Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka

im. Józefa Lompy w Katowicach

Filia w Gliwicach


Strona główna
Katalog On-Line
Godziny otwarcia
Aktualności
Oferta dla nauczycieli
O bibliotece
Warsztat biblioteki
Usługi biblioteki
Regulamin
Dojazd
Nowości książkowe
Zestawienia bibliograficzne
Galeria wydarzeń
Linki
 
Nowości w zbiorach biblioteki:

>> wykaz <<
Informacje o książkach
Prolongaty terminów
Email:
Tel.:

  (32)231-35-38
O P A C
katalog elektroniczny

>>katalog online<<

 

Wykaz nowych książek zakupionych
w IV kwartale 2015 roku (wybór)

 

1. Attwood, Tony (1952- )

Seksualność osób z autyzmem w kontekście prawnym / Tony Attwood, Isabelle Hénault, Nick Dubin; tł. Juliusz Okuniewski. - Gdańsk : "Harmonia Universalis", 2015. - 255 s. ; 24 cm. - Bibliogr.. - ISBN 978-83-7744-091-9

Nr inw.: 43277, Sygnatura: 43277

2. Brzezińska, Anna I. (1949- )

Psychologia rozwoju człowieka / Anna I. Brzezińska, Karolina Appelt, Beata Ziółkowska. - Sopot : Gdańskie Wydaw. Psychologiczne, 2016. - 383 s. : tab., ryc. ; 24 cm. - Bibliogr. Indeks. - ISBN 978-83-7489-626-9

Nr inw.: 43278, Sygnatura: PL-43278

Nr inw.: 43300, Sygnatura: 43300

3. Dryżałowska, Grażyna

Integracja edukacyjna a integracja społeczna : satysfakcja z życia osób niedosłyszących / Grażyna Dryżałowska. - Warszawa : Wydaw. Uniw. Warszawskiego, 2015. - 286 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. s. 252-270. Indeks. - ISBN 978-83-235-2081-8

Nr inw.: 43276, Sygnatura: 43276

4. Grygrowski, Dariusz (1962- )

Biblioteki i pieniądze / Dariusz Grygrowski ; Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich. - Warszawa : Wydaw. SBP, 2015. - 371, [1] s. ; 24 cm. - Bibliogr. s. 336-371. - ISBN 978-83-64203-44-2

Nr inw.: 43285, Sygnatura: 43285

5. Hejnicka-Bezwińska, Teresa

Pedagogika : podręcznik dla pierwszego stopnia kształcenia na poziomie wyższym / Teresa Hejnicka-Bezwińska. - Warszawa : "Difin", 2015. - 291 s. : tab., ryc. ; 24 cm. - (Engram). - Bibliogr.. - ISBN 978-83-7930-925-2

Nr inw.: 43272, Sygnatura: 43272

6. Hénault, Isabelle

Zespół Aspergera a seksualność : od dojrzewania poprzez dorosłość / Isabelle Hénault; przedmowa Tony Attwood, tł.Katarzyna Bereda-Rosołek. - Gdańsk : "Harmonia Universalis", 2015. - 223 s. : ryc., tab. ; 30 cm. - Bibliogr.. - ISBN 978-83-7744-099-5

Nr inw.: 43296, Sygnatura: 43296

7. Kirenko, Janusz

Dystans versus tolerancja : percepcja niepełnosprawności w badaniach eyetrackingowych / Janusz Kirenko, Rafał Wawer. - Lublin : Wydaw. Uniw. M. Curie-Skłodowskiej, 2015. - 367 s. : fot., tab., wykr. ; 24 cm. - Bibliogr.. - ISBN 978-83-7784-729-9

Nr inw.: 43283, Sygnatura: 43283

8. Kozdroń, Agnieszka

Wychowanie przez zabawę : projekty i gry w kształtowaniu kluczowych kompetencji u dzieci i młodzieży / Agnieszka Kozdroń. - Warszawa : "Difin", 2015. - 217 s. : tab., ryc. ; 24 cm. - (Engram). - Bibliogr.. - ISBN 978-83-7930-801-9

Nr inw.: 43275, Sygnatura: 43275

9. Marciniak, Jacek (informatyk)

Inteligentne systemy e-learningowe wykorzystujące ontologie typu wordnet / Jacek Marciniak. - Poznań : Wydaw. Nauk. Uniw. im. A. Mickiewicza, 2015. - 242, [1] s. : il. (w tym kolor.) ; 24 cm. - (Lingwistyka Komputerowa / Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ; nr 7). - Bibliogr. s. 229-238. Indeks. - Streszcz. ang.. - ISBN 978-83-232-2857-8

Nr inw.: 43292, Sygnatura: 43292

10. Neuroedukacja

Neuroedukacja : jak wykorzystać potencjał mózgu w procesie uczenia się / red. Wiesław Sikorski. - Słupsk : "Dobra Literatura", 2015. - 382, [1] s. : rys. ; 21 cm. - (Nowe œcieżki edukacji). - Bibliogr.. - ISBN 978-83-65223-26-5

Nr inw.: 43280, Sygnatura: 43280

11. Oblicza

Oblicza gotowości szkolnej / red. nauk. Krystyna Kusiak, Beata Bednarczuk. - Gdańsk : "Harmonia Universalis", 2015. - 238 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. przy pracach. - ISBN 978-83-7744-059-9

Nr inw.: 43289, Sygnatura: 43289

12. Orzelska, Julita

W stronę pedagogiki istotnej egzystencjalnie : życie i jego trudności z energią duchową jako wyzwania pedagogiczne rezyduów tożsamości / Julita Orzelska. - Kraków : "Impuls", 2014. - 330 s. ; 24 cm. - Bibliogr. s. 317-325. Indeks. - ISBN 978-83-7850-638-6

Nr inw.: 43288, Sygnatura: 43288

13. Pedagogika

Pedagogika opiekuńcza : perspektywy myślenia o rodzinie / red. nauk. Sylwia Badora, Beata Zięba-Kołodziej. - Warszawa : "Difin", 2015. - 225, [2] s. : tab. ; 24 cm. - (Engram). - Bibliogr.. - ISBN 978-83-7930-978-8

Nr inw.: 43274, Sygnatura: 43274

14. Porayski-Pomsta, Józef

O rozwoju mowy dziecka : dwa studia / Józef Porayski-Pomsta; Uniwersytet Warszawski, Wydział Polonistyki - Instytut Polonistyki Stosowanej, Pracownia Językoznawstwa Stosowanego. - Warszawa : "Elipsa", 2015. - 220 s. : ryc., tab. ; 24 cm. - Bibliogr.. - ISBN 978-83-8017-067-4

Nr inw.: 43294, Sygnatura: 43294

15. Rodzina

Rodzina w ujęciu systemowym : teoria i badania / red. nauk. Andrzej Margasiński. - Warszawa : Pracownia Testów Psychologicznych Polskiego Tow. Psychologicznego, 2015. - 197 s. : ryc., tab. ; 24 cm. - Bibliogr.. - ISBN 978-83-63545-26-0

Nr inw.: 43291, Sygnatura: 43291

16. Safouan, Moustafa

Cztery lekcje psychoanalizy : metoda Lacana / Moustafa Safouan ; przekł. Jarosław Groth. - Sopot : Gdańskie Wydaw. Psychologiczne, 2012. - 96 s. : il. ; 21 cm. - Indeks. - ISBN 978-83-7489-413-5

Nr inw.: 43290, Sygnatura: 43290

17. Sarnat-Ciastko, Adrianna

Tutoring w polskiej szkole / Adrianna Sarnat-Ciastko. - Warszawa : "Difin", 2015. - 244 s. : rys., tab., wykr. ; 24 cm. - (Engram). - Bibliogr.. - ISBN 978-83-7930-936-8

Nr inw.: 43287, Sygnatura: 43287

18. Surdologopedia

Surdologopedia : teoria i praktyka / red. nauk. Ewa Muzyka-Furtak. - Gdańsk : "Harmonia Universalis", 2015. - 495 s. : ryc. ; 24 cm. - (Logopedia XXI Wieku). - Bibliogr. Indeks. - ISBN 978-83-7744-083-4

Nr inw.: 43282, Sygnatura: LG-43282

19. Tanajewska, Alicja

Program zajęć dydaktyczno-wyrównawczych oraz korekcyjno-kompensacyjnych dla uczniów klas 1-3 z trudnościami wliczeniu i zdobywaniu umiejętności matematycznych / Alicja Tanajewska. - Gdańsk : "Harmonia", 2015. - 77, [2] s. ; 24 cm. - (Edukacja matematyczna). - Bibliogr. s. 76-77. - ISBN 978-83-7134-804-4

Nr inw.: 43286, Sygnatura: 43286

20. Tomczyk, Łukasz

Edukacja osób starszych : seniorzy w przestrzeni nowych mediów / Łukasz Tomczyk. - Warszawa : "Difin", 2015. - 260 s. : tab., rys. ; 24 cm. - Bibliogr.. - ISBN 978-83-8085-012-5

Nr inw.: 43279, Sygnatura: 43279

21. Urbański, Jarosław (1964- )

Prekariat i nowa walka klas : przeobrażenia współczesnej klasy pracowniczej i jej form walki / Jarosław Urbański. - Warszawa : "Książka i Prasa", 2014. - 274 s. : il. ; 20 cm. - (Biblioteka Le Monde Diplomatique). - Bibliogr., netogr. s. 263-274. - ISBN 978-83-62744-54-1

Nr inw.: 43293, Sygnatura: 43293

22. Uzależnienia

Uzależnienia behawioralne : wybrane aspekty / red. nauk. Mariusz Z. Jędrzejko, Mirosław Kowalski, Bronisław P. Rosik;Akademia Humanistyczna im. A. Gieysztora w Pułtusku. - Wyd. 2 zm, poszerz i uzup.. - Pułtusk-Warszawa : "Aspra-Jr", 2015. - 363 s. : tab. ; 24 cm. - Bibliogr. Netogr.. - ISBN 978-83-7549-224-8

Nr inw.: 43281, Sygnatura: 43281

23. Wczesna

Wczesna interwencja w logopedii / red. nauk. Jacek Jarosław Błeszyński, Ditta Baczała. - Gdańsk : "Harmonia Universalis", 2015. - 196, [3] s. : ryc., tab. ; 24 cm. - Bibliogr. przy rozdz.. - ISBN 978-83-7744-079-7

Nr inw.: 43273, Sygnatura: 43273

24. Współczesne

Współczesne problemy postępowania cywilnego : zbiór studiów / red. nauk. Kinga Flaga-Gieruszyńska, Aleksandra Klich. - Toruń : Wydaw. Adam Marszałek, 2015. - 416 s. ; 22 cm. - ISBN 978-83-8019-143-3

Nr inw.: 43284, Sygnatura: 43284

 


[ strona główna ]

 
Jednostka oświatowa
Samorządu Województwa Śląskiego

DANE ADRESOWE

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka
im. Józefa Lompy w Katowicach
Filia w Gliwicach
ul. Przedwiośnie 2
44-119 Gliwice
tel. (32) 231-35-38
fax (32) 231-35-37
http://www.gliwice.pbw.katowice.pl
e-mail: