Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka

im. Józefa Lompy w Katowicach

Filia w Gliwicach


Strona główna
Katalog On-Line
Godziny otwarcia
Aktualności
Oferta dla nauczycieli
O bibliotece
Warsztat biblioteki
Usługi biblioteki
Regulamin
Dojazd
Nowości książkowe
Zestawienia bibliograficzne
Galeria wydarzeń
Linki
 
Nowości w zbiorach biblioteki:

>> wykaz <<
Informacje o książkach
Prolongaty terminów
Email:
Tel.:

  (32)231-35-38
O P A C
katalog elektroniczny

>>katalog online<<

 

Doradztwo zawodowe

Zestawienie bibliograficzne za lata 2000-2015 w wyborze opracowane w oparciu o zbiory własne biblioteki (kwiecień 2016)

 

1. Baraniak, Barbara

SZKOŁA miejscem pracy doradcy zawodowego / Barbara Baraniak // Eduk. Ustaw. Doros. - 2004, nr 3, s. 73-82

2. Bartosiak, Małgorzata

KSZTAŁTOWANIE kompetencji personalnych i społecznych w szkole zawodowej drogą do sukcesu na rynku pracy / Małgorzata Bartosiak // Eduk. Ustaw. Doros. - 2014, nr 4, s. 125-138

3. Bednarczyk, Henryk (1943- )

BADANIA wpływu nowych lokalnych systemów informacji i doradztwa na rynek pracy / Henryk Bednarczyk, Tomasz Kupidura// Eduk. Ustaw. Doros. - 2007, nr 1, s. 48-53

4. Bednarczyk, Henryk (1943- )

WPŁYW nowych lokalnych systemów informacji i doradztwa na rynek pracy - projekt COST A 23 / Henryk Bednarczyk, Tomasz Kupidura // Edukacja. - 2007, nr 3, s. 28-38

5. Bielak, Bolesław

Jak pomóc uczniom w wyborze zawodu? / Bolesław Bielak. - Warszawa : Wydaw. Szk. i Pedagogiczne, 2009. - 87 s. ; 23 cm. - (Vademecum Dyrektora). - Bibliogr.. - ISBN 978-83-02-10465-7

Nr inw.: 41408, Sygnatura: MD-41408

Nr inw.: 41409, Sygnatura: 41409

6. Bilon, Anna

PORADOZNAWSTWO wobec ogólnej refleksji nad poradnictwem / Anna Bilon // Eduk. Doros. - 2010, nr 1, s. 49-75

7. Crepon, Bruno

DORADZTWO dla bezrobotnych: czy skraca czas pozostawania bez pracy i powrotu do stanu bezrobocia? / Bruno Crepon,Muriel Dejemeppe, Mare Gurgand // Eduk. Ustaw. Doros. - 2007, nr 1, s. 79-83

8. Czerkawska, Alicja

Etyczny wymiar poradnictwa zawodowego / Alicja Czerkawska, Andrzej Czerkawski. - Warszawa : Kraj. Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej, 2005. - 64 s. ; 24 cm. - (BDZ Biblioteczka Doradcy Zawodowego). - Bibliogr. s. 60-64. - ISBN 83-88780-72-7

Nr inw.: 41330, Sygnatura: EZ-41330

Nr inw.: 41886, Sygnatura: 41886

9. Człowiek

Człowiek w środowisku pracy / pod red. Grażyny E. Kwiatkowskiej i Anny Siudem. - Lublin : Wydaw. Uniw. M. Curie-Skłodowskiej, 2011. - 199 s. : il. ; 24 cm. - (Analiza Współczesnych Zjawisk Społecznych). - Bibliogr. przy pracach. - ISBN 978-83-227-3296-0

Nr inw.: 42867, Sygnatura: 42867

10. Dębska, Ewa

MENTOR, coach, facylitator - trzy role doradcy zawodu / Ewa Dębska // Eduk. Doros. - 2010, nr 1, s. 77-89

11. Diaprezamus

Diaprezamus : pakiet diagnostyczno-metodyczny wspierający proces orientacji zawodowej dzieci i młodzieży. Inspiracjei założenia teoretyczne. - Katowice : Uniwersytet śląski, 2010. - 223 s. : rys., tab. ; 25 cm. - Bibliogr. przy rozdz.. - ISBN 978-83-61975-12-0

Nr inw.: 43138, Sygnatura: 43138

12. Diec, Agata

Ze szkoły do pracy : informator dla ucznia : pakiet diagnostyczno-metodyczny wspierajšcy proces orientacji zawodowejdzieci i młodzieży / Agata Diec. - Katowice : Uniw. śląski, 2010. - 40 s. ; 30 cm

Nr inw.: 43154, Sygnatura: 43154

13. Dobrowolska, Małgorzata

PORADNICTWO zawodowe w dobie integracji europejskiej. Przeciwdziałanie marginalizacji społecznej i zawodowej /Małgorzata Dobrowolska // Chowanna. - 2004, t. 2, s. 33-41

14. Doradztwo

Doradztwo karier. Wyzwania i zagrożenia : wytyczne dla programów edukacyjnych majšcych kształtować pożšdanezainteresowania, predyspozycje i motywatory / red. Marta Stasiła-Sieradzka. - Katowice : Uniw. śląski, 2010. - 133 s. : tab., rys. ; 24 cm. - Bibliogr. przy rozdz.. - ISBN 978-83-62457-28-1

Nr inw.: 43151, Sygnatura: 43151

Nr inw.: 43152, Sygnatura: 43152

15. Doradztwo

Doradztwo zawodowe a wyzwania międzykulturowe / aut. Anna Paszkowska-Rogacz i in.. - Warszawa : Kraj. Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej, 2006. - 112 s. : il. ; 24 cm. - (BDZ Biblioteka Doradcy Zawodowego). - Bibliogr. przy rozdz.. - ISBN 83-88780-76-X

Nr inw.: 41329, Sygnatura: EZ-41329

Nr inw.: 41922, Sygnatura: 41922

16. Drabik-Podgórna, Violetta

TRANZYCJA jako nowa kategoria biograficzna we współczesnym poradnictwie zawodowym / Violetta Drabik-Podgórna // Eduk.Doros. - 2010, nr 1, s. 91-104

17. Edukacja

Edukacja międzykulturowa w warunkach kultury globalnej. Od rozważań definicyjnych do praktycznych zastosowań. - Poznań : Wydaw. Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa, 2013 =>. -25 cm. - T. 2 / red. nauk. Natalia Dębowska, Marta Walachowska, Natasza Starik. - 2014. - 514 s. : tab., rys.. - (Edukacja XXI wieku ; 31). - ISBN 978-83-61304-83-8 Kompetencje; Niepewność; e-Twinning; grafika 3D

Nr inw.: 42948, Sygnatura: PG-42947/II

18. Edukacja

Edukacja dorosłych, doradca zawodowy, rynek pracy : praca zbiorowa / pod red. Agnieszki Stopińskiej-Pająk. - Warszawa : Wydaw. WSP TWP, 2006. - 200 s. : il. ; 25 cm. - Bibliogr. s. 192-200 i przy pracach.. - ISBN 83-88278-70-3

Nr inw.: 40029, Sygnatura: ED-40029

Nr inw.: 40030, Sygnatura: 40030

Nr inw.: 40031, Sygnatura: 40031

19. Gawlik, Tadeusz

NOWE uregulowania prawne z poradnictwa zawodowego / Tadeusz Gawlik, Tomasz Kupidura // Eduk. Ustaw. Doros. - 2004, nr3, s. 55-64

20. Gęsicki, Janusz

DORADZTWO zawodowe dawniej i dziś / Janusz Gęsicki // Nowa Szk. - 2004, nr 5, s. 19-21

21. Greiner, Iwona

SIEĆ wspierająca mobilność edukacyjną i zawodową / Iwona Greiner, Jakub Oniszczuk // Nowa Eduk. Zawod. - 2004, nr 5,s. 17-19

22. Greiner, Iwona

NAUCZYCIEL - wychowawca doradcą zawodowym ucznia / Iwona Greiner // Nowa Eduk. Zawod. - 2002, nr 3, s. 19-21

23. Hamerla, Damian

BYĆ przedsiębiorczym - mieć pracę! / Damian Hamerla, Krzysztof Kacuga // Mag. Szk. - 2003, nr 1, s. 12-13 Projekt dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych

24. Jabłońska, Bożena

DORADCY zawodowi a agencjach pośrednictwa pracy zakładów doskonalenia zawodowego / Bożena Jabłońska // Eduk. Ustaw.Doros. - 2001, nr 4, s. 104-108

25. Jaczyńska, Monika

ORIENTACJA szkolna a orientacja zawodowa / Monika Jaczyńska // Wychow. Tech. Szk. - 2005, nr 3, s. 8-13

26. Jakość

Jakość edukacji : różnorodne perspektywy / pod red. Grzegorza Mazurkiewicza. - Kraków : Wydaw. Uniw. Jagiellońskiego, 2012. - 415 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. przy rozdz.. - ISBN 978-83-233-3296-1 Normy społeczne; Dydaktyka ewolucyjna; Zespoły nauczycieli; Koncepcja pracy szkoły

Nr inw.: 42803, Sygnatura: 42803

Nr inw.: 42804, Sygnatura: 42804

27. Janicki, Ludwik

WYBÓR zawodu a kształcenie młodzieży w szkołach zawodowych / Ludwik Janicki // Nowa Eduk. Zawod. - 2003, nr 1, s.24-26

28. Janiga, Maria

ORIENTACJA szkolna i zawodowa w Gimnazjum / Maria Janiga // Probl. Opiek.-Wych. - 2002, nr 3, s. 39-41

29. Kaczmarek, Maria

DZIENNIK szkolnego doradcy zawodowego / Maria Kaczmarek [i in.] // Forum Naucz. - 2011, nr 3, s. 50-53 tabele

30. Kałmuk, Aneta

Konstrukcja narzędzi diagnostycznych DIAPREZAMUS : raport z badań / Aneta Kałmuk, Bartosz Kondratek. - Katowice : Uniw. ślšski, 2010. - 26 s. : tab., wykr. ; 24 cm. - ISBN 978-83-62457-24-3

Nr inw.: 43153, Sygnatura: 43153

31. Kamińska, Aleksandra

PRZYGOTOWANIE uczniów do aktywności zawodowej w dobie globalizacji / Aleksandra Kamińska // Wychow. na co Dzień. -2012, nr 7-8, s. 33-43

32. Kania, Iwona

RAPS (Rozpoznanie i Analiza Potrzeb Szkoleniowych) wœród szkolnych doradców zawodowych / Iwona Kania // Nowa Eduk.Zawod. - 2004, nr 3, s. 28-31 Badania na podstawie Szkolnych Oœrodków Kariery

33. Kargulowa, Alicja

DORADZTWO jako forma pomocy / Alicja Kargulowa // Probl. Opiek.-Wych. - 2003, nr 2, s. 7-13

34. Kargulowa, Alicja

ZMIANY tożsamości poradnictwa zawodowego i ich reperkusje / Alina Kargulowa // Chowanna. - 2006, T. 2, s. 111-125

35. Kargulowa, Alicja

ZMIANY w polskim poradnictwie / Alicja Kargulowa // Eduk. Doros. - 2010, nr 1, s. 9-26

36. Kargulowa, Alicja

O teorii i praktyce poradnictwa : odmiany poradoznawczego dyskursu: podręcznik akademicki / Alicja Kargulowa. - Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 2004. - 232 s. ; 24 cm. - Bibliogr. - Indeksy. - ISBN 83-01-14224-3

Nr inw.: 38799, Sygnatura: EZ-38799

Nr inw.: 38800, Sygnatura: 38800

37. Klawikowska, Maja

UWARUNKOWANIA środowiskowe orientacji szkolnej i zawodowej uczniów gimnazjum / Maja Klawikowska // Nauczyciel i Szk. - 2010, nr 3, s. 121-130

38. Komunikacja

Komunikacja w doradztwie zawodowym / pod red. nauk. Daniela Kukli. - Radom : Wydaw. Nauk. ITE- PIB, 2008. - 252, [1] s. : il. ; 24 cm. - (Biblioteka Pedagogiki Pracy ; 173). - Bibliogr. przy pracach.. - ISBN 978-83-7204-682-6

Nr inw.: 41120, Sygnatura: EZ-41120

Nr inw.: 41187, Sygnatura: 41187

39. Koprowska, Dorota

EDUKACJA dla rynku pracy w Słowenii / Dorota Koprowska, Darja Harb // Eduk. Ustaw. Doros. - 2010, nr 2, s. 117-123

40. Kowolik, Piotr

PORADNICTWO i orientacja zawodowa - studium teoretyczne / Piotr Kowolik // Nauczyciel i Szk. - 2014, nr 1, s. 31-47

41. Kowolik, Piotr

KIM jest profesjolog? / Piotr Kowolik // Nauczyciel i Szk. - 2008, nr 3-4, s. 43-46 profesjolog - osoba, która zajmuje się rozwojem zawodowym człowieka (od dziecka do seniora)

42. Krogulec-Sobowiec, Maria

PROJEKT "Moje wymarzone miejsce pracy" / Maria Krogulec-Sobowiec // Nowa Eduk. Zawod. - 2004, nr 5, s. 26-31

43. Kubiczek, Bożena

Biuletyn metodyczny dla nauczycieli w zakresie rozpoznawania preorientacji i zainteresowań zawodowych uczniów :pakiet diagnostyczno-metodyczny wspierajšcy proces orientacji zawodowej dzieci i młodzieży / Bożena Kubiczek. - Katowice : Uniw. śląski, 2010. - 83 s. ; 30 cm

Nr inw.: 43158, Sygnatura: 43158

44. Kukla, Daniel

PRZYSZŁY doradca zawodowy w społeczeństwie informacyjnym / Daniel Kukla, Łukasz Bednarczyk // Eduk. Ustaw. Doros. -2006, nr 2, s. 60-67

45. Kukla, Daniel

POSZUKIWANIE wiedzy podstawš pewności / Daniel Kukla // Mag. Szk. - 2007, nr 5, s. 14-17 Wpływ orientracji zawodowej na wybory edukacyjno-zawodowe młodzieży

46. Kukla, Daniel

Osoby niepełnosprawne w systemie edukacji i poradnictwa zawodowego / Wioleta Duda, Daniel Kukla, Monika Czerw-Bajer. - Warszawa : "Difin", 2011. - 156 s. : il. ; 23 cm. - (Engram). - Bibliogr. s. 147-156.. - ISBN 978-83-7641-554-3

Nr inw.: 42326, Sygnatura: CN-42326

Nr inw.: 42327, Sygnatura: 42327

Nr inw.: 42328, Sygnatura: 42328

47. Kukla, Daniel

PORADNICTWO zawodowe i praca zawodowa jako integralny proces rewalidacji osób niepełnosprawnych / Daniel Kukla //Eduk. Ustaw. Doros. - 2004, nr 4, s. 65-70

48. Lelińska, Krystyna

ZARYS programu rozwoju poradnictwa zawodowego w warunkach reformy systemu edukacji / Krystyna Lelińska // Szk. Zawod. - 2000, nr 3, s. 13-22

49. Linowski, Krzysztof

W POSZUKIWANIU szerszego modelu przygotowania młodzieży do wyzwań dorosłości / Krzysztof Linowski // Eduk. Ustaw.Doros. - 2013, nr 4, s. 114-131

50. Łodyga, Olga

PORADNICTWO zawodowe w szkole w kontekście reformy edukacji / Olga Łodyga // Szk. Zawod. - 2000, nr 2, s. 17-19

51. Mandrzejewska-Smól, Iwona

Edukacyjno-zawodowe wybory młodzieży gimnazjalnej / Iwona Mandrzejewska-Smól. - Bydgoszcz : Wydaw. Uniw. Kazimierza Wielkiego, 2010. - 291 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. s. 281-287.. - ISBN 978-83-7096-745-1

Nr inw.: 42103, Sygnatura: EZ-42103

Nr inw.: 42104, Sygnatura: 42104

52. Mandrzejewska-Smól, Iwona

Działalność zawodoznawcza w gimnazjum - założenia i realia / Iwona Mandrzejewska-Smól // Nowa Eduk. Zawod. - 2005, nr3, s. 14-19

53. Mazur, Monika

NOWE formy działalności OHP w dziedzinie doradztwa zawodowego / Monika Mazur // Eduk. Ustaw. Doros. - 2005, nr 4, s.90-94

54. Mazurek-Kucharska, Beata M.

UWARUNKOWANIA atrakcyjności zatrudnieniowej i sukcesu w opinii rodziców powracających na rynek pracy / Beata Mazurek-Kucharska // Eduk. Doros. - 2011, nr 1, s. 77-100

55. Michalska, Danuta

ROLA doradców zawodowych w zreformowanym systemie szkolnictwa / Danuta Michalska // Probl. Opiek.-Wych. - 2002, nr 10, s. 46-48

56. Mielczarek, Michał

W POSZUKIWANIU teoretycznych podstaw poradnictwa dla dorosłych. Spotkanie ze Spyrosem Kriwasem / Michał Mielczarek //Eduk. Doros. - 2010, nr 1, s. 105-116

57. Międzykulturowy

Międzykulturowy Ośrodek Doradztwa Zawodowego... : od koncepcji do realizacji / aut. Dorota Madej i in.. - Warszawa : Kraj. Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej, 2007. - 76 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. przy rozdz. s. 58-59.. - ISBN 978-83-88780-81-3

Nr inw.: 2688PB, Sygnatura: EZ-2688/pb

Nr inw.: 41921, Sygnatura: 41921

58. Moczydłowska, Joanna

PROGRAM aktywizacji zawodowej młodzieży / Joanna Moczydłowska // Probl. Opiek.-Wych. - 2002, nr 2, s. 50-52 Stowarzyszenie "Rodzina" z Goniądza

59. Nawrot, Dorota

METODA DELTA w przygotowaniu młodzieży do zawodu - doświadczenia z projektu "CLL - Uczenie się poprzez karierę jako czynnik sukcesu w uczeniu się przez całe życie" / Dorota Nawrot // Eduk. Ustaw. Doros. - 2013, nr 1, s. 98-110

60. Nowacki, Tadeusz W. (1913- )

Zawodoznawstwo / Tadeusz W. Nowacki. - Wyd. 2. - Radom : Inst. Technologii Eksploatacji, 2001. - 301 s. : rys., tab. ; 24 cm. - Bibliogr. - Indeks. - ISBN 83-7204-040-0

Nr inw.: 37913, Sygnatura: EZ-37913

Nr inw.: 37914, Sygnatura: 37914

61. Obraniak, Wojciech Ryszard

DORADCA zawodu / Wojciech Ryszard Obraniak // Wychowawca. - 2005, nr 1, s. 18-19

62. Och, Janusz

FRANCUSKI system edukacji i poradnictwa / Janusz Och // Nowa Eduk. Zawod. - 2005, nr 1, s. 19-22

63. Orzechowska, Ewa

OSOBY i czynniki wpływające na wybór zawodu / Ewa Orzechowska // Nowa Eduk. Zawod. - 2003, nr 3, s. 19-22

64. Parzęcki, Ryszard

WSPOMAGANIE uczniów w wyborze zawodu i kierunku kształcenia / Ryszard Parzęcki // Wychow. na co Dzień. - 2004, nr 7-8, s. 23-25

65. Parzęcki, Ryszard

WYBORY zawodowo-edukacyjne młodzieży w stadium dorastania / Ryszard Parzęcki // Edukacja. - 2001, nr 4, s. 53-59

66. Paszkowska-Rogacz, Anna

Doradztwo zawodowe w systemach szkolnych krajów Unii Europejskiej : ze szczególnym uwzględnieniem Irlandii i Danii /Anna Paszkowska-Rogacz. - Wyd. 2. - Warszawa : Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej, 2006. - 43 s. ; 21 cm. - Bibliogr.. - ISBN 83-88780-75-1

Nr inw.: 2749PB, Sygnatura: EZ-2749/pb

67. Paszkowska-Rogacz, Anna

Młodzieżowy kwestionariusz zainteresowań zawodowych - MŁOKOZZ : podręcznik / [aut. Anna Paszkowska-Rogacz] ; Fundacja Realizacji Programów Społecznych. - Warszawa : Fundacja Realizacji Programów Społecznych, 2011. - 212 s. : il. ; 24 cm + dysk optyczny (CD-ROM). - Bibliogr. s. 137-143. - ISBN 978-83-923088-6-7

Nr inw.: 2792PB, Sygnatura: 2792/pb

68. Paszkowska-Rogacz, Anna

Metody pracy z grupą w poradnictwie zawodowym / Anna Paszkowska-Rogacz, Małgorzata Tarkowska. - Warszawa : Kraj. Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej, 2004. - 223 s. : il. ; 24 cm + dysk optyczny(CD). - (BDZ Biblioteczka Doradcy Zawodowego). - Bibliogr. s. 217-221. - ISBN 83-88780-67-0

Nr inw.: 41326, Sygnatura: EZ-41326

69. Paszkowska-Rogacz, Anna

Psychologiczne podstawy wyboru zawodu : przegląd koncepcji teoretycznych / Anna Paszkowska-Rogacz. - Warszawa : Kraj. Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej, 2003. - 128, [1] s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. s. 122-129. - ISBN 83-88780-40-9

Nr inw.: 41328, Sygnatura: EZ-41328

Nr inw.: 41920, Sygnatura: 41920

70. Pawlak, Joanna

JAK wspierać młodzież w podejmowaniu decyzji edukacyjnych i zawodowych? / Joanna Pawlak // Wychowawca. - 2005, nr 1,s. 5-7

71. Pedagogika

Pedagogika pracy : doradztwo zawodowe / pod red. Henryka Bednarczyka, Janusza Figurskiego, Mirosława Żurka. - Warszawa; Radom : Wyższa Szk. Pedagogiczna ZNP: Inst. Technologii Eksploatacji, [2005]. - 406 s. : rys., wykr. ; 24 cm. - (Biblioteka Pedagogiki Pracy ; t 128). - Bibliogr. przy rozdz.. - ISBN 83-7204-416-3 (ITE)

Nr inw.: 40155, Sygnatura: 40155

Nr inw.: 40156, Sygnatura: 40156

Nr inw.: 40549, Sygnatura: PG-40549

72. Pikulska, Barbara

ORIENTACJA zawodowa: propozycja programu dla Szkolnego Klubu Aktywizacji Zawodowej w szkole ponadgimnazjalnej /Barbara Pikulska, Mirosław Pikulski // Bibl. w Szk. - 2003, nr 12, s. 9-11

73. Płoszyński, Zygmunt

PEDAGOGICZNE aspekty doradztwa zawodowego w szkole / Zygmunt Płoszyński // Prz. Nauk.-Metod. Eduk. dla Bezpieczeństwa. - 2011, nr 1, s. 155-167

74. Podejmowanie

Podejmowanie decyzji zawodowych przez młodzież i osoby dorosłe w nowej rzeczywistości społeczno-politycznej / podred. Bożeny Wojtasik. - Wrocław-Radom : Inst. Pedag. Uniw. Wrocławskiego; Inst. Technologii Eksploatacji, 2001. - 424 s. : rys., tab. ; 24 cm. - Bibliogr.. - ISBN 83-7204-186-5

Nr inw.: 37919, Sygnatura: EZ-37919

Nr inw.: 37920, Sygnatura: 37920

75. Poradnictwo

Poradnictwo zawodowe w teorii i praktyce : monografia zbiorowa / red. nauk. Ryszard Parzęcki. - Gdańsk : Wydaw. Wyższej Szkoły Humanistycznej, 2010. - 289, [3] s. ; 24 cm. - ISBN 978-83-89277-09-1

Nr inw.: 41899, Sygnatura: EZ-41899

76. Poradnictwo

Poradnictwo zawodowe dla osób z grupy szczególnego ryzyka : wybrane aspekty / red. nauk. Daniel Kukla, ŁukaszBednarczyk. - Warszawa : "Difin", 2010. - 318 s. : il. ; 23 cm. - Bibliogr. s. 306-316 i przy pracach. - ISBN 978-83-7641-166-8

Nr inw.: 41733, Sygnatura: EZ-41733

Nr inw.: 41734, Sygnatura: 41734

Nr inw.: 41735, Sygnatura: 41735

77. Posadzy, Justyna

PERSPEKTYWY rozwoju poradnictwa zawodowego w Polsce / Justyna Posadzy // Nowa Eduk. Zawod. - 2004, nr 2, s. 17-18

78. Postek, Sławomir

WYBRANE nowe osiągnięcia psychologii różnic indywidualnych w poradnictwie dorosłych / Sławomir Postek // Eduk. Doros. - 2010, nr 1, s. 143-157

79. Praca

Praca człowieka w XXI wieku : konteksty, wyzwania, zagrożenia / red. Ryszard Gerlach. - Bydgoszcz : Wydaw. Uniw. Kazimierza Wielkiego, 2008. - 457, [1] s. : il. ; 24 cm. - ISBN 978-83-7096-654-6 slöjd - nauka zręczności (prace ręczne); Kompetencje nauczyciela

Nr inw.: 41124, Sygnatura: 41124

Nr inw.: 41125, Sygnatura: 41125

80. Pradela, Agata

Kierunki rozwoju lokalnego rynku pracy na teranie Gliwic. Analiza, diagnoza, rekomendacje : raport z badań / Agata Pradela, Anna Wilińska, Jan Kazmierczak. - Gliwice : Gliwicki Ośrodek Metodyczny, 2012. - 370 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. s. 174-177. - ISBN 978-83-60716-73-1 wykaz aktów prawnych s. 177-180

Nr inw.: 2859PB, Sygnatura: GS-2859/pb

Nr inw.: 2860PB, Sygnatura: 2860/pb

Nr inw.: 2861PB, Sygnatura: 2861/pb

Nr inw.: 2862PB, Sygnatura: 2862/pb

Nr inw.: 2863PB, Sygnatura: 2863/pb

81. Ramirez, Katarzyna

JAKI zawód wybierają gimnazjaliści - wychowankowie domu dziecka / Katarzyna Ramirez // Nowa Szk. - 2006, nr 5, s.43-49

82. Rosalska, Małgorzata

Między szkołą a rynkiem pracy : doradztwo zawodowe w szkołach zawodowych / Małgorzata Rosalska, Anna Wawrzonek. - Warszawa : "Difin", 2012. - 191 s. : il. ; 24 cm. - (Engram). - Bibliogr. s. 188-191. - ISBN 978-83-7641-601-4

Nr inw.: 42559, Sygnatura: EZ-42559

Nr inw.: 42560, Sygnatura: 42560

Nr inw.: 42561, Sygnatura: 42561

83. Rosiak-Ryczkowska, Weronika

REALIZACJA procesu rekrutacji i selekcji personelu przez agencje doradztwa personalnego / Weronika Rosiak-Ryczkowska,Monika Magdziak // Prz. Nauk.-Metod. Eduk. dla Bezpieczeństwa. - 2010, nr 3, s. 47-50

84. Sarzyńska, Ewa

Właściwości samooceny doradców zawodowych / Ewa Sarzyńska // Eduk. Ustaw. Doros. - 2004, nr 1, s. 77-86

85. Sarzyńska, Ewa

Doradca zawodowy w środowisku bezrobotnych / Ewa Sarzyńska. - Lublin : Wydaw. Uniw. M. Curie-Skłodowskiej, 2007. - 207 s. ; 24 cm. - Bibliogr.. - ISBN 978-83-227-2655-6

Nr inw.: 40170, Sygnatura: EZ-40170

Nr inw.: 40501, Sygnatura: 40501

86. Słodowa, Lucyna

JAK pomóc dziecku w doborze zawodu? / Lucyna Słodowa // Wychowawca. - 2005, nr 1, s. 11-13

87. Sobierajski, Tomasz

Doradztwo zawodowe : uniwersalizm i konceptualizacja / Tomasz Sobierajski. - Warszawa : Instytut Stosowanych Nauk Społecznych. Uniw. Warszawski, 2013. - 375 s. : tab. ; 21 cm. - Bibliogr. s. 353-368. - ISBN 978-83-61493-32-7

Nr inw.: 42797, Sygnatura: EZ-42797

Nr inw.: 42798, Sygnatura: 42798

Nr inw.: 42799, Sygnatura: 42799

88. Sobierajski, Tomasz

Kształcenie zawodowe w postindustrialnej gospodarce : demografia, grupowanie, klasyfikacja, doradztwo / Tomasz Sobierajski. - Warszawa : Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej, 2013. - 141 s. : il. ; 25 cm. - Bibliogr. s. 137-141. - ISBN 978-83-64108-16-7

Nr inw.: 42814, Sygnatura: 42814

89. Sołtysińska, Grażyna

ZNACZENIE poradnictwa edukacyjno-zawodowego dla œrodowiska szkolnego / Grażyna Sołtysińska // Nowa Eduk. Zawod. - 2004, nr 1, s. 22-24

90. Stańczyk, Izabela

Doradztwo personalne i zawodowe / Izabela Stańczyk. - Warszawa : "Difin", 2013. - 162, [1] s. : il. ; 23 cm. - Bibliogr. s. 157-162. - ISBN 978-83-7641-856-8 Biuro karier

Nr inw.: 43240, Sygnatura: 43240

91. Stasiła-Sieradzka, Marta

Materiał informacyjny dla rodziców dotyczący perspektywy rozwoju rynku pracy : pakiet diagnostyczno-metodyczny wspierający proces orientacji zawodowej dzieci i młodzieży / Marta Stasiła-Sieradzka. - Katowice : Uniw. śląski, 2010. - 24 s. ; 30 cm Eurodoradztwo

Nr inw.: 43155, Sygnatura: 43155

92. Struck-Peregończyk, Monika

Młode osoby niepełnosprawne na rynku pracy / Monika Struck-Peregończyk; Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. - Warszawa ; Rzeszów : "Aspra", 2015. - 332, [1] s. : tab., wykr. ; 24 cm. - Bibliogr.. - ISBN 978-83-7545-601-1

Nr inw.: 43314, Sygnatura: 43314

93. Szczepanik, Anna

PREFERENCJE zawodowe gimnzjalistów / Anna Szczepanik // Eduk. i Dialog. - 2005, nr 8, s. 19-22

94. Szkoła

Szkoła a rynek pracy / red.nauk. Andrzej Bogaj, Stefan M. Kwiatkowski. - Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 2006. - 314 s. ; 24 cm. - Bibliogr.. - ISBN 83-01-14895-0

Nr inw.: 40196, Sygnatura: EZ-40196

Nr inw.: 40197, Sygnatura: 40197

95. Szumigraj, Marcin

PORADNICTWO kariery - ujęcie makrospołeczne / Marcin Szumigraj // Eduk. Doros. - 2010, nr 1, s. 41-53 wykresy

96. Szumigraj, Marcin

Poradnictwo kariery : systemy i sieci / Marcin Szumigraj. - Warszawa : Wydaw. Akademickie Oficyna Wydawnicza Łoœgraf , 2011. - 236, [4] s. : il. ; 24 cm. - (Pedagogika Wobec Współczesności). - Bibliogr. s. 220-236. - ISBN 978-83-62726-16-5

Nr inw.: 42186, Sygnatura: EZ-42186

Nr inw.: 42187, Sygnatura: 42187

97. Szwejkowska-Bernad, Halina

PROGRAM doradztwa zawodowego w gimnazjum / Halina Szwejkowska-Bernad // Dyr. Szk. - 2005, nr 3, s. 14-16

98. śmielecka, Anna

PORADNICTWO w podejmowaniu trafnych decyzji zawodowych / Anna śmielecka // Eduk. i Dialog. - 2005, nr 8, s. 23-26

99. Trojan, Elżbieta

PORADNICTWO zawodowe (zestawienie bibliograficzne w wyborze) / Elżbieta Trojan // Wszystko dla Szk. - 2009, nr 4, s.22-23

100. Turska, Elżbieta

Od zabawy do pracy / Elżbieta Turska. - Katowice : "śląsk", 2000. - 137 s. : il. ; 21 cm. - Bibliogr.. - ISBN 83-7164-241-5

Nr inw.: 37712, Sygnatura: 37712

101. Turska, Elżbieta

Orientacje zawodowe na zmieniającym się rynku pracy - przewodnik dla doradców : pakiet diagnostyczno-metodyczny wspierający proces orientacji zawodowej dzieci i młodzieży / Elżbieta Turska, Aneta Kałmuk. - Katowice : Uniw. śląski, 2010. - 39 s. : wykr. ; 30 cm

Nr inw.: 43156, Sygnatura: 43156

102. Turska, Elżbieta

Poradnictwo zawodowe w społeczeństwie wiedzy, kierunki przemian, nowe zadania i wyzwania - informacje i testy :pakiet diagnostyczno-metodyczny wspierający proces orientacji zawodowej dzieci i młodzieży / Elżbieta Turska. - Katowice : Uniw. śląski, 2010. - 59 s. ; 30 cm

Nr inw.: 43157, Sygnatura: 43157

103. Weber, Małgorzata

ZADOWOLENIE z pracy - uwarunkowania i konsekwencje / Małgorzata Weber // Nowa Eduk. Zawod. - 2003, nr 5, s. 13-15

104. Wielowymiarowoœć

Wielowymiarowość poradnictwa życiu człowieka / red. nauk. Daniel Kukla. - Warszawa : "Difin", 2011. - 431 s. ; 23 cm. - (Engram). - Bibliogr.. - ISBN 978-83-7641-555-0 e-learning, telepraca, biuro karier, coaching,

Nr inw.: 42377, Sygnatura: EZ-42377

Nr inw.: 42378, Sygnatura: 42378

105. Wojtasik, Bożena

PROCES zmian w poradnictwie edukayjno-zawodowym. Dążenie do spójności, współpracy i dobrej jakości / Bożena Wojtasik// Eduk. Doros. - 2010, nr 1, s. 27-39

106. Wojtasik, Bożena

Podstawy poradnictwa kariery : poradnik dla nauczycieli / Bożena Wojtasik. - Warszawa : Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej, 2011. - 140 s. ; 24 cm. - ISBN 978-83-88780-92-9

Nr inw.: 2892PB, Sygnatura: EZ-2892/pb

107. Wójcik, Małgorzata

CZY młodzież III klasy liceum ogólnokształcącego jest przygotowana do wyboru zawodu? / Małgorzata Wójcik // Nowa Eduk. Zawod. - 2005, nr 6, s. 21-23

108. Wybrane

Wybrane problemy pedagogiki pracy w aspekcie przygotowania do zatrudnienia / red. Ryszard Gerlach, Aleksandra Kulpa-Puczyńska, Renata Tomaszewska-Lipiec. - Bydgoszcz : Wydaw. Uniw. Kazimierza Wielkiego, 2008. - 292 s. : il. ; 24 cm. - ISBN 978-83-7096-656-0

Nr inw.: 41131, Sygnatura: PG-41131

Nr inw.: 41136, Sygnatura: 41136

109. Ziętek, Anna

PRZYGOTOWANIE młodzieży niepełnosprawnej do dalszej edukacji - problemy i cele programu wspierającego / Anna Ziętek// Nowa Eduk. Zawod. - 2005, nr 3, s. 12-14

110. Żurek, Mirosław

Działalność biur karier w Stanach Zjednoczonych Ameryki / Mirosław Żurek // Eduk. Ustaw. Doros. - 2014, nr 4, s. 79-91

 


[ strona główna ]

 

 
Jednostka oświatowa
Samorządu Województwa Śląskiego

DANE ADRESOWE

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka
im. Józefa Lompy w Katowicach
Filia w Gliwicach
ul. Przedwiośnie 2
44-119 Gliwice
tel. (32) 231-35-38
fax (32) 231-35-37
http://www.gliwice.pbw.katowice.pl
e-mail: