Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka

im. Józefa Lompy w Katowicach

Filia w Gliwicach


Strona główna
Katalog On-Line
Godziny otwarcia
Aktualności
Oferta dla nauczycieli
O bibliotece
Warsztat biblioteki
Usługi biblioteki
Regulamin
Dojazd
Nowości książkowe
Zestawienia bibliograficzne
Galeria wydarzeń
Linki
 
Nowości w zbiorach biblioteki:

>> wykaz <<
Informacje o książkach
Prolongaty terminów
Email:
Tel.:

  (32)231-35-38
O P A C
katalog elektroniczny

>>katalog online<<

 

Wykaz nowych książek zakupionych
w II i III kwartale 2016 roku

 

1. Ambrozik, Wiesław

Pedagogika resocjalizacyjna : w stronę uspołecznienia systemu oddziaływań / Wiesław Ambrozik. - Kraków : "Impuls", 2016. - 222, [1] s. ; 21 cm. - (Pedagogika Nauce i Praktyce). - Bibliogr. s. 207-215. Indeksy. - Dla pedagogów resocjalizacyjnych, pedagogów społecznych, pedagogów szkolnych,opiekuńczo-wychowawczych, socjologów i pracowników socjalnych. - ISBN 978-83-7587-914-8.- 978-83-7587-905-6 (seria)

Nr inw.: 43373, Sygnatura: RS-43373

2. Autyzm

Autyzm i AAC : alternatywne i wspomagające sposoby porozumiewania się w edukacji osób z autyzmem / red. nauk.Bogusława Beata Kaczmarek, Aneta Wojciechowska. - Kraków : "Impuls", 2015. - 362 s. : il., tab. ; 24 cm. - Bibliogr. przy pracach. - ISBN 978-83-7850-769-7

Nr inw.: 43221, Sygnatura: PGS-43221

Nr inw.: 43357, Sygnatura: 43357

3. Benner, Dietrich

Pedagogika ogólna : wprowadzenie do myślenia i działania pedagogicznego w ujęciu systematycznym ihistoryczno-problemowym / Dietrich Benner; tł. Dariusz Stępkowski. - Warszawa : Wydaw. Uniw. Kard. Stefana Wyszyńskiego, 2015. - 382 s. : ryc. ; 24 cm. - Bibliogr. Tłumaczenie na podstawie 8 wydania poprawionego. - ISBN 978-838090-004-2

Nr inw.: 43371, Sygnatura: 43371

4. Buchnat, Marzena

Formy organizacji kształcenia dziecka z lekką niepełnosprawnością intelektualną a jego kompetencje społeczne /Marzena Buchnat; Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. - Poznań : Wydaw. Nauk. Uniw. im. A. Mickiewicza, 2015. - 299 s. : tab., wykr. ; 24 cm. - Bibliogr.. - ISBN 978-83-232-2908-7

Nr inw.: 43365, Sygnatura: 43365

5. Doświadczanie

Doświadczanie zmian w teorii i praktyce pedagogicznej / red. nauk. Joanna Skibska, Justyna Wojciechowska. - Warszawa : "Żak", 2015. - 319, [2] s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. przy rozdz.. - ISBN 978-83-65231-07-9

Nr inw.: 43361, Sygnatura: 43361

6. Dylematy

Dylematy, zagrożenia i perspektywy współczesnej pedagogiki społecznej : wybrane problemy i kwestie społeczne w ujęciu podmiotowym / red. nauk. Artur Łacina-Łanowski. - Łódź : Wydaw. Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej, 2015. - 245 s. : tab. ; 21 cm. - Bibliogr. przy rozdz.. - ISBN 978-83-7405-635-9

Nr inw.: 43351, Sygnatura: 43351

7. Edukacja

Edukacja bazalna : nauczanie i terapia dzieci z głęboką niepełnosprawnością / red. Andreas D. Fröhlich, tł. Renata Namińska. - [Wyd. 2]. - Sopot : Gdańskie Wydaw. Psychologiczne, 2016. - 200 s. : ryc., fot. ; 24 cm. - Bibliogr.. - ISBN 978-83-7489-616-0

Nr inw.: 43363, Sygnatura: 43363

8. Edukacja

Edukacja medialna w dobie współczesnych zmian kulturowych, społecznych i technologicznych / red. nauk. Agnieszka Ogonowska, Grzegorz Ptaszek. - Wyd. 2. - Kraków : "Impuls", 2016. - 227 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. przy pracach. - Streszcz. ang. przy pracach. - ISBN 978-83-7850-989-9

Nr inw.: 43364, Sygnatura: 43364

9. Gajda, Janusz (1933- )

Pedagogika kultury w zarysie / Janusz Gajda; Wyższa Szkoła Pedagogiczna ZNP. - Wyd. 3. - Kraków : "Impuls", 2016. - 318 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr.. - ISBN 978-83-8095-023-8

Nr inw.: 43370, Sygnatura: 43370

10. Genetyczna

Genetyczna przyszłość człowieka / red. nauk. Aleksander Bobko, Karolina Cynk. - Rzeszów : Wydaw. Uniw. Rzeszowskiego, 2016. - 227 s. : ryc., tab. ; 24 cm. - Bibliogr. przy pracach. - Streszcz. w ang. przy pracach. - ISBN 978-83-7996-263-1

Nr inw.: 43366, Sygnatura: 43366

11. Hreciński, Piotr

Wypalenie zawodowe nauczycieli / Piotr Hreciński. - Warszawa : "Difin", 2016. - 227 s. : rys. ; 24 cm. - (Engram). - Bibliogr.. - ISBN 978-83-8085-084-2

Nr inw.: 43385, Sygnatura: 43385

12. Jeruszka, Urszula

Kompetencje : aspekty teoretyczne i praktyczne / Urszula Jeruszka. - Warszawa : "Difin", 2016. - 232 s. : wykr., tab. ; 24 cm. - (Engram). - Bibliogr.. - ISBN 978-83-8085-086-6

Nr inw.: 43367, Sygnatura: 43367

13. Kowalewska, Barbara (1950- )

Mam czas dla dziecka : pedagogika waldorfska dla najmłodszych : propozycja alternatywnej kultury wychowania w domu,przedszkolu i w żłobku / Barbara Kowalewska ; wstęp Bogusław śliwerski. - Wyd. 2. - Kraków : "Impuls", 2013. - 367 s. : il. ; 24 cm. - (Pedagogika Waldorfska). - Bibliogr. s. 353-362. - ISBN 978-83-7308-786-6 ("Impuls"). - 978-83-7587-594-2

Nr inw.: 43368, Sygnatura: 43368

14. Kudyba, Karolina

Cyberprzestępstwa seksualne na szkodę małoletniego w polskim i amerykańskim porządku prawnym / Karolina Kudyba. -Stan prawny wrzesień 2012. - Warszawa : Biuro Rzecznika Praw Dziecka, 2015. - 74 s. ; 22 cm. - Bibliogr. s. 67-74. - ISBN 978-83-89658-91-3

Nr inw.: 43340, Sygnatura: 43340

15. Majer, Andrzej (socjolog)

Mikropolis : socjologia miasta osobistego / Andrzej Majer. - Łódź : Wydaw. Uniw. Łódzkiego, 2015. - 179 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. s. 167-179. - ISBN 978-83-7969-856-1. - 978-83-7969-857-8 (e-ISBN)

Nr inw.: 43369, Sygnatura: 43369

16. Nóżka, Marcjanna

Społeczne zamykanie (się) przestrzeni : o wykluczeniu, waloryzacji miejsca zamieszkania i jego mentalnej reprezentacji/ Marcjanna Nóżka. - Warszawa : "Scholar", 2016. - 363 s. : ryc., tab. ; 24 cm. - Bibliogr. Indeks. - ISBN 978-83-7383-821-5

Nr inw.: 43378, Sygnatura: 43378

17. Olechnowicz, Hanna (1918-2013)

Terapia dzieci z niepełnosprawnością intelektualną : programy i metody / Hanna Olechnowicz. - Warszawa : Wydaw. Nauk. PWN, 2012. - 417 s. : il. ; 21 cm. - (Pedagogika Specjalna). - ISBN 978-83-01-16258-0

Nr inw.: 43381, Sygnatura: 43381

18. Orzelska, Julita

W stronę pedagogiki istotnej egzystencjalnie : życie i jego trudności z energią duchową jako wyzwania pedagogiczne rezyduów tożsamości / Julita Orzelska. - Kraków : "Impuls", 2014. - 330 s. ; 24 cm. - Bibliogr. s. 317-325. Indeks. - ISBN 978-83-7850-638-6

Nr inw.: 43288, Sygnatura: 43288

Nr inw.: 43382, Sygnatura: 43382

19. Piwowarczyk, Jan (1951- )

Bieda jako wyzwanie / Jan Piwowarczyk. - Wyd. 2. - Kraków : "Petrus", 2016. - 367 s. ; 20 cm. - Bibliogr.. - ISBN 978-83-7720-302-6

Nr inw.: 43358, Sygnatura: 43358

20. Poradnictwo

Poradnictwo psychologiczne / red. nauk. Czesław Czabała, Sylwia Kluczyńska. - Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 2015. - 414 s. ; 24 cm. - Bibliogr. s. 380-411 i przy rozdz.. - ISBN 978-83-01-18167-3

Nr inw.: 43374, Sygnatura: 43374

21. Poradnictwo

Poradnictwo zawodowe : rozwój zawodowy w ujęciu przekrojowym / red. Daniel Kukla, Wioleta Duda. - Warszawa : "Difin", 2016. - 495 s. : rys, tab., wykr. ; 24 cm. - (Engram). - Bibliogr. przy rozdz.. - ISBN 978-83-8085-082-8

Nr inw.: 43375, Sygnatura: 43375

22. Spitzer, Manfred (1958- )

Cyberchoroby : jak cyfrowe życie rujnuje nasze zdrowie / Manfred Spitzer; tł. Małgorzata Guzowska. - Słupsk : "Dobra Literatura", 2016. - 455 s. : ryc., tab. ; 21 cm. - (Kontrasty i Kontrowersje). - Bibliogr. Indeks. - ISBN 978-83-65223-47-0

Nr inw.: 43359, Sygnatura: 43359

23. Szczepanik, Renata

Techniki socjoterapeutyczne w pracy z dzieckiem agresywnym / Renata Szczepanik, Agnieszka Jaros. - Łódź : Wydaw. Uniw. Łódzkiego, 2016. - 182 s. : il. ; 24 cm. - (Terapia Pedagogiczna : warsztaty i scenariusze zajęć). - Bibliogr., netogr. s. 161-163. - ISBN 978-83-7969-881-3. - 978-83-7969-882-0 (e-ISBN)

Nr inw.: 43380, Sygnatura: 43380

24. Szczęœcie

Szczęście w wymiarze pedagogiczno-socjologicznym : Educational and sociological dimensions of happiness / Ewa Kowalska, Paweł Prüfer, Mirosław Kowalski red. nauk. - Kraków : "Impuls", 2014. - 248 s. ; 24 cm. - Bibliogr. przy pracach. - Streszcz. ang. przy pracach. - ISBN 978-83-7850-533-4

Nr inw.: 43379, Sygnatura: 43379

25. Współczesne

Współczesne konteksty psychoterapii i socjoterapii : wybrane zagadnienia z teorii i praktyki / red. nauk. Katarzyna Waszyńska, Monika Filipiak. - Poznań : Wydaw. Nauk. Uniw. im. A. Mickiewicza, 2015. - 288 s. : rys., tab. ; 24 cm. - (Psychologia i Pedagogika / Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ISSN 0083-4254 ; nr 227). - Bibliogr. przy pracach. - Streszcz. ang.. - ISBN 978-83-232-2949-0

Nr inw.: 43383, Sygnatura: 43383

26. Wychowanie

Wychowanie w praktyce szkolnej : scenariusze godzin wychowawczych dla klas IV-VI szkoły podstawowej / red. nauk.Teresa Zubrzycka-Macišg. - Warszawa : "Difin", 2016. - 250 s. : ryc., tab. ; 24 cm. - (Engram). - Bibliogr. przy pracach. - ISBN 978-83-8085-118-4

Nr inw.: 43384, Sygnatura: 43384

 


[ strona główna ]

 
Jednostka oświatowa
Samorządu Województwa Śląskiego

DANE ADRESOWE

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka
im. Józefa Lompy w Katowicach
Filia w Gliwicach
ul. Przedwiośnie 2
44-119 Gliwice
tel. (32) 231-35-38
fax (32) 231-35-37
http://www.gliwice.pbw.katowice.pl
e-mail: