Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka

im. Józefa Lompy w Katowicach

Filia w Gliwicach


Strona główna
Katalog On-Line
Godziny otwarcia
Aktualności
Oferta dla nauczycieli
O bibliotece
Warsztat biblioteki
Usługi biblioteki
Regulamin
Dojazd
Nowości książkowe
Zestawienia bibliograficzne
Galeria wydarzeń
Linki
 
Nowości w zbiorach biblioteki:

>> wykaz <<
Informacje o książkach
Prolongaty terminów
Email:
Tel.:

  (32)231-35-38
O P A C
katalog elektroniczny

>>katalog online<<

 

O bibliotece

 

     Nasza biblioteka służy potrzebom kształcących się i doskonalących nauczycieli, studentów przygotowujących się do zawodu nauczyciela,słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli oraz wszystkim osobom prowadzącym działalność pedagogiczną. Gromadzimy i udostępniamy zbiory z zakresu pedagogiki, psychologii, metodyki nauczania, socjologii, lieratury naukowej z różnych dziedzin wiedzy i literatury pięknej.

     Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Katowicach, Filia w Gliwicach należy do najstarszych w sieci bibliotek pedagogicznych na śląsku. Jej bogatą historię prezentuje poniższe KALENDARIUM:

1789 - Burmistrz A. Kriedl tworzy Miejską Bibliotekę Pedagogiczną finansowaną przez władze miasta

1901 - Powstaje zalążek Pedagogicznej Biblioteki Naukowej działającej przy powstającym Muzeum Szkolnym w Gliwicach tworzonym przez Gliwicki Związek Nauczycieli. Zbiory biblioteki wynoszą około 300 woluminów.

1904 - Zbiory Miejskiej Biblioteki Pedagogicznej zostają włączone do Pedagogicznej Biblioteki Naukowej.

1904/1905 - Muzeum Szkolne wraz z Pedagogiczną Biblioteką Naukową otrzymuje nową siedzibę w Szkole Podstawowej nr 4 przy ulicy Ziemowita. Bibliotekarze tworzą katalogi kartkowe (alfabetyczny i rzeczowy), gromadzone są druki zwarte z zakresu pedagogiki, podręczniki i ćwiczenia do poszczególnych przedmiotów szkolnych oraz prace z dziedzin pokrewnych (dydaktyka, wychowanie, filozofia, etyka, logika, psychologia).

1905 - 1 kwiecień - oficjane otwarcie Pedagogicznej Biblioteki Naukowej przy Muzeum Szkolnym.

1906 - Biblioteka posiada w swoich zbiorach już około 1200 woluminów

1914 - Biblioteka przejmuje księgozbiór mieszczący się w Szkole Podstawowej nr 6 Powiatowej Biblioteki nauczycielskiej.

1930 - Biblioteka obchodzi jubileusz 25-lecia oficjalnej działalności z Muzeum Szkolnym. Ze zbiorem 5181 to największa biblioteka wśród podobnych bibliotek górnośląskich.

1945 - Koniec działalności biblioteki w dotychczasowej formie. Do tego roku bibliotekę odwiedziło 21000 osób, które wypożyczały ok. 600 woluminów rocznie.

1946 - 16 wresień - pierwszy wpis inwentarzowy w Bibliotece Miejskiego Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Gliwicach. Lokalizacja przy ulicy Bankowej 10.

1952 - 1 luty - powstaje Pedagogiczna Biblioteka w Gliwicach na bazie biblioteki ZNP.

1960 - Następuje połączenie Biblioteki Pedagogicznej z Powiatową (zbiory liczą około 3000 wol.).

1968 - Przejęcie księgozbioru gliwickiej Biblioteki Oświaty Dorosłych.

1974/75 - Przniesienie biblioteki do znanej już siedziby w budynku Szkoły Podstawowej nr 4 przy ul. Ziemowita 12.

1976 - Na podstawie Zarządzenie Ministra Oświaty z dn. 27.03.1976 w sprawie resortowej sieci bibliotek pedagogicznych następuje zmiana struktury organizacyjnej, biblioteka zostaje włączona w sieć Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. J. Lompy w Katowicach.

1995 - Biblioteka otrzymuje nowy większy lokal w budynku Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Gliwicach.

2000 - zostaje uruchomiona strona internetowa biblioteki.

2001/2002 - Kolejna przeprowadzka. Biblioteka otrzymuje pomieszczeniaw Kolegium Nauczycielskim Pedagogiki Specjalnej przy ul. Hutniczej 9.

2002 - Jubileusz 50-lecia powojennej historii Pedagogicznej Biblioteki w Gliwicach.

2006 - Zbiory biblioteki przekraczają 40000 tys woluminówe. Ponad 200 tytułów czasopism. Corocznie w bibliotece jest rejestrowanych ok 2000 czytelników, wypożyczających ok. 26000 książek. Czytelnię rocznie odwiedza około 4500 osób. Trwa komputerowe opracowanie zbiorów.

2008 - Biblioteka ukończyła proces retrospektywnego opracowania zbiorów.W kwietniu 2008 roku zostaje uruchomiony katalog on-line dostępny w internecie dla wszystkich zainteresowanych.

2013 - Biblioteka zmienia swoją siedzibę. Obecnie mieści się przy ul. Przedwiośnie 2.

2015 - w kwietniu filia kończy opracowywanie bazy danych czytelników i rozpoczyna komputerową obsługę wypożyczeń i zwrotów książek. Czytelnicy mogą już zamawiać książki przez Internet. Proces komputeryzacji filii zostaje zakończony.

 


[ strona główna ]

 

 
Jednostka oświatowa
Samorządu Województwa Śląskiego

DANE ADRESOWE

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka
im. Józefa Lompy w Katowicach
Filia w Gliwicach
ul. Przedwiośnie 2
44-119 Gliwice
tel. (32) 231-35-38
fax (32) 231-35-37
http://www.gliwice.pbw.katowice.pl
e-mail: