. Sierosławski, Janusz

DOSTĘPNOśĆ przetworów konopi a ich używanie / Janusz Sierosławski // Alkoholizm i Narkomania. - 2005, nr 4, s. 65-72

135. Sierosławski, Janusz

SUBSTANCJE psychoaktywne, postawy i zachowania: narkotyki - opinie i przekonania / Janusz Sierosławski // SerwisInform. Narkomania. - 2003, nr 4, s. 12-25

136. Sierosławski, Janusz

BADANIA szkolne na temat używania substancji psychoaktywnych przez młodzież (ESPAD): Polska młodzież w latach 1995-1999-2003 na tle Europy / Janusz Sierosławski // Serwis Inform. Narkomania. - 2005, nr 3, s. 31-42

137. Siudem, Ireneusz

NARKOTYKI w dyskotekach / Ireneusz Siudem // Serwis Inform. Narkomania. - 2002, nr 3, s. 12-18

138. Skowronek, Rafała

KETAMINA i metoksetamina - stary lek i jego nowa pochodna narkotyczna / Rafała Skowronek, Rafał Celiński, Czesław Chowaniec, Anna Skowronek // Alkoholizm i Narkomania. - 2012, nr 3, s. 317-326

139. Skrzypulec, Błażej

DYSKURS na temat legalnych substancji psychoaktywnych w perspektywie teorii systemowej Niklasa Luhmanna / BłażejSkrzypulec // Stud. Socjol. - 2012, nr 1, s. 149-175

140. Sobiech, Robert

CIĽGŁOśĆ i zmiana. Polski system redukcji i popytu na narkotyki / Robert Sobiech // Serwis Inform. Narkomania. - 2008, nr 4, s. 7-12

141. Sobierajski, Paweł

ALKOHOL i narkotyki - doświadczenia młodzieży szkolnej / Paweł Sobierajski, Jacek Szczepkowski // Wychow. na co Dzień. - 2011, nr 10-11, s. 19-27

142. Sobierajski, Paweł

DOSTĘPNOśĆ używek dla dzieci i młodzieży / Paweł Sobierajski, Jacek Szczepkowski // Wychow. na co Dzień. - 2004, nr10-11, s. 12-17

143. Sochacki, Marcin J.

INTERWECJA profilaktyczna na w środowisku szkolnym / Marcin J. Sochacki // Remedium. - 2005, numer specjalny, s. 10-11

144. Sochocki, Marcin J.

UŻYWANIE substancji psychoaktywnych przez wawerskich gimnazjalistów / Marcin J. Sochocki // Remedium. - 2009, nr 10,s. 24-25

145. Stępień, Ewa

UŻYWANIE narkotyków przez młodzież szkolną: czynniki ryzyka i czynniki chroniące / Ewa Stępień // Serwis Inform. Narkomania. - 2004, nr 3, s. 6-16

146. Strefnel, Michał

NARKOMANIA i dopalacze / Michał Strefnel // Biol. w Szk. - 2010, nr 6, s. 20-34

147. Struzik, Marta

SIEĆ ekspertów wojewódzkich ds. informacji o narkotykach i narkomanii: struktura, zadania i funkcje / Marta Struzik// Serwis Inform. Narkomania. - 2007, nr 3, s. 45-48

148. Struzik, Marta

PRZESTĘPSTWA zwišzane z narkotykami. Próba zdefiniowania zjawiska / Marta Struzik // Serwis Inform. Narkomania. - 2007, nr 2, s. 5-8

149. Struzik, Marta

UŻYWANIE substancji psychoaktywnych przez osoby starsze / Marta Struzik // Serwis Inform. Narkomania. - 2008, nr 4,s. 26-30

150. Syroka, Katarzyna

INSTYTUCJA rzecznika praw pacjenta i rzecznika praw osób uzależnionych - kilka refleksji / Katarzyna Syroka // SerwisInform. Narkomania. - 2012, nr 2, s. 4-9

151. Szczepkowski, Jacek

MŁODZIEŻ a narkotyki : charakterystyka osób podejmujących terapię / Jacek Szczepkowski //W: środowisko - młodzież -zdrowie / red. nauk. Jan A. Malinowski. - Toruń : "Akapit", 2007. - S. 159-177

152. Teesson, Maree

Uzależnienia / Maree Teesson, Louisa Degenhardt, Wayne Hall; przeł. Zofia Pelc. - Gdańsk : Gdańskie Wydaw. Psychologiczne, 2005. - 140 s. ; 24 cm. - (Psychologia Kliniczna). - Bibliogr. Indeks. - ISBN 83-89574-55-1

Nr inw.: 39159, Sygnatura: 39159

Nr inw.: 39160, Sygnatura: 39160

Nr inw.: 39161, Sygnatura: PA-39161

153. Tokarczyk, Ewa

NARKOTYKI a kierowanie pojazdem / Ewa Tokarczyk // Pedag. Społ. - 2009, nr 3-4, s. 89-107

154. Toroń, Barbara

NARKOTYKI drogą do wykluczenia społecznego - badania skali rozpowszechnienia doświadczeń związanych z narkotykami wśród młodzieży szkolnej / Barbara Toroń // Auxil. Soc. - 2005, nr 2, s. 239-249

155. Trębińska-Szumigraj, Ewa

Współuzależnienie matek narkomanów / Ewa Trębińska-Szumigraj. - Gdańsk : Gdańskie Wydaw. Psychologiczne, 2010. - 248 s. : il. ; 21 cm. - Bibliogr. s. 229-243.. - ISBN 978-83-7489-266-7

Nr inw.: 42379, Sygnatura: 42379

156. Urban, Bronisław

Zachowania dewiacyjne młodzieży / Bronisław Urban. - Wyd. 4. - Kraków : Wydaw. Uniw. Jagiellońskiego, 2000. - 226 s. ; 23 cm. - Bibliogr.

Nr inw.: 37310, Sygnatura: 37310

Nr inw.: 37311, Sygnatura: 37311

157. Uziałło, Jarosław

BIOLOGICZNE podstawy uzależnień / Jarosław Uziałło // Serwis Inform. Narkomania. - 2009, nr 2, s. 20-24

158. Uziałło, Jarosław

MARIHUANA: mity i rzeczywistość / Jarosław Uziałło // Probl. Nark. - 2008, nr 3, s. 75-82

159. Walendzik-Ostrowska, Agnieszka

SEKS i narkotyki nowe obszary profilaktyki / Agnieszka Walendzik-Ostrowska // Remedium. - 2007, nr 8, s. 30-31

160. Wesołowska, Anna

NARKOMANIA i przestępczoœć wśród młodzieży / Anna Wesołowska // Probl. Nark. - 2003, nr 3, s. 42-46

161. Wincenciak, Witold

ZAINTERESOWANIE młodzieży narkotykami. Kilka uwag na podstawie wyników badań własnych / Witold Wincenciak // Wychow.na co Dzień. - 2006, nr 10-11, s. 19-21

162. Władoń, Jagoda

DZIAŁANIA Stowarzyszenia MONAR w sferze zapobiegania narkomanii i rehabilitacji osób uzależnionych / Jagoda Władoń //Probl. Nark. - 2001, nr 2, s. 28-32

163. Worona, Piotr

WPROWADZANIE do obrotu środków odurzających w świetle wyników badań empirycznych / Piotr Worona // Probl. Nark. - 2008, nr 2, s. 5-42

164. Wrona, Jacek

Narkotyki, narkomania : podstawy wiedzy / Jacek Wrona. - Częstochowa : Pomoc Wydawnictwo Misjonarzy Krwi Chrystusa, 2009. - 192 s. ; 20 cm. - ISBN 978-83-7256-932-5

Nr inw.: 42784, Sygnatura: 42784

165. Zachowania

Zachowania ryzykowne dzieci i młodzieży / pod red. Niny Ogińskiej-Bulik. - Łódz : Wydaw. WSH-E, 2006. - 143 s. : il., tab. ; 21 cm. - Bibliogr. przy pracach. - ISBN 83-7405-202-3

Nr inw.: 40788, Sygnatura: 40788

Nr inw.: 40789, Sygnatura: 40789

166. Zagrożenia

Zagrożenia cyberprzestrzeni i świata wirtualnego / red. nauk. Józef Bednarek, Anna Andrzejewska. - Warszawa : "Difin", 2014. - 226 s. ; 24 cm. - Bibliogr.. - ISBN 978-83-7930-228-4

Nr inw.: 42904, Sygnatura: 42904

167. Zakrzewski, Tomasz

ZBIERANIE informacji o nowych substancjach psychoaktywnych oraz trendach na scenie narkotykowej w internecie / Tomasz Zakrzewski // Serwis Inform. Narkomania. - 2010, nr 1, s. 15-19

168. Zakrzewski, Tomasz

MECHANIZMY perswazji i reklamy środków psychoaktywnych w internecie / Tomasz Zakrzewski // Serwis Inform. Narkomania. - 2009, nr 1, s. 11-15

169. Zakrzewski, Tomasz

MECHANIZMY perswazji i reklamy środków psychoaktywnych w internecie - część II / Tomasz Zakrzewski // Serwis Inform.Narkomania. - 2009, nr 2, s. 11-13

170. Zakrzewski, Tomasz

MECHANIZMY perswazji i reklamy środków psychoaktywnych w internecie - część III / Tomasz Zakrzewski // Serwis Inform.Narkomania. - 2009, nr 3, s. 18-21

171. Zakrzewski, Tomasz

MECHANIZMY perswazji i reklamy środków psychoaktywnych w internecie - część IV / Tomasz Zakrzewski // Serwis Inform.Narkomania. - 2009, nr 4, s. 33-37

 


[ strona główna ]

 

 
Jednostka oświatowa
Samorządu Województwa Śląskiego

DANE ADRESOWE

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka
im. Józefa Lompy w Katowicach
Filia w Gliwicach
ul. Przedwiośnie 2
44-119 Gliwice
tel. (32) 231-35-38
fax (32) 231-35-37
http://www.gliwice.pbw.katowice.pl
e-mail: