Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka

im. Józefa Lompy w Katowicach

Filia w Gliwicach


Strona główna
Katalog On-Line
Godziny otwarcia
Aktualności
Oferta dla nauczycieli
O bibliotece
Warsztat biblioteki
Usługi biblioteki
Regulamin
Dojazd
Nowości książkowe
Zestawienia bibliograficzne
Galeria wydarzeń
Linki


 
Nowości w zbiorach biblioteki:

>> wykaz <<
Informacje o książkach
Prolongaty terminów
Email:
Tel.:

  (32)231-35-38
O P A C
katalog elektroniczny

>>katalog online<<

 

Oferta dla nauczycieli

 Cykl szkoleń dla nauczycieli w Bibliotece Pedagogicznej 2019/2020


W roku szkolnym 2019/2020 proponujemy nauczycielom, wychowawcom, pedagogom, bibliotekarzom cykl szkoleń realizowany ze szczególnym uwzględnieniem aktualnych priorytetów polityki oświatowej państwa.


Uczestnicy otrzymają zaświadczenie z Regionalnego Ośrodka Metodyczno-Edukacyjnego METIS w Katowicach, publicznej placówki doskonalenia nauczycieli, prowadzonej przez Samorząd Województwa Śląskiego, akredytowanej przez Śląskiego Kuratora Oświaty.

 

TEMATY I HARMONOGRAM SZKOLEŃ

 

1.  Recyklingowe wariacje na temat rurki i wytłoczki, jako działania wspierające rozwój manualny dziecka

Kod: 619W/GL

Koszt uczestnictwa: 20 zł

TERMIN: 25 listopad 2019 (poniedziałek), GODZINA 15:00

                                                   

2.  Zagrożenia związane z korzystaniem przez dzieci z z komputera i internetu

Kod: 520W/GL

Koszt uczestnictwa: 20 zł

TERMIN: 2 grudzień 2019 (poniedziałek), GODZINA 15:00

Rejestracja uczestników: Formularz on-line     Dodatkowe: Informacje o szkoleniu

                                                   

 

 

Miejsce zajęć:

Czytelnia Biblioteki Pedagogicznej w Gliwicach, ul. Przedwiośnie 2, 44-119 Gliwice

Ilość miejsc ograniczona (max. 20 osób)

 

Wpłata na konto:

ROME Metis

ING Bank Śląski S.A.

94 1050 1214 1000 0090 7749 6066

Tytuł przelewu: KOD szkolenia + Imię i nazwisko uczestnika (np. 502W/GL Jan Kowalski)

Prosimy o dokonanie wpłaty najpóźniej 7 dni przed terminem warsztatów.

 

Ważne:

Faktury oraz zaświadczenia z tytułu uczestnictwa w szkoleniach w Filii PBW w Gliwicach będą wystawiane wyłącznie zgodnie z danymi zawartymi w dokumencie przelewu. Kasa ROM-E Metis nie ma możliwości zmiany wystawionych faktur. W związku z tym dokonując przelewu, bardzo prosimy o wpisywanie w rubryce TYTUŁEM danych osoby/instytucji, na którą ma być wystawiona faktura oraz nazwiska osoby / osób uczestniczącej / uczestniczących w szkoleniu. Nie ma możliwości zwrotu kosztów za szkolenie, na które uczestnik nie przybył bez wcześniejszego zawiadomienia (najpóźniej 2 dni robocze).

Kasa ROM-E Metis - tel: 32 209 53 12 wew. 118

 

Serdecznie zapraszamy

 

 

 


Cykl szkoleń dla nauczycieli w Bibliotece Pedagogicznej 2018/2019


W roku szkolnym 2018/2019 proponujemy nauczycielom, wychowawcom, pedagogom, bibliotekarzom cykl szkoleń realizowany ze szczególnym uwzględnieniem aktualnych priorytetów polityki oświatowej państwa.


Uczestnicy otrzymają zaświadczenie z Regionalnego Ośrodka Metodyczno-Edukacyjnego METIS w Katowicach, publicznej placówki doskonalenia nauczycieli, prowadzonej przez Samorząd Województwa Śląskiego, akredytowanej przez Śląskiego Kuratora Oświaty.

 

TEMATY I HARMONOGRAM SZKOLEŃ

 

1.  Zabawy wyciszające na każdą porę roku

Kod: 592W/GL

Koszt uczestnictwa: 20 zł

TERMIN: 13 listopad 2018, GODZINA 15:00

Rejestracja uczestników: Formularz on-line     Dodatkowe: Informacje o szkoleniu

                                                   

2.  Zastosowanie papieroplastyki w pracy z dzieckiem

Kod: 602W/GL

Koszt uczestnictwa: 20 zł

TERMIN: 27 listopad 2018, GODZINA 15:00

Rejestracja uczestników: Formularz on-line     Dodatkowe: Informacje o szkoleniu

                                                   

3.  Diagnozowanie i wspieranie zdolności i zainteresowań u dzieci

Kod: 607W/GL

Koszt uczestnictwa: 20 zł

TERMIN: 29 styczeń 2019, GODZINA 15:00

Rejestracja uczestników: Formularz on-line     Dodatkowe: Informacje o szkoleniu

                                                   

4.  Plastyczne wyzwalacze kreatywności

Kod: 598W/GL

Koszt uczestnictwa: 20 zł

TERMIN: 6 luty 2019, GODZINA 15:00

Rejestracja uczestników: Formularz on-line     Dodatkowe: Informacje o szkoleniu

                                                   

5.  Metody aktywizujące

Kod: 539W/GL

Koszt uczestnictwa: 20 zł

TERMIN: 13 marzec 2019, GODZINA 15:00

Rejestracja uczestników: Formularz on-line     Dodatkowe: Informacje o szkoleniu

                                                   

6.  Gry i zabawy przeciwko agresji

Kod: 618W/GL

Koszt uczestnictwa: 20 zł

TERMIN: 26 marzec 2019, GODZINA 15:00

Rejestracja uczestników: Formularz on-line     Dodatkowe: Informacje o szkoleniu

                                                   

7.  Dziecko ze spektrum autyzmu, w tym z Zespołem Aspergera w klasie szkolnej

Kod: 595W/GL

Koszt uczestnictwa: 20 zł

TERMIN: czerwiec 2019, GODZINA 15:00

                                                   

 

 

Miejsce zajęć:

Czytelnia Biblioteki Pedagogicznej w Gliwicach, ul. Przedwiośnie 2, 44-119 Gliwice

Ilość miejsc ograniczona (max. 20 osób)

 

Wpłata na konto:

ROME Metis

ING Bank Śląski S.A.

94 1050 1214 1000 0090 7749 6066

Tytuł przelewu: KOD szkolenia + Imię i nazwisko uczestnika (np. 502W/GL Jan Kowalski)

Prosimy o dokonanie wpłaty najpóźniej 7 dni przed terminem warsztatów.

 

Ważne:

Faktury oraz zaświadczenia z tytułu uczestnictwa w szkoleniach w Filii PBW w Gliwicach będą wystawiane wyłącznie zgodnie z danymi zawartymi w dokumencie przelewu. Kasa ROM-E Metis nie ma możliwości zmiany wystawionych faktur. W związku z tym dokonując przelewu, bardzo prosimy o wpisywanie w rubryce TYTUŁEM danych osoby/instytucji, na którą ma być wystawiona faktura oraz nazwiska osoby / osób uczestniczącej / uczestniczących w szkoleniu. Nie ma możliwości zwrotu kosztów za szkolenie, na które uczestnik nie przybył bez wcześniejszego zawiadomienia (najpóźniej 2 dni robocze).

Kasa ROM-E Metis - tel: 32 209 53 12 wew. 118

 

Serdecznie zapraszamy

 

 

 


Warsztaty szkoleniowe


Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. J. Lompy w Katowicach - Filia w Gliwicach zaprasza na szkolenie dla nauczycieli:
"Fantastyka dla dzieci i młodzieży jako sposób na lekturę i rozwijanie czytelnictwa".


Szkolenie rozpocznie się w dniu 19.11.2018 r. o godzinie 15:00 w Bibliotece Pedagogicznej w Gliwicach.

Cele warsztatu:
- Rozwijanie kompetencji czytelniczych oraz upowszechnianie czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży.
- Wspieranie nauczycieli w realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa.

Szkolenie poprowadzi doradca metodyczny języka polskiego przy RODN "WOM" w Katowicach.

Uczestnicy otrzymają zaświadczenie z Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli "WOM" w Katowicach, publicznej placówki doskonalenia nauczycieli, prowadzonej przez Samorząd Województwa Śląskiego, akredytowanej przez Śląskiego Kuratora Oświaty.

Udział w szkoleniu jest bezpłatny.


Zgłoszenia w Bibliotece Pedagogicznej w Gliwicach:

ul. Przedwiośnie 2

lub tel. 32 231-35-38.

Ilość miejsc ograniczona.

 

Miejsce zajęć:

Czytelnia Biblioteki Pedagogicznej w Gliwicach, ul. Przedwiośnie 2, 44-119 Gliwice

 
Cykl szkoleń dla nauczycieli w Bibliotece Pedagogicznej


W roku szkolnym 2017/2018 proponujemy nauczycielom, wychowawcom, pedagogom, bibliotekarzom cykl szkoleń pod wspólnym hasłem "Jakość w edukacji" realizowany zgodnie ze szczególnym uwzględnieniem aktualnych priorytetów polityki oświatowej państwa.
Uczestnicy otrzymają zaświadczenia o ukończeniu szkolenia z Regionalnego Ośrodka Metodyczno-Edukacyjnego METIS w Katowicach.


Prosimy pobrać szczegółowy folder warsztatów (.pdf): folder


 

TEMATY I HARMONOGRAM SZKOLEŃ

 

1.  Ozdoby świąteczne z papieru i nie tylko - edycja bożonarodzeniowa

Kod: 600W/GL

Koszt uczestnictwa: 20 zł

TERMIN: 14.11.2017, GODZINA 15:00

                                                   

2.  Ćwiczenia zmysłowo-ruchowe dla dzieci młodszych

Kod: 590W/GL

Koszt uczestnictwa: 20 zł

TERMIN: 28.11.2017, GODZINA 15:00

                                                   

3.  Komputer - internet - dziecko. Szanse i zagrożenia świata wirtualnego

Kod: 550W/GL

Koszt uczestnictwa: 20 zł

TERMIN: 05.12.2017, GODZINA 15:00

                                                   

4.  Rysowanki, malowanki, ulepianki czyli jak małym dzieciom mówić o sztuce

Kod: 585W/GL

Koszt uczestnictwa: 20 zł

TERMIN: 16.01.2018, GODZINA 15:00

                                                   

5.  Gry i zabawy matematyczne na pierwszym etapie edukacji

Kod: 591W/GL

Koszt uczestnictwa: 20 zł

TERMIN: 07.03.2018, GODZINA 15:00

                                                   

6.  Skrzynia skarbów. Bank pomysłów na ciekawe zajęcia poza salą

Kod: 574W/GL

Koszt uczestnictwa: 20 zł

TERMIN: 10.04.2018, GODZINA 15:00

                                                   

7.  Edukacja przez ruch

Kod: 568W/GL

Koszt uczestnictwa: 20 zł

TERMIN: 17.05.2018, GODZINA 15:00

                                                   

 

Zgłoszenia w Bibliotece Pedagogicznej w Gliwicach:

tel. 32 231-35-38

e-mail: gliwice@pbw.katowice.pl

 

Miejsce zajęć:

Czytelnia Biblioteki Pedagogicznej w Gliwicach, ul. Przedwiośnie 2, 44-119 Gliwice

Ilość miejsc ograniczona (max. 20 osób)

 

Wpłata na konto:

ROME Metis

ING Bank Śląski S.A.

94 1050 1214 1000 0090 7749 6066

Tytuł przelewu: KOD szkolenia + Imię i nazwisko uczestnika (np. 502W/GL Jan Kowalski)

Prosimy o dokonanie wpłaty najpóźniej 7 dni przed terminem warsztatów.

Dowód wpłaty należy okazać przed warsztatami.

 

Ważne:

Faktury oraz zaświadczenia z tytułu uczestnictwa w szkoleniach w Filii PBW w Gliwicach będą wystawiane wyłącznie zgodnie z danymi zawartymi w dokumencie przelewu. Kasa ROM-E Metis nie ma możliwości zmiany wystawionych faktur. W związku z tym dokonując przelewu, bardzo prosimy o wpisywanie w rubryce TYTUŁEM danych osoby/instytucji, na którą ma być wystawiona faktura oraz nazwiska osoby / osób uczestniczącej / uczestniczących w szkoleniu. Nie ma możliwości zwrotu kosztów za szkolenie, na które uczestnik nie przybył bez wcześniejszego zawiadomienia (najpóźniej 2 dni robocze).

Kasa ROM-E Metis - tel: 32 209 53 12 wew. 118

 

Serdecznie zapraszamy

 

 

 


Sieć współpracy i samokształcenia specjalistów ds. dzieci i młodzieży
z niepełnosprawnością i ich rodzin

Tematy w cyklu najbliższych warsztatów w ramach "Sieci współpracy i samokształcenia specjalistów ds. dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością i ich rodzin" w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej im. J. Lompy w Katowicach – Filia w Gliwicach:

1. Nowe regulacje prawne związane z WWR oraz kształceniem specjalnym;
2. Dokumentowanie WWR, kształcenia specjalnego oraz pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolach, szkołach, placówkach;
3. Komunikowanie się dziecka z otoczeniem - wspomagające i alternatywne metody komunikacji (AAC);
4. Diagnoza funkcjonalna dziecka/ucznia niepełnosprawnego;
5. Ośrodki wiodące w zakresie WWR - organizacja w powiecie.

Terminy spotkań:

1. 22 listopada 2017 r.
2. 21 marca 2018 r.
3. 23 maja 2018 r.


Prosimy pobrać szczegółowy folder z informacjami o warsztatach (.pdf): folder

Rozpoczęcie zajęć o godzinie 15:00.

Gwarancją uczestnictwa w szkoleniu jest dokonanie wpłaty 20 zł do dnia 15 listopada 2017 r. oraz 40 zł po 1 stycznia 2018 r. z dopiskiem w tytule przelewu 6D.

Wpłata na konto:

ROME Metis

ING Bank Śląski S.A.

94 1050 1214 1000 0090 7749 6066

Tytuł przelewu: KOD szkolenia + Imię i nazwisko uczestnika (np. 6D Jan Kowalski)

Prosimy o dokonanie pierwszej wpłaty najpóźniej do 15 listopada 2017.

Dowód wpłaty należy okazać przed warsztatami.

 

Zgłoszenia poprzez formularz on-line:

        FORMULARZ ON-LINE

Ilość miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.


Dodatkowe informacje organizacyjne:

Biblioteka Pedagogiczna - Gliwice

tel. 32 231-35-38

e-mail: gliwice@pbw.katowice.pl

 

Miejsce zajęć:

Czytelnia Biblioteki Pedagogicznej w Gliwicach, ul. Przedwiośnie 2, 44-119 Gliwice
Warsztaty szkoleniowe


Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. J. Lompy w Katowicach - Filia w Gliwicach oraz doradca metodyczny Ewa Fugowska zapraszają na szkolenie dla nauczycieli bibliotekarzy: "Szaleństwo katalogowania? Zmiany w opracowaniu zbiorów wg Biblioteki Narodowej" organizowane w ramach działalności sieci współpracy nauczycieli bibliotek szkolnych.
Szkolenie odbędzie się w dniu 26.03.2018 r. o godzinie 15:00.

Szkolenie jest bezpłatne. Uczestnicy zajęć otrzymają zaświadczenia.


Zgłoszenia w Bibliotece Pedagogicznej w Gliwicach:

ul. Przedwiośnie 2

lub tel. 32 231-35-38.

Ilość miejsc ograniczona.

 

Miejsce zajęć:

Gliwicki Ośrodek Metodyczny, ul. Okrzei 20, 44-100 Gliwice
Szkolenie dla nauczycieli. 28.02.2018 r.

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. J. Lompy w Katowicach - Filia w Gliwicach wraz z doradcami metodycznymi Aurelią Dąbrowską i Renatą Cichecką z Gliwickiego Ośrodka Metodycznego zapraszają zainteresowanych nauczycieli na komputerowe zajęcia warsztatowe: Tworzenie e-książeczek w usłudze StoryJumper.
Uczestnicy zapoznają się z narzędziem sieciowym StoryJumper, umożliwiającym tworzenie elektronicznych książeczek, które można wykorzystywać w ramach różnych przedmiotów.

Warsztaty odbędą się 28 lutego (środa) o godz. 15.00 w siedzibie Gliwickiego Ośrodka Metodycznego, ul. Okrzei 20 w Gliwicach.

Szkolenie jest bezpłatne. Uczestnicy zajęć otrzymają zaświadczenia.

Zgłoszenia proszę kierować na adres: lub tel. 32 231-35-38.

Warsztaty szkoleniowe


Doradca metodyczny Ewa Fugowska oraz Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. J. Lompy w Katowicach - Filia w Gliwicach zapraszają na szkolenie dla nauczycieli: "Portale, bazy, biblioteki cyfrowe... - internetowy niezbędnik nauczyciela-bibliotekarza" organizowane w ramach działalności sieci współpracy nauczycieli bibliotek szkolnych. Szkolenie odbędzie się w dniu 15.02.2017 r.
Rozpoczęcie zajęć o godzinie 14:30. Szkolenie jest bezpłatne. Uczestnicy otrzymają zaświadczenia o udziale w szkoleniu.

Zgłoszenia w Bibliotece Pedagogicznej w Gliwicach:

tel. 32 231-35-38

e-mail: gliwice@pbw.katowice.pl

 

Miejsce zajęć:

Czytelnia Biblioteki Pedagogicznej w Gliwicach, ul. Przedwiośnie 2, 44-119 Gliwice

Ilość miejsc ograniczona.
Warsztaty szkoleniowe


Doradca metodyczny Ewa Fugowska oraz Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. J. Lompy w Katowicach – Filia w Gliwicach zapraszają na szkolenie dla nauczycieli: "Bezpłatne programy i usługi sieciowe w pracy nauczyciela" organizowane w ramach działalności sieci współpracy nauczycieli bibliotek szkolnych. Szkolenie odbędzie się w dniu 15.02.2017 r.
Rozpoczęcie zajęć o godzinie 14:30. Szkolenie jest bezpłatne. Uczestnicy otrzymają zaświadczenia o udziale w szkoleniu.

Zgłoszenia w Bibliotece Pedagogicznej w Gliwicach:

tel. 32 231-35-38

e-mail: gliwice@pbw.katowice.pl

 

Miejsce zajęć:

Czytelnia Biblioteki Pedagogicznej w Gliwicach, ul. Przedwiośnie 2, 44-119 Gliwice

Ilość miejsc ograniczona.
Cykl szkoleń dla nauczycieli w Bibliotece Pedagogicznej


W roku szkolnym 2016/2017 proponujemy nauczycielom, wychowawcom, pedagogom, bibliotekarzom cykl szkoleń pod wspólnym hasłem "Wychowanie do wartości" realizowany zgodnie z aktualnym priorytetem polityki oświatowej państwa "Kształtowanie postaw. Wychowanie do wartości".
Uczestnicy otrzymają zaświadczenia o ukończeniu szkolenia z Regionalnego Ośrodka Metodyczno-Edukacyjnego METIS w Katowicach.
Osoby uczestniczące we wszystkich szeœciu szkoleniach mogą otrzymać zaświadczenie o ukończeniu kursu doskonalącego.


Prosimy pobrać szczegółowy folder warsztatów (.pdf): folder


 

TEMATY I HARMONOGRAM SZKOLEŃ

 

7.  Dziecko z trudnościami emocjonalnymi w szkole i przedszkolu

Kod: 562W/GL

Koszt uczestnictwa: 15 zł

TERMIN: 09.05.2017, GODZINA 14:30

                                                   

 

Zgłoszenia w Bibliotece Pedagogicznej w Gliwicach:

tel. 32 231-35-38

e-mail: gliwice@pbw.katowice.pl

 

Miejsce zajęć:

Czytelnia Biblioteki Pedagogicznej w Gliwicach, ul. Przedwiośnie 2, 44-119 Gliwice

Ilość miejsc ograniczona (max. 20 osób)

 

Wpłata na konto:

ROME Metis

ING Bank Śląski S.A.

94 1050 1214 1000 0090 7749 6066

Tytuł przelewu: KOD szkolenia + Imię i nazwisko uczestnika (np. 502W/GL Jan Kowalski)

Prosimy o dokonanie wpłaty najpóźniej 7 dni przed terminem warsztatów.

Dowód wpłaty należy okazać przed warsztatami.

 

Ważne:

Faktury oraz zaœwiadczenia z tytułu uczestnictwa w szkoleniach w Filii PBW w Gliwicach będą wystawiane wyłącznie zgodnie z danymi zawartymi w dokumencie przelewu. Kasa ROM-E Metis nie ma możliwości zmiany wystawionych faktur. W związku z tym dokonując przelewu, bardzo prosimy o wpisywanie w rubryce TYTUŁEM danych osoby/instytucji, na którą ma być wystawiona faktura oraz nazwiska osoby / osób uczestniczącej / uczestniczących w szkoleniu. Nie ma możliwości zwrotu kosztów za szkolenie, na które uczestnik nie przybył bez wcześniejszego zawiadomienia (najpóźniej 2 dni robocze).

Kasa ROM-E Metis - tel: 32 209 53 12 wew. 118

 

Serdecznie zapraszamy

 

 

 


 

Nasza biblioteka realizuje zadania z zakresu wspomagania pracy nauczycieli i szkół :

Gromadzimy i udostępniamy odpowiednią literaturę z zakresu pedagogiki i psychologii a w szczególności:

- awansu zawodowego,

- wewnątrzszkolnego doskonalenia nauczycieli,

- integracji międzyprzedmiotowej,

- profilaktyki współczesnych zagrożeń wychowawczych,

- terapii,

- oceniania i ewaluacji,

- metodyki nauczania,

Dysponujemy bogatą ofertą :

- gotowych scenariuszy lekcji, zajęć pozalekcyjnych i i uroczystości szkolnych,

- materiałów do prowadzenia zajęć z edukacji regionalnej,

- zbiorów multimedialnych wspomagających nauczycieli w realizacji programu nauczania,

- programami do różnych poziomów nauczania,

 

Opracowujemy zastawienia bibliograficzne na zamówienia indywidualnych odbiorców

 

Wspólnie z Regionalnym Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli METIS organizujemy warsztaty szkoleniowe dla nauczycieli gliwickich szkół prowadzone przez konsultantów METISU.

 

Współpracujemy z nauczycielami - bibliotekarzami w zakresie organizacji szkoleń wspomagających ich prace.

 

O tematyce i terminach szkoleń i spotkań z nauczycielami informujemy na bieżąco na stronie internetowej i za pomocą poczty elektronicznej.

 

 


"Galeria pod Rurami!"

 

Zapraszamy wszystkich nauczycieli prowadzących zajęcia twórcze do prezentowania prac swoich podopiecznych w naszej galerii. Wystawiamy prace plastyczne wykonane różnymi technikami, rzeźbę, jesteśmy otwarci na inne, ciekawe pomysły.[ strona główna ]

 

 
Jednostka oświatowa
Samorządu Województwa Śląskiego

DANE ADRESOWE

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka
im. Józefa Lompy w Katowicach
Filia w Gliwicach
ul. Przedwiośnie 2
44-119 Gliwice
tel. (32) 231-35-38
fax (32) 231-35-37
http://www.gliwice.pbw.katowice.pl
e-mail: