Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka

im. Józefa Lompy w Katowicach

Filia w Gliwicach


Strona główna
Katalog On-Line
Godziny otwarcia
Aktualności
Oferta dla nauczycieli
O bibliotece
Warsztat biblioteki
Usługi biblioteki
Regulamin
Dojazd
Nowości książkowe
Zestawienia bibliograficzne
Galeria wydarzeń
Linki
 
Nowości w zbiorach biblioteki:

>> wykaz <<
Informacje o książkach
Prolongaty terminów
Email:
Tel.:

  (32)231-35-38
O P A C
katalog elektroniczny

>>katalog online<<

 

"Nasze małe ojczyzny..." czyli o edukacji regionalnej w szkole.

Zestawienie bibliograficzne w wyborze opracowane w oparciu o zbiory własne biblioteki (kwiecień 2014 r.)

 

1. Angiel, Joanna

JAK pisać scenariusze zajęć z zakresu edukacji regionalnej / Joanna Angiel // Częst. Biul. Oświat. - 2002, nr 1, s.8-10

2. Asyngier-Kozieł, Anna

EDUKACJA regionalna a edukacja narodowa i europejska / Anna Asyngier-Kozieł // Jęz. Pol. Szk. IV-VI. - 2004/2005, nr 4, s. 7-20

3. Awramiuk, Alina

NAUCZAMY o własnym regionie - czyli właściwie o czym? / Alina Awramiuk // Geogr. w Szk. - 2005, nr 2, s. 27-31

4. Banaszczyk, Renata

MŁODY anioł / Renata Banaszczyk //W: Jasełka i misteria / pod red. Krystyny Radwan. - Kraków : "Rubikon", 2003. - s.68-74

5. Barańska, Anna

"MOJA mała ojczyzna" - edukacja regionalna w klasach I-III / aut. Anna Barańska i in. // Naucz. Pocz. - 2001/2002, nr5/6, s. 22-43

6. Bargielska, Anna

EDUKACJA regionalna - w kręgu pojęć ojczyzny, patriotyzmu, tożsamości / Anna Bargielska // Drama. - 2006, nr 50, s.6-16

7. Bartkowiak, Elżbieta

REGIONALIZM a Unia Europejska / Elżbieta Bartkowiak // Mag. Szk. - 2003, nr 1, s. 19

8. Bieńkowska, Bogusława

WIGILIA w tradycji polskiej: scenariusz konkursu / Bogusława Bieńkowska // Por. Bibl. - 2004, nr 12, s. 30-31

9. Biliński, Lucjan

REGIONALIZM - przeżytek czy szansa, której nie wolno zmarnować / Lucjan Biliński // Bibliotekarz. - 2000, nr 10, s.9-13

10. Bliżej

Bliżej Europy. - Warszawa : Media Corporation, 2000. - kas. wideo [VHS]. - (świat Wokół Nas). - Cz. 1 : Europa regionalna. - 1 kas. wideo [VHS] (58 min.)

Nr inw.: 87K, Sygnatura: V-87/I

11.Bryk, Anna

EDUKACJA regionalna w bibliotece szkolnej / Anna Biernacka-Bryk // Bibliotekarz. - 2009, nr 11, s. 5-9

12. Brzezińska, Anna W.

KULTURA własnego regionu / Anna W. Brzezińska // Eduk. i Dialog. - 2005, nr 2, s. 6-9

13. Budrewicz, Zofia

KULTUROWE dziedzictwo "małych ojczyzn" w dydaktyce polonistycznej / Zofia Budrewicz // Polonistyka. - 2005, nr 5, s.272-276

14.Cybula, Adrian

Heterogeniczność regionu, integracja regionalna a rozwój regionalny / Adrian Cybula // Stud. Socjol. - 2009, nr 4, s.43-61

15. Cader, Mirosława/P>

EDUKACJA regionalna w nauczaniu wczesnoszkolnym / Mirosława Cader // Życie Szk. - 2002, nr 3, s. 157-158

16. Daniłowicz, Dorota

EDUKACJA regionalna - dziedzictwo kulturowe w regionie : program ścieżki edukacyjnej w szkole ponadgimnazjalnej :(licea ogólnokształcące, profilowane i technika) / Dorota Daniłowicz, Marianna Rant-Tanajewska // Bibl. w Szk. - 2003,nr 2, s. 4

17. Denek, Kazimierz (1932- )

OJCZYZNA : podstawowa wartoœć edukacji, kultury, krajoznawstwa i regionalizmu / Kazimierz Denek // Wychow. na co Dzień. - 1998, nr 1-2, s. 3-8

18. Dubilas, Maria

EDUKACJA regionalna w przedszkolu: propozycja programu / Maria Dubilas // Wychow. na co Dzień. - 2003, nr 6, wkł. s.I-V

19. Dubis, Anna

EDUKACJA regionalna - dziedzictwo kulturowe w regionie (program) / Anna Dubis, Tomasz Majchrzak, Elżbieta Rzepecka-Roszak // Jęz. Pol. Szk. Gimnaz. - 2006/2007, nr 3, s. 100-110

20. Dubis, Anna

EDUKACJA regionalna - dziedzictwo kulturowe w regionie (program) / Anna Dubis, Tomasz Majchrzak, ElżbietaRzepecka-Roszak // Jęz. Pol. Szk. IV-VI. - 2007/2008, nr 2, s. 100-107

21. Duda, Joanna

DZIECKO w świecie wartości regionalnych / Joanna Duda // Nauczyciel i Szk. - 2009, nr 3-4, s. 59-65 . - Wkładka; nr 2

22. Dyba, Krystyna

JESTEM stšd, z Górnego śląska : częœć 2 / Krystyna Dyba // Wiad. Hist. - 2005, nr 3, s. 35-44

23. Dyba, Krystyna

JESTEM stšd, z Górnego śląska : część 1 / Krystyna Dyba // Wiad. Hist. - 2005, nr 2, s. 24-33

24. Dyba, Krystyna

Jestem stąd, z Górnego śląska : edukacja regionalna (dziedzictwo kulturowe w regionie), program nauczania ścieżkiedukacyjnej dla szkół ponadgimnazjalnych / Krystyna Dyba; Stowarzyszenie Oświatowców Polskih. - Toruń : SOP, 2004. - 56 s. ; 18 cm. - ISBN 83-7352-073-2

Nr inw.: 2074PB, Sygnatura: 2074/pb

25. Edukacja

Edukacja regionalna : z historii, teorii i praktyki / pod red. Maria Teresa Michalewska; Uniwersytet śląski wKatowicach Instytut Pedagogiki. - Kraków : "Impuls", 1999. - 203 s. ; 22 cm. - ISBN 83-86994-97-5

Nr inw.: 36930, Sygnatura: MD-36930

Nr inw.: 42036, Sygnatura: 42036

26. Edukacja

Edukacja regionalna - dziedzictwo kulturowe w regionie : wybór materiałów z wojewódzkiej konferencji Katowice4-5.10.1999 r. / [aut. Iwona Nowakowska-Kempna i in.]; Wojewódzki Ośrodek Metodyczny w Katowicach. - Katowice : Woj. Ośr. Metodyczny, 2000. - 134 s. ; 21 cm. - ISBN 83-86814-58-6

Nr inw.: 37775, Sygnatura: MD-37775

27. Edukacja

Edukacja regionalna : poradnik dla nauczycieli szkoły podstawowej / pod red. Zofii Piwońskiej. - Rzeszów : "Fosze", 2001. - 159 s. : il., tab. ; 24 cm. - Bibliogr.. - ISBN 83-87602-68-X

Nr inw.: 37786, Sygnatura: MD-37786

Nr inw.: 37787, Sygnatura: 37787

28. Europejskie

Europejskie wigilijne stoły : materiały pomocnicze dla nauczycieli i uczniów / aut. Alina Jaworska i in.. - Pszczyna : Zespół Szkół Ekonomicznych, 2001. - 74 s.,[8] s. tabl. kolor. : il., mapy ; 24 cm. - Bibliogr.. - ISBN 83-915518-1-4

Nr inw.: 1874PB, Sygnatura: 1874/pb

29. Geisler, Robert

Górnoślšski regionalizm jako praktyka dyskursywna / Robert Geisler // Stud. Socjol. - 2009, nr 4, s. 63-83

30. Gendera, Kamila

LEKCJA gwary / Kamila Gendera // Wszystko dla Szk. - 2009, nr 4, s. 8-9 Dwie scenki napisane gwarą wielkopolską do wykorzystania na lekcji języka polskiego i kółka polonistycznego lub teatralnego w klasie IV (w ramach ścieżki edukacyjnej - edukacja regionalna)

31. Gendera, Kamila

LEKCJA gwary / Kamila Gendera // Wszystko dla Szk. - 2009, nr 4, s. 8-9

32. Gozdecka, Renata. Red.

MOTYWY zwierząt w wybranych ścieżkach edukacyjnych / Renata Gozdecka, Anna Boguszewska // Wychow. Muz. Szk. - 2002,nr 3, s. 120-137

33. Jastrzębska-Gzella, Hanna

EDUKACJA regionalna na lekcjach sztuki / Hanna Jastrzębska-Gzella // Drama. - 2006, nr 49, s. 21-24

34. Kisiel, Mirosława

ELEMENTY sztuki regionalnej w pozaszkolnej edukacji młodego pokolenia / Mirosław Kisiel // Wychow. Muz. Szk. - 2004,nr 4, s. 194-203

35. Konieczka-śliwińska, Danuta

EDUKACJA regionalna w szkolnictwie ponadgimnazjalnym / Danuta Konieczka-śliwińska // Wiad. Hist. - 2004, nr 2, s.52-55

36. Kossakowska-Jarosz, Krystyna

EDUKACJA regionalna w kształceniu polonistycznym / Krystyna Kossakowska-Jarosz // Polonistyka. - 2005, nr 4, s. 10-17

37. Kośmicka, Maria

MOJE rodzinne miasto europejską kuźnią talentów: propozycja turnieju / Maria Kośmicka, Ewa Kubiak // Bibl. w Szk. -2004, nr 9, s. 12-15

38. Krawczuk, Krystyna

EDUKACJA regionalna na lekcjach języka polskiego / Krystyna Krawczuk // Jęz. Pol. Szk. Gimnaz. - 2001/2002, nr 3, s.50-58

39. Król, Andrzej

EDUKACJA regionalna - dziedzictwo kulturowe w regionie : konferencja regionalna Województwa śląskiego / Andrzej Król// Dyr. Szk. - 2000, nr 2, s. 15-18

40. Książek, Wojciech

EDUKACJA regionalna w polskiej reformie oświaty / Wojciech Książek // Dyr. Szk. - 2000, nr 7-8, s. 12-14

41. Kunicki, Dariusz

EDUKACJA regionalna i środowiskowa w katechezie / Dariusz Kunicki // Wychow. na co Dzień. - 2000, nr 6, s. 17-18

42. Łyżbicka, Patrycja

EDUKACJA regionalna w kontekście najnowszej prozy polskiej / Patrycja Łyżbicka // Wychow. na co Dzień. - 2003, nr 3,s. 19-20

43. Majstrowicz, Barbara

OCALIĆ od zapomnienia : edukacja regionalna w klasach I-III / Barbara Majstrowicz // Wychow. na co Dzień. - 2004, nr 9, wkł. s. V-VII

44. Makles, Grażyna

śWIETLICA szkolna ważnym miejscem realizacji ścieżki edukacyjnej - edukacja regionalna - dziedzictwo kulturowe wregionie (semestr I) / Grażyna Makles // Częstochowski Biul. Oświat. - 2007, nr 4, s. 49-55

45. Makles, Grażyna

śWIETLICA szkolna ważnym miejscem realizacji ścieżki edukacyjnej - Edukacja regionalna - dziedzictwo kulturowe wregionie (semestr II) / Grażyna Makles // Częstochowski Biul. Oświat. - 2008, nr 1, s. 40-44

46. Miasto

Miasto Gliwice / oprac. Piotr Rościszewski, il. Kazimierz Frydel, Celina Kotula. - Katowice : Regionalna Pracownia Krajoznawcza PTTK. -21 cm. - (Inwentaryzacja Krajoznawcza Województwa Katowickiego, ISSN z. 10). - Cz. 1 : Starówka. - Wyd. 2. - 1998. - 22 s. : il.. - ISBN 83-902723-3-4

Nr inw.: 1698PB, Sygnatura: GS-1698/pb

47. Nocoń, Halina

"Poznać po mowie, co kto ma w głowie" : edukacja regionalna na lekcjach języka polskiego / Halina Nocoń // Warszt. Pol. - 1998, nr 3, s. 35-38

48. Oczywiste

Oczywiste nieoczywiste : telewizyjne audycje dla gimnazjów (Edukacja regionalna. Wiedza o społeczeństwie) / scen. irealiz. Jadwiga Nowakowska. - Warszawa : MENIS, 2004. - 2 kas. wideo [VHS]. - (Powszechna Wideoteka Edukacyjna). - Cz. 1 : Kultura Ormian. Kultura Ukraińców. Kultura Greków. Kultura Węgrów. Kultura Staroobrzędowców. - 1 kas. wideo[VHS] (130 min.). - 5 filmów prezentujących dorobek kultury mniejszości i grup etnicznych mieszkających w Polsce.

Nr inw.: 124K, Sygnatura: V-124/I

49. Oczywiste

Oczywiste nieoczywiste : telewizyjne audycje dla gimnazjów (Edukacja regionalna. Wiedza o społeczeństwie) / scen. irealiz. Jadwiga Nowakowska. - Warszawa : MENIS, 2004. - 2 kas. wideo [VHS]. - (Powszechna Wideoteka Edukacyjna). - Cz. 2 : Kultura Niemców. Kultura Rosjan. Kultura Kaszubów. Kultura Szwedów. Kultura Francuzów. Kultura Żydów. - 1kas. wideo [VHS] (150 min.). - 6 filmów prezentujących dorobek kultury mniejszości i grup etnicznych mieszkających w Polsce.

Nr inw.: 125K, Sygnatura: V-124/II

50. Odoj, Grzegorz

Edukacja regionalna - dziedzictwo kulturowe w regionie : karty pracy / Grzegorz Odoj, Andrzej Peć. - Kielce : "MAC Edukacja", 2002. - 79 s. ; 23 cm. - (ścieżka Edukacyjna. Liceum ogólnokształcące, ISSN ISSN profilowane i technikum). - ISBN 83-7315-014-5

Nr inw.: 2006PB, Sygnatura: MD-2006/pb

51. Parczuk, Danuta

EDUKACJA historyczna i regionalna w zreformowanej szkole / Danuta Parczuk // Dyr. Szk. - 2002, nr 6, s. 27-28

52. Paszko, Artur

REGIONALNA i ponadregionalna współpraca bibliotek / Artur Paszko // Por. Bibl. - 2005, nr 3, s. 4-8

53. Plit, Florian

O EDUKACJI regionalnej w Gliwicach / Florian Plit // Geogr. w Szk. - 2005, nr 2, s. 60-61

54. Pomirska, Zofia

Baśń regionalna w kształtowaniu poczucia tożsamości u dziecka / Zofia Pomirska // Jęz. Pol. Szk. IV-VI. - 2007/2008,nr 1, s. 40-46

55. Przybyła, Wiesław

LEGENDY i podania regionalne w szkole podstawowej / Wiesław Przybyła // Jęz. Pol. Szk. IV-VI. - 2007/2008, nr 2, s.7-14

56. Rogosz, Wiesława

"MOJE miasto i region są piękne" : edukacja regionalna w pracy biblioteki szkolnej / Wiesława Rogosz // Wychowawca. -2002, nr 4, s. 29

57. Rudy

Rudy na europejskim szlaku cysterskim / aut. programu Teresa Rel-Szeligowska. - Katowice : Centrum Dziedzictwa Kulturowego Górnego śląska, 1998. - 1 kas. wideo [VHS] (30 min.) + poradnik metodycznydla nauczycieli. - (Videoteka Regionalna)

Nr inw.: 75K, Sygnatura: V-75

58. Rwońska, Elżbieta

EDUKACJA regionalna w szkole: zestawienie bibliograficzne za lata 1999-2003 / Elżbieta Rwońska // Bibl. w Szk. - 2004, nr 2, s. 27-29

59. Smuda, Bożena

REGIONALNA edukacja wczesnoszkolna / Bożena Smuda // Życie Szk. - 2002, nr 2, s. 105-112

60. Sopot-Zembok, Barbara

EDUKACJA regionalna / Barbara Sopot-Zembok, Halina Nocoń // Eduk. i Dialog. - 1998, nr 7, s. 59-62

61. Stefaniak, Małgorzata

REGIONALIZM w szkole / Małgorzata Stefaniak // Nowe w Szk. - 2003, nr 7-8, s. 27-34

62. Strońska, Maria

EDUKACJA regionalna w szkole podstawowej / Maria Strońska // Nowa Szk. - 2006, nr 2, s. 26-32

63. Suder, Bogusława

EDUKACJA ekologiczna z elementami edukacji regionalnej / Bogusława Suder // Aura. - 2004, nr 6, dod. s. 1-4

64. Synak, Brunon

SPOŁECZNO-kulturowe aspekty edukacji regionalnej / Brunon Synak //W: Społeczeństwo, demokracja, edukacja: nowe wyzwania w pracy socjalnej / red. Krystyna Marzec-Holka. - Bydgoszcz : Wydaw. Akademii Bydgoskiej, 2000. - s. 47-54

65. Synowiec, Helena

ROLA gwary w edukacji regionalnej (refleksje dydaktyczne, propozycje ćwiczeń) / Helena Synowiec // Jęz. Pol. Szk.Gimnaz. - 2008/2009, nr 2, s. 27-41

66. Synowiec, Helena

WSPÓŁPRACA rodziny i szkoły w przekazywaniu tradycji regionalnej / Helena Synowiec // Jęz. Pol. Szk. IV-VI. -2008/2009, nr 3, s. 43-54

67. Synowiec, Helena

ROLA gwary w edukacji regionalnej (refleksje dydaktyczne, propozycje ćwiczeń) / Helena Synowiec // Jęz. Pol. Szk.Gimnaz. - 2008/2009, nr 2, s. 27-41

68. Szkolna

Szkolna monografia naszej miejscowości. W drodze do wspólnej Europy : praca zbiorowa / pod red. Danuty Cichy. - Płock : Ośr. Doskonalenia Nauczycieli, 2003. - 216 s. : rys., tab., wykr. ; 24 cm. - ISBN 83-918749-0-7

Nr inw.: 38571, Sygnatura: MD-38571

69. Szydłowski, Witold

EDUKACJA regionalna na zajęciach techniki w klasie VI / Witold Szydłowski // Wychow. Tech. Szk. - 2003, nr 3, s. 44-45

70. Tarasiewicz, Andrzej

EDUKACJA regionalna poprzez konkursy / Andrzej Tarasiewicz // Geogr. w Szk. - 2005, nr 2, s. 46-49

71. Wójcik-Łagan, Hanna

EDUKACJA regionalna - dziedzictwo kulturowe w regionie - świetokrzyskie / Hanna Wójcik-Łagan // Wiad. Hist. - 2004,nr 3, s. 148-149

72. Wójtowicz, Bożena

EDUKACJA geograficzna + edukacja regionalna + edukacja ekologiczna = edukacja holistyczna / Bożena Wójtowicz //Geogr. w Szk. - 2005, nr 2, s. 12-17

73. Zellma, Anna

EDUKACJA regionalna / Anna Zellma // Wychowawca. - 2000, nr 10, s. 8-11

74. Zellma, Anna

EDUKACJA regionalna a współczesne przemiany społeczne / Anna Zellma // Edukcja. - 2001, nr 2, s. 21-33

75. Ziołowicz, Katarzyna

EDUKACJA regionalna jako element edukacji patriotycznej / Katarzyna Ziołowicz // Naucz. Począt. - 2007/2008, nr 1, s.42-51

 


[ strona główna ]

 

 
Jednostka oświatowa
Samorządu Województwa Śląskiego

DANE ADRESOWE

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka
im. Józefa Lompy w Katowicach
Filia w Gliwicach
ul. Przedwiośnie 2
44-119 Gliwice
tel. (32) 231-35-38
fax (32) 231-35-37
http://www.gliwice.pbw.katowice.pl
e-mail: