Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka

im. Józefa Lompy w Katowicach

Filia w Gliwicach


Strona główna
Katalog On-Line
Godziny otwarcia
Aktualności
Oferta dla nauczycieli
O bibliotece
Warsztat biblioteki
Usługi biblioteki
Regulamin
Dojazd
Nowości książkowe
Zestawienia bibliograficzne
Galeria wydarzeń
Linki
 
Nowości w zbiorach biblioteki:

>> wykaz <<
Informacje o książkach
Prolongaty terminów
Email:
Tel.:

  (32)231-35-38
O P A C
katalog elektroniczny

>>katalog online<<

 

Przeciwdziałanie cyberzagrożeniom wyzwaniem naszych czasów

Zestawienie bibliograficzne w wyborze opracowane z okazji "światowego Dnia Bezpiecznego internetu" w oparciu o zbiory własne biblioteki (luty 2014 r.)

 

Książki:


1. Fura Łukasz

Problem dozwolonego użytku w cyberprzestrzeni. Aspekty prawne i etyczne / Łukasz Fura // W: Patologie w cyberświecie / red. nauk. Stanisław Bębas, Jerzy Plis, Józef Bedanrek. - Radom: Wyższa Szkoła Handlowa, 2012. - s. 129-146

2.Hołyst Brunon

Zagrożenia ładu społecznego. T. 1 / Brunon Hołyst.- Warszawa: PWN,2013.- 472 s.

3.Jeran Agnieszka

Plotka zawsze realna (i zawsze wirtualna) - o różnicach i podobieństwach w plotkowaniu w świecie realnym i wirtualnym/ Agnieszka Jeran//W: Komunikacja społeczna w świecie wirtualnym / pod red. M. Wawrak-Chodaczek.- Toruń : Wydaw. Adam Marszałek, 2008.- s. 267-279

4. Kobiałka Andrzej

Siecioholizm jako ukryta forma wirtualnego świata. Destabilizacja funkcjonowania życia rodzinnego i społecznego w Polsce / Andrzej Kobiałka // W: Patologie w cyberświecie / red. nauk. Stanisław Bębas, Jerzy Plis, Józef Bednarek.- Radom: Wyższa Szkoła Handlowa, 2012.- s. 115-128

5. Kowalski Robin M.

Cyberprzemoc wśród dzieci i młodzieży / Robin M. Kowalski, Susan P. Limber, Patrycja W. Agatston.- Kraków: Wydaw. Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2010.- 237 s.

6. Kozak Stanisław

Patologie komunikowania w Internecie: zagrożenia i skutki dla dzieci i młodzieży / Stanisław Kozak.- Warszawa: "Difin", 2011.- 272 s.

7. Łuczak Elżbieta

Nowe oblicze uzależnień / pod red. Elżbiety Łuczak.- Olsztyn: Wydaw. Uniwesytetu Warmińsko-Mazurskiego, 2009.- 184 s.

8. Piekarska Lucyna

Przestępczość w sieci i jej wpływ na młodego człowieka. Wybrane aspekty socjologiczne / Lucyna Piekarska // W: Socjologiczne i psychopedagogiczne aspekty przemocy / pod red. Joanny Wawrzynek.- Łódź: Wydaw. Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej, 2007.- s. 245-256

9. Pyżalski Jacek

Agresja elektroniczna i cyberbullyying jako nowe ryzykowne zachowania młodzieży / Jacek Pyżalski.- Sopot: GWP, 2011.- 164 s.

10. Pyżalski Jacek

Agresja elektroniczna wśród dzieci i młodzieży / Jacek Pyżalski. - Sopot; Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne,2011. - 164 s.

11. Ogińska - Bulik Nina

Zachowania ryzykowne dzieci i młodzieży / pod red. Niny Ogińskiej - Bulik. - Łódź; Wydaw. WSH-E, 2006. - 143 s.


Artykuły z czasopism:


1. Augustynek Andrzej

Terapia uzależnień komputerowych / Andrzej Augustynek // Edukacja i Dialog. - 2010, nr 9-10, s. 28-32

2. Barlińska Julia

Cyberprzestrzeń - nowa arena przemocy równieśniczej / Julia Barlińska // Kwartalnik Pedagogiczny. - 2009, nr 4, s. 53-66

3. Bździuch Justyna

"Bądżmy bezpieczni w Internecie": zajęcia biblioteczne / Justyna Bździuch // Poradnik Bibliotekarza . - 2010, nr 5, s. 41-43

4. Dobraczyńska Anna

Bądź bezpieczny w Internecie! Pomysł na projekt edukacyjny / Anna Dobraczyńska // Biblioteka w Szkole . - 2009, nr 1, s. 20-27

5. Durda Magdalena

6. Goźdź Joanna

Osobowościowe i społeczno-demograficzne uwarunkowania typów uzależnienia do Internetu / Joanna Góźdź // Pedagogika Społeczna. - 2011, nr 2, s. 123-142

7. Grabowska Agata

Uwodzenia, cyberprzemoc oraz pornografia - wiktymizacja dziecka w wirtualnym świecie / Agata Grabowska // Forum Humanistyczne. - 2010, nr 1, s. 99-114

8. Grabowska Agata

Praktyczne oraz prawne rozważania wokół problemu wykorzystania seksualnego dzieci, w tym również za pośrednictwem internetu i nowoczesnych technologii / Agata Grabowska // Kultura i Edukacja. - 2010, nr 4, s. 95-1004

9. Grabowska Agata

Internet jako źródło zagrożeń dla dziecka w wieku 13 lat w świetle badań własnych // Lider. - 2010, nr 3, s. 21-24

10. Grząba Dorota

Bezpieczny Internet. Program profilaktyczny z okazji Dnia Bezpiecznego Internetu / Dorota Grząba, Beata Michałuszko // Biblioteka w Szkole. - 2009, nr 12, s. 16-18

11. Hanulikowa Jana

Szykanowanie elektroniczne - istota problemu i profilaktyka / Jana Hanulikova, Katarina Holla, Erich Petlak // Wychowanie na co dzień. - 2011, nr 7-8, s. 26-30

12. Jaskuła Sylwia

Internet jak narkotyk // świat Problemów. - 2008, nr 12, s. 12-17

13. Kaliszewska Katarzyna

Psychologiczna charakterystyka zjawiska nadmiernego używania Internetu / Katarzyna Kaliszewska // Edukacja. - 2005, nr 4, s. 111-119

14. Kapralska Łucja

Internet jako theatrum śmierci. O przeżywaniu, umierania, cmentarzyu, i żłobie w wirtualnym świecie / Łucja Kapralska, Agata Maksymowicz // Kultura i Społeczeństwo. - 2009, nr 3, s. 191-2008

15. Knol Kamila

Mobing elektroniczny: analiza rozwiązań profilaktycznych i interwencyjnych / Kamila Knol, Jacek Pyżalski // Dziecko krzywdzone. - 2011, nr 1, s.68-82

16. Kosek-Nita Bogumiła

Uzależnienie od gier komputerowych / Bogumiła Kosek-Nita, Ewa Rozmus // Problemy opiekuńczo-wychowawcze. - 2003, nr 1, s. 11-17

17. Kownatka-Ruszkowska Agnieszka

Serwujemy z Sieciakami : Scenariusz zajęć profilaktycznych / Agnieszka Kownatka-Ruszkowska, Edyta Mruk // Biblioteka w Szkole. - 2013, nr 5, s. 19

18. Lelonek-Kuleta Bernadeta

Wirtualne nałogi / Bernadeta Lelonek-Kuleta // Charaktery. - 2011, nr 10, s. 84-87

19. Luberda Michał

Zagrożenia i korzyści w pracy z komputerem i Internetem : scenariusz zajęć na godzinę wychowawczą / Michał Luberda // Biblioteka w Szkole. - 2013, nr 5, s. 17-18

20. Malesa Wojciech

Wirtualny seks za prawdziwe pieniądze. O prostytucji nieletnich. / Wijciech Malesa // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2010, nr 7 s. 17-20

21. Małyska Aleksabdra

Przedszkolak w sieci / Aleksandra Małyska (i 3 inne) // Wychowanie w Przedszkolu. - 2011, nr 10, s. 24-30

22. Prajsner Mira

Uzależnienie od gier komputerowych / Mira Prajsner // Remedium. - 2012, nr 10, wkładka

23. Pyżalski Jacek

Agresja elektroniczna i mobbing elektroniczny gimnazjalistów w kontekście zaangażowania w stosowanie nowych technologii komunikacyjnych / Jacek Pyżalski // Kwartalnik Pedagogiczny. - 2009, nr 4, s. 31-51

 


[ strona główna ]

 

 
Jednostka oświatowa
Samorządu Województwa Śląskiego

DANE ADRESOWE

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka
im. Józefa Lompy w Katowicach
Filia w Gliwicach
ul. Przedwiośnie 2
44-119 Gliwice
tel. (32) 231-35-38
fax (32) 231-35-37
http://www.gliwice.pbw.katowice.pl
e-mail: